Milat’ı ziyaret eden Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, vatandaşın siyasi tercihlerinde “ekonomi”nin ön plâna çıktığının altını çizdi ve  önemli “sosyal adalet” uyarılarında bulundu.

SİYASİ İSTİKRARIN DEVAMI İÇİN “EKONOMİ”YE DİKKAT!

 Gelir grupları arasındaki makasın açılmaması gerektiğini belirten Arslan, En alt yüzde 20’lik gelir grubu ile en üst yüzde 20’lik gelir grubu arasındaki farkın 8 katı bulduğu eski dönemler, Türkiye’nin ciddi sıkıntılar yaşadığı dönemlerdir. Bu konu siyasi istikrarın devamı açısından son derece önemlidir.” dedi.

TAŞERONA DAİR AÇIKLAMALAR UMUT VERİCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun “taşeron” meselesinin bir an evvel çözümüne dair önemli mesajlar verdiklerini hatırlatan Arslan, bu gelişmelerin kendilerini umutlandırdığını kaydetti.

MİLAT’İN MİSYONU ÇOK ÖNEMLİ

Arslan, ziyarette MİLAT gazetesinin yayın politikası hakkında da  şunları söyledi:

“MİLAT’ın durduğu yer, hedefleri, ortaya koyduğu görüşleri ülkemiz için çok önemli. O nedenle MİLAT’ın medya dünyasındaki başarılarını daha da geliştirmesini istiyoruz. Daha da güçlü bir medya organı olarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü MİLAT, bizim için çok önemli bir misyonu temsil ediyor.”

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, MİLAT’ı ziyaretinde, Genel Yayın Koordinatörümüz Serdar Arseven aracılığıyla “Siyasi istikrarın devamı için sosyal adalete dikkat!” uyarısında bulundu.

Neşat GÜNDOĞDU / ANKARA

MİLAT’ı ziyaret eden Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, vatandaşın siyasi tercihlerinde “ekonomi”nin önplâna çıktığını vurguladı ve bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

 Toplumun en alt gelir grubuy1a en üst gelir grubu arasındaki makasın kabul edilebilir sınırların üzerinde açılmaması gerektiğinin altını çizen Arslan, “Aksi takdirde siyasi istikrar sıkıntıya girebilir.” dedi.

Genel Yayın Koordinatörümüz Serdar Arseven aracılığıyla önemli mesajlar veren Arslan, sözlerine MİLAT gazetesine ilişkin düşüncelerini dile getirerek başladı:

 “MİLAT’ın durduğu yer, hedefleri, ortaya koyduğu görüşleri bizim için çok önemli. O nedenle MİLAT’ın medya dünyasındaki başarılarını daha da geliştirmesini istiyoruz. Daha da güçlü bir yayın organı olarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü bizim için çok önemli bir misyonu temsil ediyor.”

CAN YAKICI SORUNLAR

Hak İş Genel Başkanı Arslan, “Türkiye’nin içte ve dışta dev problemlerle boğuştuğunu” hatırlatmamız üzerine şunları söyledi:

“Türkiye 15 Temmuz’un ekonomideki artçı sarsıntılarını tam olarak atlatabilmiş değil. Büyüme oranları olumlu. İstihdamdaki artış, büyümedeki artışlar olumlu yönde ama 15 Temmuz çok ciddi bir kırılma noktası oluşturdu. Onun getirdiği bir sıkışıklık var. Orta Vadeli Program açıklandıktan sonra da görüldü ki, evet, önümüzde zor bir süreç var. Ülkemiz, bu zor süreçleri sağlıklı bir şekilde atlatacak inşallah. Bunun için de toplumun tüm kesimlerinin riskleri, sorumlulukları, fedakârlıkları âdil bir şekilde paylaşması gerekiyor. Bunların çalışmaları mutlaka yapılmıştır. Hesapları yapılmıştır. Türkiye’deki emek hareketi Batı’daki emek hareketleriyle kıyaslandığında, bizdeki durumun daha iyi olduğunu görüyoruz. Birçok batı ülkesinde toplu sözleşmelere zam alınamıyor. Bir kısım kazanımlar geri götürülmeye çalışılıyor. Batı’da refah toplumundan hızla geriye gidiş söz konusu. Bizde ise, -kriz dönemi de olsa- çalışanların aldıkları pay çok yüksek olmamakla birlikte; enflasyonun üzerinde istikrarlı bir büyüme, istikrarlı bir artış sağlanmaya devam ediliyor, bu önemli. Son yapılan kamu sözleşmeleri, memur toplu sözleşmelerine de baktığımız zaman bir uzlaşmayla sonuçlanmış olması önemli. Tabi çalışanların daha çok beklentileri var. Sorunları var.”

