17 Ağustos 2018 Cuma 08:45
'Kalpler ancak Allah zikriyle huzur bulur'

Günün Ayeti: Biz insanlara ana-babalarına iyilik etmelerini vasiyet ettik.(Lokman, 31/14)

Günün Hadisi: Üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve Cennetine koyar. Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, ana-babaya şefkatli olmak ve emri altında çalışanlara iyilik etmektir.

(Al-Tirmidhi, "Kıyame", 48)

Günün Duası: Allahım! Umudum, senin rahmetindir. Beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma.
 

***

Günün Ayeti: İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.(Kıyâme, 75/36)

Günün Hadisi: Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allahım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.(Malik, "Dua", No: 495)

Günün Duası: Allahım! Benim için bir korunak olan dinî hayatımı ıslah eyle. içinde hayatımı sürdürdüğüm dünyamı benim için yararlı kıl. Dönüp varacağım yer olan âhiret hayatımın her bakımdan güzel olmasını nasip et.

***

Günün Ayeti: Andolsun, Biz, bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan (onları anlamadan) tartışmaya çok düşkündür.(Kehf, 18/54)

Günün Hadisi: Cerir b. Abdullah (r.a.) şöyle anlatıyor: Ben, Allah Resulü (a.s.) ile namaz kılmak, zekât vermek ve her Müslümana nasihat etmek (hayır ve iyilik öğretmek) üzere sözleştim.(Muslim," İman", 97)

Günün Duası: Allahım! Beni affet. Bana iffet ver. Dini-dünyevî hayatım ile ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.
 

***

Günün Ayeti: Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.(Kehf, 18/1)

Günün Hadisi: Müslüman, bir ağaç diker, o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse bu, kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur.(Muslim, "Müsâkât", 10.)

Günün Duası: Allahım! Sen ‘Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim’ buyurdun. Sen asla va’dinden dönmezsin. Beni İslam’a ilettiğin gibi, Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.

***

Günün Ayeti: Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.(Kasas, 28/88)

Günün Hadisi: Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.(Al-Bukhari, "Fezâilü’l–Kur’ân", 21)

Günün Duası: Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma.

***

Günün Ayeti: Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.(Kasas, 28/84)

Günün Hadisi: Kuvvetli kimse demek, güreşte başkalarını yenen değil, ancak hiddet ânında kendine hakim olandır.(Al-Bukhari, "Edeb",76)

Günün Duası: Allahım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

***

Günün Ayeti: Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.

(Kasas, 28/77)

Günün Hadisi: Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir hak varsa, altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden helalleşsin. Aksi takdirde, yaptığı haksızlık ölçüsünde, iyi amelle-rinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kimseye yüklenir.(Al-Bukhari, "Mezalim",210; "Rikak",48)

Günün Duası: Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.
 

***

Günün Ayeti: Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.(Kasas, 28/73)

Günün Hadisi: Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur…Oruç sabrın yarısıdır.(Ibn Majah, "Sıyâm", 44)

Günün Duası: Allahım! Senden sıhhat, iffet, emanete riayet, güzel ahlâk ve takdire rıza niyaz ediyorum.

***

Günün Ayeti: Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Peki, öğüt alacak yok mu?(Kamer, 54/17)

Günün Hadisi: Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.(Al-Tirmidhi, "Cum’a", 80)

Günün Duası: Allahım! Bana helâli ver, haramdan uzak kalayım. ibadetinle meşgul et, günaha düşmeyeyim. Lütfunu ver, başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol olan Rabbim!

***

Günün Ayeti: İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın. (Kaf, 50/18)

Günün Hadisi: İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise, vicdanını rahatsız eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir (Muslim, "Birr", 14; Al-Darimi, "Rikak", 73)

Günün Duası: Allahım! Sana karşı görevlerimde birçok eksiğim var. Yarattıklarının da üzerimde birçok hakkı bulunmaktadır. Allahım! Sana karşı olan eksikliklerimi bağışla. Yarattıklarına karşı olanlardan da beni kurtar.

***

Günün Ayeti: Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız(Kaf, 50/16)

Günün Hadisi: Hz Peygamber (s.a.s)’e hangi amelin daha faziletli olduğu soruldu: ‘Allah ve Rasûlüne imandır’ buyurdu. Sonra hangisi diye sorulunca, ‘Allah yolunda cihaddır’ dedi. Bundan sonra nedir? denilince, ‘Makbul bir hacdır’ karşılığını verdi.(Al-Bukhari, "Hac",4,)

Günün Duası: Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl ve inkârcı toplumlara karşı bize yardım et.(Bakara, 2/251)
 

***

Günün Ayeti: ...Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin...(İsrâ,17/38)

Günün Hadisi: Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!(Muslim, "Nikah", 107)

Günün Duası: Allahım! Kulun ve elçin Hz. Muhammed’in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. Muhammed’in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum.

