Dolar (USD)
17.961
Euro (EUR)
18.3808
Gram Altın
1036.12
BIST 100
2795.92
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Namaz, Mümin''in miracıdır

Namaz, Mümin''in miracıdır

Günde 5 vakit özenle ve düzenli kılınan namaz, mü''minleri dosdoğru yoldan ayırmaz; onları Allah''tan başka varlıklara kulluktan korur, kötülük ve çirkinliklerden uzak tutar; böylece ebedi kurtuluşlarına vesile olur. Allah Resulü''nün, "Namaz dinin direğidir; kim namazını kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazını kılmazsa; dininin direğini yıkmış olur" ifadesi bu anlamda adeta bir manifesto özelliği taşır.

07 Haziran 2013 00:00:00

Günde 5 vakit özenle ve düzenli kılınan namaz, mü''minleri dosdoğru yoldan ayırmaz; onları Allah''tan başka varlıklara kulluktan korur, kötülük ve çirkinliklerden uzak tutar; böylece ebedi kurtuluşlarına vesile olur. Allah Resulü''nün, "Namaz dinin direğidir; kim namazını kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazını kılmazsa; dininin direğini yıkmış olur" ifadesi bu anlamda adeta bir manifesto özelliği taşır.

Günde 5 vakit özenle ve düzenli kılınan namaz, mü'minleri dosdoğru yoldan ayırmaz; onları Allah'tan başka varlıklara kulluktan korur, kötülük ve çirkinliklerden uzak tutar; böylece ebedi kurtuluşlarına vesile olur. Allah Resulü'nün, 'Namaz dinin direğidir; kim namazını kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazını kılmazsa; dininin direğini yıkmış olur' ifadesi bu anlamda adeta bir manifesto özelliği taşır.

ALLAH'TAN başka ilah yoktur esasına dayanan tevhu00eed inancı, namazla eyleme dönüşür. İslam'ın ilk farzı tevhu00eed'e iman, ikincisi namazdır. Yani, İslam'da ilk farz kılınan ibadet namazdır. Namaz en faziletli, en kapsamlı ibadettir: Allah'ı tesbih ve tekbir etme, O'na hamd, şükür, tevbe ve istiğfar, O'ndan yardım dileme, dua, niyaz ve zikirdir. Peygamberimizin 'Dinin direği', 'Müminin miracı', 'Cennetin anahtarı', 'Gözümün nuru' olarak tanımladığı namaz, İslam'ın olmazsa olmazıdır. Onu terk eden cehenneme sürüklenir: 'Sizi cehenneme sevk eden nedir? Derler ki: Namaz kılanlardan değildik!' (Müddessir, 42u201343)

Namaz kulluğu hatırlatır Namaz beş vakit farzdır. Hayatın hızlı koşusu içinde Allah'ı, ahireti, ölümü, görev ve sorumluluklarını unutan insan günde beş kez namazla kulluğunu hatırlar ve yeniden dirilir. Her namaz bir inkılaptır, diriliştir; kul onunla şirk batağından tevhid atmosferine, geçici dünya zevklerinden ebedu00ee ahiret lezzetlerine, şeytanın etki alanından ilahu00ee huzur iklimine geçer. Bu değişim süreci ezan ve abdestle başlar. Tevhid akidesini en özlü cümlelerle haykıran ezanla namaza ve kurtuluşa çağrılan mümin, abdest alarak etrafını kuşatan şeytanu00ee çemberi yarmaya ve arınmaya yönelir; maddu00ee manevu00ee kirlerden temizlenir. 'Allah sizi temizlemek ve size olan nimetini tamamlamak ister.'(Maide, 6) Abdest sadece vücudu kir, pis ve pastan temizlemekle kalmaz. Aynı zamanda iç dünyayı da arındırır. Mümin, her azasını yıkarken eliyle, ağzıyla, diliyle, gözüyle, kulağıyla, ayaklarıyla bilerek - bilmeyerek yaptığı tüm günahlara tövbe edip vazgeçmeye karar verir.

'Allah-u00fb Ekber'le kaybolan kaygılar Tertemiz bir kalp, tertemiz bir beden ve elbise ile Allah'ın huzuruna çıkan kul, yönünü kıbleye yani Kabe'ye döner. Allah'ın evi olan Kabe'ye yönelen mümin, kalbini ve düşüncelerini Allah'a odaklar; diğer kıblelerden yüz çevirir. Herkesin bir kıblesi vardır. Yüzünü Kabe'ye döndüğü halde özünde başka varlık ve değerleri kıble edinenler, gerçekte İstikbal- i Kıble yapmış olmazlar. Niyeti kalple yapmak esastır. Dilde kalan sözler gerçek niyet olamaz. Zira namaza Allah rızası için durulur. Ellerini kaldırıp 'Allah-u00fb Ekber' diyen mümin, artık dünyayı, dünyevu00ee düşünce ve kaygıları elinin tersi ile geriye atıp kalbini yüce Allah'a bağlar. Hz. Ali(ra), 'Kendisinde anlayış ve idrakin bulunmadığı hiçbir ibadette ve kendisinde düşünmenin bulunmadığı hiçbir kıraatte hayır yoktur' der. O halde, namazda okunan ayet, sure ve dualar anlaşılmalı, hissedilmeli ve düşünülmelidir. Yoksa o kutlu ifadeler birer tekrardan ibaret kalır.