TAŞERON MESELESİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Alt gelir grubunda yer alan kesimlerin sorunlarının karşılanmasının siyasi istikrar açısından önemine dikkat çeken Arslan şöyle devam etti:

“Burada, ‘taşeron’ tartışması öne çıkıyor…  Sayın Çalışma Bakanımızın ve Sayın Maliye Bakanımızın bu konuda çalışma yürüttüklerini biliyoruz. Bu çalışmalar umarım, taşeron işçilerin taleplerini karşılayacak noktada sonuçlandırılır ve bu sorunu artık biz çözmüş olarak 2018’e girmiş oluruz. Bu konudaki açıklamaları umut verici ve sonuç almaya yönelik açıklamalar olarak görüyorum. Açıklamalar, bu sorunun artık çözüleceği ve statülerinin belirleneceği istikametinde.  Daha önceki hükümetlerce taahhüt edilmiş hususlar doğrultusunda bir çözüm arayışı olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Atılacak adımlar için bizden katkı ve destek beklenirse her zaman destek vereceğimizi ifade ettik. Her fırsatta da bunu söylüyoruz. Sayın Bakan da dâhil herkese bunları ifade ettik. Tecrübelerimizi paylaşmak isteriz. Tabi henüz bakanlıklar kendi çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bunlar sosyal taraflarla konuşulacak, tartışılacak, düzeltilebilecek. Umarım o süreci de bir an evvel sonuçlandırırız ve çalışanların taşeron işçi kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda bir çözüm gerçekleşmiş olur.”  

ÇALIŞANLARIN STATÜLERİ BELİRLENSİN

“Öncelikle çalışanların statüleri belirlensin, sendikal hakları sağlansın, bunlara bir kısım imkânlar verilsin, güvenceler getirilsin. 2014’te böyle bir adım attık aslında. Gerçekten o tarihte taşeronla ilgili düzenlemeler, toplu sözleşmelerin önünün açılması, sendikalaşmanın önünün açılması, kıdem tazminatları ve benzeri temel hakların devlet tarafından güvence altına alınması önemli bir aşamaydı. Fakat ikinci aşamayı gerçekleştiremedik. Yani bu taşeron sistemini neyin üzerine inşa edeceğiz? Bundan sonra bunu nasıl yeni bir aşamaya getireceğiz? Sayın Cumhurbaşkanımızın da,  bu sorunun çözümü için adım atılması yönündeki iradesini biliyoruz. Burada da sürecin hızlanacağını görmüş olmak önemli… Bu sevindirici bir şey…  Bu sorunu artık gündemimizden kaldırmamız gerekiyor. Bunun yolu da, sosyal taraflarla istişare edilerek sendikalarla - taşeron örgütlenmesinin en büyük bölümünü temsil eden Hak-İş başta olmak üzere- oturup konuşularak, birlikte tartışılarak makul, sürdürülebilir, bütün tarafların asgari müşterekte uzlaşabileceği bir modelin hayata geçirilmesidir. Biz bugüne kadar bunun sonuçlanması için çaba sarf ettik. Taleplerde bulunduk. Bu dönemde Sayın Başbakanımızın ve Sayın Bakanımızın  ‘Artık bu çalışmaları yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlayacağız’ demeleri önemli. Büyük bir beklenti var taşeron işçilerde. Sorun çözülene kadar bu beklentinin karşılığını hep beraber oluşturmamız gerekiyor.”