***

Günün Ayeti: Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin…(İsrâ,17/33)

Günün Hadisi: Ümmetimden gerçek müflis, kıyamet günü namazla, oruçla, zekâtla gelir. Şuna sövmüş, buna iftira etmiş, bunun malını yemiş, şunun kanını dökmüş, bunu dövmüş, buna şu iyiliğinden, şuna şu iyiliğinden verilir. Eğer iyilikleri (verilmesi gerekenlere) yetmeden tükenirse, borçlu olduğu kimselerin hatalarından alınır ve ona verilir. Sonra da cehenneme atılır.(Muslim, “Birr”, 59)

Günün Duası: Allahım! Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz ve amelden de sana sığınıyorum.

***

Günün Ayeti: De ki: Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.(İsrâ, 17/88)

Günün Hadisi: Muhammed’in hayatı Kudret elinde olan zata yemin ederim ki oruçlu kimsenin ağzının kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir.(Al-Bukhari, "Savm", 9; Muslim," Sıyam", 163)

Günün Duası: Allahım! Senden, bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum.

***

Günün Ayeti: Biz, Kur’an’dan mü’minlere şifa ve rahmet olan (ayetler) indiriyoruz.(İsrâ, 17/82)

Günün Hadisi: Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.(Muslim, "Sıyam",45 )

Günün Duası: Allahım! Muhammed Aleyhisselamın havzından öyle bir kandır ki bir daha ebediyen susuzluk çekmeyeyim.

***

Günün Ayeti: Biz, Kur’an’dan mü’minlere şifa ve rahmet olan (ayetler) indiriyoruz. (İsrâ, 17/82)

Günün Hadisi: Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.(Muslim, "Sıyam",45 )

Günün Duası: Allahım! Muhammed Aleyhisselamın havzından öyle bir kandır ki bir daha ebediyen susuzluk çekmeyeyim.

***

Günün Ayeti: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.(Zümer, 39/53)

Günün Hadisi: Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. (Al-Tirmidhi, “Cum’a”, 80)

Günün Duası: Allahım! Hiçbir gölgenin olmadığı ve Yüce zatından başka hiçbir şeyin baki kalmadığı günde beni Arşının gölgesine al.

***

Günün Ayeti: (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı insanlar için hakikatin ta kendisi olarak indirdik. Kim doğru yola girerse, kendi yararına girer. Kim de ondan saparsa, ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onlardan dolayı sorumlu değilsin.(Zümer, 39/41)

Günün Hadisi: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.(Abu Dawud, “Eti'me”, 53; Al-Tirmidhi, “De'avat”, 56 )

Günün Duası: Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, iyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!
 

***

Günün Ayeti: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. (Zilzâl, 99/7-8)

Günün Hadisi: Oruçlunun iki sevinci vardır; biri iftar zamanında, diğeri orucunun sevabı ile Rabbine kavuştuğu zamanda (Bukhari, “Savm”, 9; Muslim, “Sıyâm”, 30)

Günün Duası: Allahım! Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bunlardan da beni ancak sen korursun.

***

Günün Ayeti: Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.
(Tevbe, 9/112)

Günün Hadisi: Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.(Bukhari,"İman", 28, Savm 6; Muslim, "Sıyâm", 203 )

Günün Duası: Allahım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter… (Tahrim, 66/8)

Günün Hadisi: Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder. (Al-Bukhari," İman", 24; Muslim, "İman", 25.)

Günün Duası: Rabbim! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl ve bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli eyle. Elde edemediğim her hayırlı şeyin yerine daha iyisini nasip et.