Bir direniş, bir diriliş eylemi Günde beş vakit böyle dosdoğru, özenle ve düzenli kılınan namaz, müminleri dosdoğru yoldan ayırmaz; onları Allah'tan başka varlıklara kulluktan korur, kötülük ve çirkinliklerden uzak tutar; böylece ebedi kurtuluşlarına vesile olur. Bir tevhid eylemi olan namaz, müminleri pasif nesneler değil, aktif özneler kılar. Hz. Şuayb'ın kıldığı gibi bir namaz(Hu00fbd, 87), müminleri dünyadan eletek çektirmez, aksine onları zulme, şirke ve küfre karşı mücadeleye sevk eden bir dinamizm, bir direniş ve bir diriliş kaynağı olur. (Abdullah Yıldız)

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?

Hu00c2TEMÜ'L-ENBİYu00c2 aleyhisselam Efendimiz Veda Haccından sonra Hicret-i seniyyelerinin onbirinci senesi Safer ayının son günlerinde, şiddetli bir baş ağrısıyla hummaya tutuldu. Bir Pazartesi günü sabah namazından sonra Hz. Peygamber'in hastalığı ağırlaştı. Son nefesini vermeden önce kölelere iyi davranmayı, onları giydirmeyi, yedirmeyi, onlara yumuşak söz söylemeyi ve namaza devam etmeyi tavsiye etti. Hz. u00c2işe'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber vefat etmeden önce hafif bir sesle: 'Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve beni refu00eek-ı a'laya eriştir!' duasıyla birlikte 14 Rebu00eeülevvel 11/8 Haziran 632 Pazartesi günü kuşluk vakti ruhunu teslim etti. Sonsuz salat ve selam Nebiyy-i Zu00eeşan Efendimize, al ve ashabına olsun. Şair N. Fazıl Kısakürek 'Ölüm Güzel Şey' şiirinde ne güzel ifade etmiş: 'Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber... Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?... Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun! Ölümüde öldüren Rabbe secdeler olsun!..'

ÇOCUK VE NAMAZ

Ağaç yaş iken eğilir

ÇOCUKLAR, küçükken eğitilip öğretilmediği, eğilip bükülmediği ve bir şeyin uygulamasına alıştırılmadığı takdirde, büyüdükleri zaman onları istikamete sokmak oldukça zordur. Cenab-ı Hak, 'Ey inananlar, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun!' (Tahrim/ 6) buyurmaktadır. İşte, cehennem ateşine karşı en büyük kalkan, namaz ibadetidir. Anne-babası nın gayretiyle namazı seven ve namazla bütünleşen çocuk, ergenlik çağından itibaren yerine getirmekle yükümlü olduğu ilahu00ee emirleri severek yapar, yasaklardan ve kötülüklerden de aynı şekilde kaçınır. Böylece ilahu00ee azaptan kurtulur. Allah'ın emirlerini yapan ve yasaklarından uzak duran bir aile içinde yaşamak, insan için mutluluk kaynağıdır. Bu saadet de ancak, namaz ibadetinin evde hakim olması ile sağlanır.

***

Bir Ayet

'(RESULÜM) sana vahyedilen Kitabu00b4ı (Kuru00b4anı) oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyan Allahu00b4ı anman (ibadetlerin) en büyüğüdür.' (ANKEBUT, 29/45)

Bir hadis

CABİR bin Abdullah (r.a.)u00b4dan rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim, diyor: 'Sizden biriniz kapısı önünden bir nehir akar da ondan günde beş defa yıkanırsa, o kimsede kirden bir şey kalır mı? İşte beş vakit namaz kılan kimse de bunun gibidir. Allah bu namazlarla onun hatalarını giderir.' (MUSLİNİ)

***

Nasihat

Kulun Allah'ına en yakın olduğu an

Ku00c2İNATTA en yüksek hakikatin önce iman, sonra da namaz olduğunu düşündüğümüzde, namazda ne kadar çok sır ve hikmetin bulunduğunu hemen anlarız. Peygamberimiz (sav) 'Bana dünyadan üç şey sevdirildi' buyururken, bu üç şeyden birinin namaz olduğunu bildiriyor. Onun dilinde namaz, 'gözümün nuru' şeklinde nitelendirilecek derecede önemli. Nursuz, ışıksız gözün görmesi mümkün olmadığı gibi, namazsız Müslümanlık da o kadar zor. Allah Resulü (sav): 'Namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazını kılmazsa dininin direğini yıkmış olur' buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerife göre, kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. O halde, oturup düşünmeliyiz; aklı, fikri, şuuru yerinde olan, sevmeyi ve sevilmeyi bilen hangi insan Rabbine yaklaşmak için can atmaz?.. Karını düşünen, zarardan kaçan insan için namaz kılmak kadar önemli bir kazanç ve namaz kılmamak kadar büyük bir kayıp olabilir mi?..