GEÇİCİ / MEVSİMLİK İŞÇİLER SORUNU

Bir diğer kadim sorun olan “geçici / mevsimlik işçiler” meselesine dikkat çeken Arslan bu konuda şunları söyledi:

“ÇAYKUR ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesindekiler başta olmak üzere binlerce arkadaşımızla ilgili on yıldan fazladır devam eden bir tartışma var. Bunun da çözümü konusunu hükümetimizle, Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmelerde gündeme getiriyoruz. Bu dönemde inşallah bu sorun da çözülür.”

GELİR ADALETİNE DİKKAT!

Gelir adaletinin sağlanmasının siyasi istikrarın devamı açısından hayati önemde olduğunun altını çizen Arslan, bu konuda da önemli uyarılarda bulundu:

“Bizi endişeye sevk eden bir kısım gelişmeler var. Genelde çağdaş demokrasilerde toplumdaki en alt gelir grubuy1a en üst gelir grubu arasındaki gelir makasının 8 kat açılması sıkıntının habercisidir.  Bir ara Türkiye bu 8 katın üzerine çıktı. Yani en alt yüzde 20’lik gelir grubu ile en üst yüzde 20’lik dilim arasındaki farkın 8 katı bulduğu dönemler, Türkiye’nin ciddi krizleri yaşadığı dönemlerdir. Verilere baktığınız zaman bu, 8 kata doğru yaklaşıyor. Önceden bu mesafenin azalması yönünde olumlu gelişmeler vardı. Şimdi baktık, bu tersine doğru gidiyor. Yani en üst gelir grubu ile en alt gelir grubu arasındaki mesafenin açılması söz konusu ki, bu tehlikeli. Şu anda bu 7 küsur kat ve yukarıya doğru gidiyor. Yani mesafe açılıyor. Bunu iyi okumak gerekiyor.  AK Parti’nin 15 yıllık iktidar serüvenindeki temel başarısı ekonomiktir. Dolayısıyla toplumun bütün kesimlerinden bu noktada destek almasının temel göstergelerinden bir tanesi ekonomik, sosyal alanlardaki önemli atılımlarıdır, önemli adımlarıdır.  Bunu dikkate almak gerekiyor. Bir toplumun en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasındaki mesafenin açılması sıkıntıya sebep olur. Bu geleceğe dair bir takım endişeleri de beraberinde getirir. Türkiye’nin potansiyeli, kaynakları, beşeri sermayesi, yetişmiş kadroları, insan gücü; bütün bunlara baktığımız zaman, aslında bu tablonun tersine dönmesi gerekiyor. Bütün bu olup bitenlere rağmen ciddi bir alt yapı sürecini gerçekleştirmiş olan Türkiye eğitimde, sağlıkta, altyapıda, ulaştırmada, bir kısım iletişimde ciddi atılımlara imza atmıştır.”

ÇALIŞMANIN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKİYOR

“Sosyal destekler, Türkiye’de bu çok önemli bir yere sahip. Yani toplumun en alt grubundakilere ciddi şekilde sosyal destekler sağlanıyor. Bu sosyal destekleri yaparken, geri dönüşü sağlayacak bir kısım modeller geliştirmek lazım. Yani insanları çalışmamaya değil, çalışmaya teşvik edecek destekler üzerinde durmak gerekiyor. Sistem işgücüne katılanlara daha fazla destek vermeli. Sosyal destekleri geriye dönüşü olan, istihdama katkı verecek, sosyal güvenlik sistemimize katkı verecek, gelecekte sosyal güvenlik sistemimizi sürdürülebilir duruma taşıyacak bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Kayıt dışında hâlâ OECD ülkeleri ortalamasının iki katından fazlayız. OECD’deki 45 ülkenin ortalaması yüzde 15 civarı, biz şu anda yüzde 52’lerden yüzde 32’lere getirdik ama bu aşağıya inmedi maalesef. O yüzden özellikle bu kayıt dışı ekonominin yüksekliği bizim hep ölçümlerimizi zorlaştırıyor. Hem gerçek rakamlarla biz konuşamıyoruz, hem de toplumun önemli bir kesiminde haksız rekabet oluşturuyor. Yani bir tarafta kayıtlı olmanın getirdiği bütün riskleri üzerine alan bir ekonomi, öbür tarafta kayıt dışı ve merdiven altında haksız rekabet eden ve gerçekten önemli bir kesimi oluşturan bir yapı söz konusu. Hem gelecek için hem de Orta Vadeli Programın hayata geçirilmesi için  adım atılması gerekiyor.”