Günün Ayeti: Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara, 2/110)

Günün Hadisi: Yalan söylemeyi ve yalan ile iş yapmayı bırakmayanın yemesini içmesini terketmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. (Al-Bukhari, "Savm", 8)

Günün Duası:...Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin,benim canımı müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat! (Yûsuf, 12/101)

Günün Ayeti: Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara, 2/110)

Günün Hadisi: Yalan söylemeyi ve yalan ile iş yapmayı bırakmayanın yemesini içmesini terketmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. (Al-Bukhari, "Savm", 8)

Günün Duası: ...Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin,benim canımı müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat! (Yûsuf, 12/101)

Günün Ayeti: Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. (İsrâ, 17/24)

Günün Hadisi: Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. (Muslim, “Zikir” ,65, 66)

Günün Duası: Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsenben hüsrana düşenlerden olurum! (Hûd, 11/47)

Günün Ayeti: İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz… (İsrâ, 17/7)

Günün Hadisi: Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak kalmayı, her iyiliğe ulaşmayı ve (sonunda) cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı dilerim. (Al-Hakim, el-Müstedrek, 1/525)

Günün Duası: Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdekitaşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et! (Âl-i İmrân, 3/147)

Günün Ayeti: Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. ‘Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter’, denilecektir. (İsrâ, 17/13-14)

Günün Hadisi: Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur. (Ibn Majah, "Zühd",18)

Günün Duası: Her türlü şeytan ve zehirli hayvandan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimeleri ile O’nun korumasına sığınıyorum. (İbn Mâce, "Tıb", 36; İbn Hıbbân, "Edıye", No. 1012-1013)

Günün Ayeti: İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. (İsrâ, 17/11)

Günün Hadisi: Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter. (Muslim, "Birr",32)

Günün Duası: Allah’ım! Yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hâllerde bulmaktan sana sığınırım. (Nesâî, "İsti’âze", 41–42)

Günün Ayeti: Biz, insanlara belli zaman aralıklarıyla okuyasın diye Kur’an’ı parçalara ayırdık ve onu bölümler halinde indirdik. (İsrâ, 17/106)

Günün Hadisi: Allahım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. (Abu Dawud, “Salât”, 361; Al-Nasa’i, “Sehv” 60; Ahmad ibn Hanbal, V, 245)

Günün Duası: ...Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, bunların senden olduğunu kabul ederim. Aynı şekilde günahımı da kabul ve itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz. Buhârî, "Deâvât", 2, 15; Ebû Dâvûd, "Edeb", 101)

Günün Ayeti: Ey insan! Seni yaratan, sonra şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? (İnfitâr, 82/6-8)

Günün Hadisi: Allahım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.(Malik, "Dua", No:508)

Günün Duası: ...Allah’ım! Senin ezelî ilminde; yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim ve dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezelî ilminde benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et, sonra beni ona razı kıl.
 (Buhârî, "Deâvât", 48)

Günün Ayeti: De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur. (İhlâs, 112/1-4)

Günün Hadisi: Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. (Al-Hakim, "De’avat", No: 1925)

Günün Duası: Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım! (Buhârî, "De'avât", 7)

Günün Ayeti: De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur. (İhlâs, 112/1-4)

Günün Hadisi: Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. (Al-Hakim, "De’avat", No: 1925)

Günün Duası: Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım! (Buhârî, "De'avât", 7)

Günün Ayeti: Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. (İbrahim, 14/32)

Günün Hadisi: Allahım! hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, şüphesiz hükmü Sen veriyorsun, Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki Senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen, eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. (Ibn Hibban, "Ed’ıye", No: 945)

Günün Duası: Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım. (İbn-i Mâce, "Taharet", 9)

Günün Ayeti: Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. (İbrahim, 14/24)

Günün Hadisi: Allahım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl.(Ibn Hibban, "Ed’ıye", No: 945)

Günün Duası: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salât ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru. (Buhârî, "Teheccüd ", 25)

Günün Ayeti: Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. (İbrahim, 14/18)

Günün Hadisi: Allahım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme. (Al-Tirmidhi, “De'avât”, 110)

Günün Duası: O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi. (Tirmizî, "De'avât", 107)

Günün Ayeti: Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. (İbrahim, 14/18)

Günün Hadisi: Allahım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme. (Al-Tirmidhi, “De'avât”, 110)

Günün Duası: O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi. (Tirmizî, "De'avât", 107)

Günün Ayeti: Dönüşünüz ancak Allah’adır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Hûd, 11/4)

Günün Hadisi: Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce de öleyim diye dua etmesin. İnsan ölünce hiçbir iyilik yapamaz. Mü’minin hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır.(Muslim, "Zikir", 13)

Günün Duası: ...Sen evvelsin, Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen âhirsin, Senden sonraya hiçbir şey kalmayacaktır. Sen zahirsin, Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, Senin dûnünde hiçbir şey yoktur. Bana borçlarımı ödemeyi nasip eyle ve beni fakirlikten müstağnî kıl.
(İbn Ebî Şeybe, "Dua", 23,No: 29304; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 966)

Son Güncelleme: 17.08.2018 10:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner623

banner624