28 Nisan 2018 Cumartesi 10:05
Günün ayeti, günün hadisi ve günün duası

Günün Ayeti: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
(Fussilet, 41/34)

Günün Hadisi: Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin! (Al-Tirmidhi," Birr ve Sıla", 16; Al-Bukhari, "Edeb", 13)

Günün Duası: Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır… (Hâkim, "Te’min", No:977; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 996)

Günün Ayeti: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.(Fussilet, 41/34)

Günün Hadisi: Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin! (Al-Tirmidhi," Birr ve Sıla", 16; Al-Bukhari, "Edeb", 13)

Günün Duası: Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır… (Hâkim, "Te’min", No:977; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 996)

Günün Ayeti: Rahmân’ın has kulları, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. (Furkan, 25/68)

Günün Hadisi: Komşusu açlıktan kıvranırken tok yatan kimse, iman etmiş olmaz. (Ibn Abi Shaybah, Musannef, "İman ve Rüya",6)

Günün Duası: Allah’ım! Senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve Sana en güzel biçimde ibadet etmek istiyorum… (Hâkim, "De’avât", No:1872; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 935)

Günün Ayeti: Rahmân’ın has kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, selâm! der (geçer)ler. (Furkan, 25/63)

Günün Hadisi: İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmazsan dilediğini yap! sözüdür. (Al-Bukhari, “Ehadisü’l-Enbiyâ”, 54; Abu Dawud, “Edeb”, 6)

Günün Duası: Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum... (Tirmizî, "De’avât", 23; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 35, No: 35, 29349)

Günün Ayeti: Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı (yani hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı) indiren Allah yücelerin yücesidir.(Furkan, 25/1)

Günün Hadisi: Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) (Al-Bukhari, “Edeb”, 83; Muslim, “Zühd”, 63)

Günün Duası: ...Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap... (Tirmizî, "De’avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381)

Günün Ayeti: Muhammed, Allah’ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir... (Fetih, 48/29)

Günün Hadisi: Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. (Al-Tirmidhi, "Birr", 20 )

Günün Duası: Allah’ım! Kalbimde nûr var et, gözümde nûr var et, kulağımda nûr var et, sağ yanımda nûr var et, sol yanımda nûr var et, üst tarafımda nûr var et, alt tarafımda nûr var et, önümde nûr var et, arkamda nûr var et, beni nûrlu yap. (Buhârî, "De’avât", 10)

Günün Ayeti: De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. (Felak, 113/1-5)

Günün Hadisi: Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Muslim, “Îmân”, 78; Abu Dawud, “Salât”, 248)

Günün Duası: ...Allah’ım! Sevdiklerimden geri aldığın şeyleri, sevdiğin şeyleri (yapmam) için bana boş zaman kıl. (Tirmizî, "De’avât", 75)

Günün Ayeti: Rahman’ın has kulları, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. (Furkan, 25/67)

Günün Hadisi: Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.
(Muslim," Zikir",39)

Günün Duası: ...Allah’ım! Sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için bana kuvvet kıl…
(Tirmizî, "De’avât", 75)

Günün Ayeti: Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.(Haşr, 59/19)

Günün Hadisi: İnsan ölünce ardından amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesnadır ki onlar sebebiyle kişiye iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar: sadaka-i cariye; istifade edilen ilim ve kişinin ardından duacı olacak salih bir evlâttır. (Muslim, "Vasiyyet", 14)

Günün Duası: Allah’ım! Sevgini, Seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Tirmizî, "De’avât", 74)

Günün Ayeti: Şüphesiz, Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazlarını (devamlı ve dikkatli) kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) gizli-açık (başkaları için) harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler. (Fâtır, 35/29)

Günün Hadisi: Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Al-Tirmidhi, “Birr”,33)

Günün Duası: Allah’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. (Müslim, "Dua", 71)

Günün Ayeti: Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. (Hadîd, 57/21)

Günün Hadisi: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız! (Muslim, "İman",93)

Günün Duası: Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle. (Malik, "Dua", No: 495)

Günün Ayeti: Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider)… (Hadîd, 57/20)

Günün Hadisi: İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. (Al-Tirmidhi, "İlim", 2)

Günün Duası: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun. (Tirmizî, "Deâvât", 56)

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere davet ettiğinde, Allah ve Resûlü’nün çağrısına uyun! (Enfâl, 8/24)

Günün Hadisi: Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. (Al-Bukhari, “Îmân”, 7; Muslim, “Îmân”, 71)

Günün Duası: Allah'ın ismine sığınıyor ve Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan kaymaktan ve kaydırılmış olmaktan haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.(Tirmizî, "Deâvât", 35; Ebu Dâvûd, "Edeb", 112)

Günün Ayeti: Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. (Hadîd, 57/18)

Günün Hadisi: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennet’e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de Cehennem’e götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. (Al-Bukhari, Edeb, 69; Muslim, “Birr”,103, 104)

Günün Duası: Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Sen'den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım... (Buhârî,"De’avât", 2, 15)

Son Güncelleme: 28.04.2018 10:06
Anahtar Kelimeler:
DuaHadisGünün Ayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
25 Haloday 2018-04-19 08:38:11

ayeti okuyacam üzerini reklam ile kapatılıyor.