VERGİ ORANLARINI ARTTIRMAK KALICI ÇÖZÜM DEĞİL

Arslan, gündemdeki “vergi artışı” tartışmasına ilişkin de şunları söyledi:

“Siz vergi dilimlerini yükselterek, bir kısım geçici olan çözümler bulabilirsiniz. Aslında, vergi dilimlerini aşağı çekerek toplumun bütün kesimlerinin vergi ödeyeceği bir model, her zaman dünyada daha çok tercih edilmiş bir modeldir. Bizim yaptığımız, yakaladığından daha fazla almak. Diğer kesimlerin de fazla üzerine gitmemek.

Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Ak Parti’nin 15 yılı aşkın süre iktidarda kalmasını sağlayan en temel belirleyici unsur ekonomidir. Dolayısıyla bu noktada toplumun geniş kitlelerini gerçekten küstürecek, rahatsız edecek, onların beklentilerini karşılamayacak bir noktaya gidiş olmamalı.”

OHAL’İ OLUŞTURAN SEBEPLERİ ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR

Konuşmasında, bir kez daha “15 Temmuz darbe girişimin olumsuz etkilerinin devam ettiğine” vurgu yapan Arslan,  “Türkiye darbenin etkilerinden hala tam olarak kurtulamadığı için Olağanüstü Hal’in ortadan kaldırılacağı yapı henüz oluşturulamadı. Bizim süratle OHAL uygulamasını doğuran sebepleri ortadan kaldırıp buradan Türkiye’yi kurtarmamız gerekiyor.” dedi.

Arslan şöyle devam etti:

“Hala pek çok FETÖ’cü işverenlerin işyerlerinde kayyım var. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunların mahkemelerinin süratle sonuçlandırılması gerekiyor. Çünkü şu anda bunların yönetimi devletin elindedir. Devlet bunu emaneten kayyım üzerinden yürütüyor. Burada ciddi olumsuzluklar olursa ekonomiye kötü  yansıması söz konusu olabilir. Öte yandan, istihdamı teşvik edecek yeni adımlar atıldı. Cazibe merkezleri ilan edildi, o cazip noktaları hayata geçirecek yeni adımlar atılması gerekiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 40 küsur ilde…  Terörle mücadelede önemli başarıların elde edildiği ortada. Şu anda bazı belediyeler vs. kayyımlar üzerinden yönetiliyor. Bunun süratle başka bir noktaya evrilmesi söz konusu olacak.

Türkiye Olağanüstü Hal’i sonlandırdığı zaman yeni bir sürece girecektir. Bu geçiş dönemindeki çıkan sorunlar; dünyadaki gelişmeler, dünyadaki ekonomik ve finansal krizlerinde etkisiyle Türkiye… Bölgesinde de Suriye gibi ciddi bir kriz yaşıyor. Şimdi Irak’ın kuzeyinde yeni bir krizle karşı karşıyayız. İnşallah hep birlikte aşacağız.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selçuk Çelik 2017-10-03 06:38:08

Sayın Başkan, çözüm için bastırın

Avatar
Sevda Güner 2017-10-03 10:08:54

Sıkıntı büyük

banner624