22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
Günün ayeti & hadisi & duasını buradan okuyabilirsiniz

Günün Ayeti: Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. (A’lâ, 86/14-15)


Günün Hadis...Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun… (Al-Bukhari, “Edeb”, 31, 85; Muslim, “Îmân”, 74, 75)


Günün Duası Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır. (Ebû Dâvûd, "Salât", 367; Nesâî, "İstiâze", 19; İbn Mâce, "Etime", 53)

Günün Ayeti Ey Peygamber! Biz seni bir şahit (örnek), bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle Kendi yoluna çağıran bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik. (Ahzâb, 33/45-46)


Günün Hadisi (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. İyi göremeyen bir kimseye yardımcı olman senin için sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Al-Tirmidhi, “Birr”,36)

Günün Duası Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin (Buhârî, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

Günün Ayeti İçinizden kim Allah’a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. (Ahzâb, 33/31)


Günün Hadisi (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap verdi. (Muslim, “İmân”, 95)


Günün Duası Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda Senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allah’ım! Yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et!. (Müslim, "Hac", 425; Ebu Dâvûd, "Cihad", 79; Tirmizî, "Deâvât", 47)

Günün Ayeti Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! .. (Ahkâf, 46/15)

Günün Hadisi Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün sevebilirsin. (Al-Tirmidhi, "Birr and Sıla",60)

Günün Duası ...İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tirâf ederim, günahımı da i'tirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersi (Buhârî,"De’avât", 2, 15)

Günün Ayeti Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır. (Ahkâf, 46/13-14)

Günün Hadisi İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. (Ibn Majah, “Ruhûn”, 4)

Günün Duası ...Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır… (Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Zikir", 70)

Günün Ayeti O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür.İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. (Abese, 80/38-42)

Günün Hadisi Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. (Ibn Majah, “Dua”, 11)

Günün Duası ...Allah’ım! Yolculukta yardımcı(mız), geride (bıraktığımız) çoluk çocuğu(muzun) koruyucusu sensin. Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve önüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü hâller görmekten Sana sığınırım. (Müslim, "Hac", 425;Ebu Dâvûd, "Cihad", 79; Tirmizî, "De’avât", 47)

Günün Ayeti Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. (A’râf, 7/9)

Günün Hadisi Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler. ( Muslim,"Birr",66)

Günün Duası ...Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter. (Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Zikir", 70)

Günün Ayeti O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. (A’râf, 7/8)

Günün Hadisi İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Al-Bukhari, “Îmân”, 39; Muslim, “Müsâkât”, 107)

Günün Duası ...Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "De’avât", 73)

Günün Ayeti Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. (A’râf, 7/36)

Günün Hadisi Ey Allahım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur. (Abu Dawud , “Edeb”, 110)

Günün Duası Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle! Bizi Ramazan ayına ulaştır! (Taberanî, el-Mu'cemü'l-evsât, IV, 189)

Günün Ayeti De ki: Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. (A’râf, 7/33)

Günün Hadisi Allahım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. (Al-Bukhari, “Tıb”, 37; Muslim, “Selam” 46; Abu Dawud, “Tıb”, 17; Al-Tirmidhi, “De'avât”, 111)

Günün Duası Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur. (Ebu Dâvûd , "Edeb", 110)

Günün Ayeti …Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf denleri sevmez. (A’râf, 7/31)

Günün Hadisi Allahım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. (Al-Nasa’i, “Taharet”, 49; Also see Al-Bukhari, “De'avât”, 38, 43-45;Muslim, “Zikir”, 49)

Günün Duası Allah'ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. (Buhârî, "Tıb", 37; Müslim, "Selam"46; Ebu Dâvûd, "Tıb", 17; Tirmizî, "De’avât", 111)

Günün Ayeti Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer ateştir. (Yûnus, 10/7-8)

Günün Hadisi Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir. (Al-Bukhari, "Edeb", 62, "İsti'zân", 9; Muslim, "Birr", 23, 25, 26; Abu Dawud, "Edeb", 47; Al-Tirmidhi, "Birr", 21, 24)

Günün Duası Allahım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, "De’avât",73)

Günün Ayeti Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir. (Yûnus, 10/37)

Günün Hadisi  Kim ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ der ve Allah’tan başka ibadet edilenleri inkâr ederse, o kimsenin malı ve kanı haram olur. Gizli hallerinin ... (Muslim, "Îmân", 37)

Günün Duası Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizî, "De’avât",89)

Günün Ayeti ...İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider... (Yûnus, 10/12)

Günün Hadisi Allâh katında en sevimsiz helâl, boşanmadır (Abu Dawud, "Talâk", 3)

Günün Duası Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet ... (Buhârî, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

Son Güncelleme: 12.04.2018 14:46
Anahtar Kelimeler:
HadisAyetDuaGünün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.