Dolar (USD)
18.8125
Euro (EUR)
20.3998
Gram Altın
1157.268
BIST 100
0
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi sona erdi

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi sona erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği!nin ortaklaşa düzenlediği ve iki gün süren Şehir Yazarları Kongresi sona erdi.

17 Mart 2015 11:53:00

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği!nin ortaklaşa düzenlediği ve iki gün süren Şehir Yazarları Kongresi sona erdi.

Türkiye Yazarlar Birliği, her konuda olduğu gibi şehir tarihi konusunda da öncü bir faaliyete imza atarak Kasım 2010 yılında ilk defa Ankara'da düzenlediği "Şehir tarihi yazarları Kongresi"nde bu konuda çalışan kalem erbabını bir araya getirmişti. İkinci kongre ise Ekim 2012 yılında Konya'da gerçekleşmiştir. Üçüncü Kongre ise dün Şanlıurfa'da başladı. Bugün iki ayrı salonda gerçekleştirilen 8 oturum ile tamamlandı.

Şehir kültürdür, medeniyettir. Büyük medeniyetler özgün şehirleriyle kendilerini dünyaya ilan ederler. Şehir ve medeniyet ilişkisi en fazla şehir tarihi ile kitaplarda ve şehirleri konu alan edebiyat eserlerinde görülmektedir.

Salon-Ruha

Prof. Dr. Mehmet Narlı, Oturum başkanlığını yaptığı 1.oturum

"Sivil Toplum Bağlamında Osmanlı Kent Yapısı: Kayseri Örneği'' isimli tebliği Ömer Faruk Çakır Bey sundular. Osmanlı'daki merkez-taşra çatışmasını göstermede en uygun temsil konumuna getirmekte Kayseri örneğinin çok önemli olduğuna işaret edilen tebliğde, sivil toplum olgusu, zikredilen kullanımı ve alt unsurları ile Osmanlı'daki merkez ve çevre ilişkileri Kayseri bağlamında değerlendiriliyor.

Prof. Dr. İbrahim Solak "XXI. Yüzyılda Elbistan Şehri" tebliğinde Elbistan şehrinin XVI. Yüzyılda sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı arşiv kayıtları esas alınarak ortaya çıkarılmaya çalışıldığını ifade ediyor.

Doç. Dr. Fatih Özkafa "Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri" tebliğinde, muhtelif hattatlar tarafından farklı yazı çeşitleriyle ve birbirinden farklı tasarım alternatifleriyle verilmiş olan hat eserlerinden dikkate değer örnekler üzerinde duruyor.

Doç. Dr. Cafer Şen "Cumhuriyet Döneminde Türk Şiirinde, Şehir Karşısında Görülen Çift değerlilik Duyumunun Psikanalatik Temelleri" başlıklı bildiride, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir'inde şairin büyük şehir karşısında çiftdeğerli tutumu şiirler üzerinden ve bu tutumun psikanalitik nedenleri de psikanalizim kuramlarıyla ortaya koyuluyor.

Prof. Dr. Abdullah Ekinci'nin oturum başkanlığını yaptığı 2.ci oturum

Prof. Dr. Fazıl Gökçek, "Fatih Kerimi'nin İstanbul'u" bildirisinde, daha önce Tatar Türkçesinden dilimize aktararak yayımladığımız İstanbul Mektupları adlı eserin yanı sıra, yazarın Avrupa Seyahatnamesi adındaki ve yine İstanbul izlenimlerini ihtiva eden kitabı da şehir tarihi bağlamında değerlendiriliyor.

Müjgan Şahinkaya "Osmanlı Nüfus Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri: Beyşehir Örneği" adlı tebliğde de Osmanlı nüfus defterlerinin şehir tarihi araştırmaları açısından önemi Beyşehir örneğinde inceleniyor..

Doç. Dr. Yasemin Mumcu; "Salah Bey Tarihi Işığında Değişen İstanbul, Değişen Medeniyet" başlıklı bu bildiride, Birsel'in Salah Bey Tarihi adı altında beş kitapta u2013Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi- İstanbul-Paris- topladığı denemelerinden yola çıkarak İstanbul'un değişen yüzünü, sanat ve kültür mahfillerini, burada yaşananları, İstanbul'daki değişimi u2013eksisiyle, artısıyla- ortaya konuldu.

Özlem Nemutlu: "Ahmet Mithat Efendi'nin Romanlarında Güney/güney Doğu Anadolu Şehirleri" tebliğinde Ahmet Mithat Efendi'nin Güney/güney Doğu Anadolu şehirlerine bakışını değerlendiriyor.

Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin başkanlığındaki 3.oturumda,

Yrd. Doç. Dr. Müberra Bağcı "Hatıralar Işığında Cumhuriyet Öncesinde İzmir'de Sosyal Hayat" tebliğinde şehir tarihi araştırmalarında tarih kitaplarının yanı sıra bir şehri anlatan edebi eserler de önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek. Edebi eser deyince önce şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi türler akla gelse de hatıra, mektup, gezi yazısı gibi türlerde yazılmış eserler de şehir tarihine katkı sağladığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KUNT "Hz. Mevlana'nın Eserlerinde Şehir Ve Şehirlilik" çalışmasında Mevlana'nın tüm eserleri araştırılarak onun şehre ve şehirliliğe nasıl baktığı, bu bağlamda henüz yerleşmemiş Türklerden de nasıl bahsettiğini ortaya koymaya çalışmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Nurcan ŞEN "Bir Şehir Yazarı Olarak Çaylak Mehmed Tevfik Efendi Gözüyle Bir Şehrin Eğlence Ve Kültür Hayatı" bildiri de Mehmed Tevfik'in İstanbul şehir hayatı ile ilgili yazdıkları üzerinde durularak, bunları diğer şehir tarihi yazılarından ayıran farklara değinildi.

Yrd. Doç. Dr. Nevin Mete: "Şehir Tarihi Kaynaklarından Bir Seyahat-Name Örneği: Tarih-İ Belgrad" tebliğinde yazıldıkları yüzyıl için çok zengin ve tükenmez bir tarih, etnografya, coğrafya ve folklor kaynağı olan Seyahatname türü eserler, şehir tarihi yazımında da değerli vesikalar arasında olduğuna işaret etti.

Doç. Dr. Fatih Özkafa'nın oturum Başkanı olduğu 4.oturumda Dr. Nazif Öztürk "Değerler Sisteminin Köşe Taşları: Vakıf Şehir ve Medeniyet" tebliğinde değerler sisteminin köşe taşları üzerinde durdu.

Dr. Cemal Çetin, "Osmanlı Şehirlerinde Sosyal Kontrol Ve Birey Üzerine Bir Takım Gözlemler (Konya Örneği)" adlı tebliğde 17-18. yüzyıllarda Konya mahkemesinde görülen davalar vasıtasıyla, Osmanlı şehirlerindeki toplumsal kontrol mekanizmalarını ve bu mekanizmalar çerçevesinde, birey ve toplum arasındaki ilişkilerin analiz edildi.

Yrd. Doç. Dr. H. Vehbi İmamoğlu "Osmanlı Şehir Hayatında Esnaf Birlikleri" Osmanlı şehirlerinde esnaf örgütleri Ahilik Teşkilatı çatısı altında toplanmış ve iktisadi faaliyetlerde bulunmuşlar tebliğde bu örgütlerin çalışmaları değerlendirildi.

Nurullah Ulutaş "Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara'nın Türk Romanına Yansıması" bildirisinde birkaç romandan yola çıkarak Ankara'nın Milli Mücadelenin kalbi olarak Türk Romanına yansıması üzerinde duruldu.

Forum:

Şehir ile Yüzleşmek-Şehir Kitapları ve D. Mehmet Doğan'ın "Ömrüm Ankara" Kitabı. Forma katılan konuşmacılar D. Mehmet Doğan'ın son eseri "Ömrüm Ankara" çerçevesinde şehir ile yüzleşmek amacıyla yazılan kitaplar üzerinde tartıştılar.

Salon: Edessa

Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın oturum Başkanlığını yaptığı 1.oturumda,

Khurmatkhan Burhitjan, "Ordu Balık: Orta Çağın Bükük Şehri" tebliğinde o gün ki ifadeyle Ordu Balık-Ordu şehrini değerlendirdi.

Prof. Dr. Abylabek Asankanov, "Kırgızistandaki Büyük ve Orta Şehirlerdeki Halkların Yapılanmasının Tarihi: Oş" bildirisinde Oş şehrini tarih seyri içerisinde geçirdiği süreci değerlendirdi.

Dr. Dmitriy Voyakin, "Yangikent - Oğuzların Aral Boyundaki Başkenti" tebliğinde Oğuzların Aral Boyundaki Başkenti Yangikenti anlattı.

Doç. Dr. Tahir Şahbazov, oturum başkanlığını yaptığı 2. Oturumda,

Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz, "Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk Arşivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği" bildirinde Trabzon ile ilgili kaynakların tanıtılmasına ve bu kaynakların yapılacak araştırmalar için önemine değinmeyi amaçlıyor. Zira elde edilecek bulgular ve tespitler bu arşivlerde yer alan başka Osmanlı şehirleri için de ortak bazı tespitleri ortaya çıkardı.

Yrd. Doç. Dr. Seçil Dumantepe, "Bir Kültür Göstergesi Olarak Safiye Erol'un Eserlerinde Şehir" tebliğinde, bir kültür göstergesi olarak Safiye Erol'un roman, hikaye ve makalelerine yansıyan şehirler; tarihsel, sosyal, kültürel, estetik ve manevi boyutlarıyla ele alındı.

H. Harika Durgun, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Gözünden Manisa" Tarih boyunca hemen her medeniyetin u2013Hitit, Lidya, Roma,- dikkatini çeken bir yer olarak Manisa, Osmanlı döneminde Saruhan Beyliğinin merkezi ve şehzadelerin ilk görev yeri olmasıyla "Şehzadeler Şehri" olarak ün yapmasını değerlendirdi.

Doç. Dr. Salih Yılmaz, "Hive Hanlığı'nda Tarih Yazıcılığı Ve Başlıca Temsilcileri" bildirisinde Türkistan Hanlıklarından Hive'nin tarihine dair Ebülgazi Bahadır Han ve vakanüvislerden Munis, Agehi, Muhammed Yusuf Bayani'nin eserlerini örneklerle incelendi.

Doç. Dr. Muharrem Es'in oturum bakanlığındaki 3. Oturumda

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı Ertan, "Sosyo-Ekonomik Açıdan Vakıf Kültürü Ve Yusuf Paşa'nn Urfada Bulunan Vakıfları" tebliğinde Sosyo-Ekonomik Açıdan vakıf Kültürü ve Yusuf Paşa'nın Urfa'da Bulunan vakıflarına dikkati çekiyor.

Dr. Tuba Duman, "Şanlıurfa Mahalleleri" tebliğinde şehir hayatının dinamiklerini, sosyal yaşam içinde şehirlerin belirleyici rolünü ve etkisini anlamak, Şanlıurfa mahallerindeki gözlemlerini anlatıyor.

Kerime Yıldız, "Sinema Ve Dizilerde Urfa" tebliğinde dindar, hoşgörülü, insanları da iklimi gibi sıcak gelenekleriyle, yemekleriyle, sıra gecesiyle bir kültür şehri olan Urfa'nın sinema ve dizilere yansıması üzerinde durdu.

Mehmet Emin Üner, "Osmanlı Urfa'sında Gündelik Hayatta Kadın" tebliğinde Osmanlı toplumunda kadının durumu genel olarak İslam toplumunda kadının sahip olduğu statüden farklı olduğu söylenemez. Ancak sosyal yapının milletten millete ve hatta bölgeden bölgeye değişebildiği göz önüne alınırsa İslam toplumları arasında bu noktada farklı uygulamaların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Doç. Dr. Hüseyin Muşmal'ın Başkanlığındaki 4.oturumda

Yurdal Demirel, "Harput'un Tarihçisi: İshak Sunguroğlu" tebliğinde tarihin her döneminde önemli bir yerleşme merkezi olan Harput, bölgesinin bir ilim ve irfan yuvası olmuştur. Türk Kültürünün seçkin bir örneği olan Harput ve çevresinin tarihi, kültürü, yetiştirdikleri, musikisi ile ilgili yapılacak bir çalışmada ilk başvuru kaynağı İshak Sunguroğlu'nun Harput Yolları'nda isimli eserini tanıtıyor.

Eyyüp Azlal, "Tarihte Şehir ve Nehir İlişkisi" tebliğinde su, antik zamanlardan günümüze kadar şehirleri, dolayısıyla medeniyetleri beslemiştir. Eyyüb Azlal'da tebliğinde şehir ve nehir ilişkilerini değerlendiriyor.

M. Lamih Çelik, "Tarihsel Perspektif İçinde Şanlıurfa'da Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi" tebliğinde 12000 yıllık geçmişe sahip bölgesinde ekonomi, ulaşım ve kültürel yönden önemli bir merkez olan Şanlıurfa, zengin geçmişiyle öne çıkmaktadır yapılması gerekenleri anlatıyor

Mehmet Kurtoğlu, "Sine-i Masal Şehir Urfa" tebliğinde Urfa'nın 1950'den günümüze kadar Urfa, birçok sinema filmine mekan olması yanında, sosyo-kültürel hayatıyla da birçok filme konu olmuştur. Urfa'nın bir diğer yönden sinema açısından önemi ise Urfalı sinema oyuncuları ve yönetmenlerin varlığıdır.

Urfa'yı Yazanlar Paneli

TYB Şanlıurfa şube Başkanı Cuma Ağaç'ın oturum başkanlığını yaptığı oturumda, Yrd. Doç. Dr.Mahmut Kaya, "Bir Şehir Kültürü olarak Urfa sıra Geceleri geleneği" ,Seyyit Ahmet Kaya "Şehir İnsan ilişkisi Bağlamında Urfa üzerine Eleştiriler", Mehmet Akbaş, "tarihi seyir içinde Şehr-i Urfa", Mehmet Oymak, "Peygamber Şehri Urfa" ve Doç. Dr.M. Emin Ertan, "Geçmişten günümüze sosyo-kültürel ve şehircilik bağlamında Şanlıurfa'ya bakış" konularında yazmış oldukları kitaplar üzerine düşüncelerini anlattılar.

Şanlıurfa'da Türkiye Yazarlar Birliği ile Şanlıurfa Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi düzenlenen 13 oturumun ardından akşam verilen Şanlıurfa klasik Türk musikisi konseri ve Pazar günü gerçekleştirilen şehir turu ve tarihi Harran ilçesi, Göbeklitepe gezileri ile sona erdi.