Dolar (USD)
18.6478
Euro (EUR)
19.6703
Gram Altın
1075.389
BIST 100
4855.92
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Siz değerli okurlarımızla her gün bir Ayet-i Kerime, bir Hadis-i Şerif ve bir dua paylaşıyoruz.

01 Ağustos 2017 09:05:00

Siz değerli okurlarımızla her gün bir Ayet-i Kerime, bir Hadis-i Şerif ve bir dua paylaşıyoruz.

Günün Ayeti: Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin… (İsrâ,17/33)

Günün Hadisi: Ümmetimden gerçek müflis, kıyamet günü namazla, oruçla, zekâtla gelir. Şuna sövmüş, buna iftira etmiş, bunun malını yemiş, şunun kanını dökmüş, bunu dövmüş, buna şu iyiliğinden, şuna şu iyiliğinden verilir. Eğer iyilikleri (verilmesi gerekenlere) yetmeden tükenirse, borçlu olduğu kimselerin hatalarından alınır ve ona verilir. Sonra da cehenneme atılır. (Muslim, “Birr”, 59)

Günün Duası: Allahım! Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz ve amelden de sana sığınıyorum.

***

Günün Ayeti: İçinizden kim Allah'a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. (Ahzab, 33/31)

Günün Hadisi: (Allah Rasulü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Ya Rasulallah? diye sorduk. O da; Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap verdi. (Muslim, "İman", 95)

Günün Duası: Allah'ım! Biz, bu yolculuğumuzda Senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allah'ım! Yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et!. (Müslim, "Hac", 425; Ebu Davud, "Cihad", 79; Tirmizi, "Deavat", 47)

***

Günün Ayeti: Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! .. (Ahkaf, 46/15)

Günün Hadisi: Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün sevebilirsin. (Al-Tirmidhi, "Birr and Sıla",60)

Günün Duası: ...İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tiraf ederim, günahımı da i'tiraf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersi (Buhari,"De'avat", 2, 15)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır. (Ahkaf, 46/13-14)

Günün Hadisi: İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. (Ibn Majah, "Ruhun", 4)

Günün Duası: ...Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardıru2026 (Buhari, "De'avat", 60; Müslim, "Zikir", 70)***

***

Günün Ayeti: O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür.İşte onlar, kafirlerdir, günaha dalanlardır. (Abese, 80/38-42)

Günün Hadisi: Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. (Ibn Majah, "Dua", 11)

Günün Duası: ...Allah'ım! Yolculukta yardımcı(mız), geride (bıraktığımız) çoluk çocuğu(muzun) koruyucusu sensin. Allah'ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve önüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten Sana sığınırım. (Müslim, "Hac", 425;Ebu Davud, "Cihad", 79; Tirmizi,De'avat", 47)

***

Günün Ayeti: Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. (A'raf, 7/9)

Günün Hadisi: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler. ( Muslim,"Birr",66)

Günün Duası: ...Allah'ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter. (Buhari, "De'avat", 60; Müslim, "Zikir", 70)

***

Günün Ayeti: Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. On(un üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir. (Fussilet, 41/39)

Günün Hadisi: Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. (Muslim, "Büyu", 9)

Günün Duası: Allah’ım! Her türlü övgü Sana mahsustur. Allah’ım! Senin bolca verdiğine mani olacak yoktur, kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur, hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur, verdiğine de mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur, yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak kimse yoktur... (Hâkim, "De’avât", No:1898)

***

Günün Ayeti: De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. (Felak, 113/1-5)

Günün Hadisi: Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Muslim, “Îmân”, 78; Abu Dawud, “Salât”, 248)

Günün Duası: ...Allah’ım! Sevdiklerimden geri aldığın şeyleri, sevdiğin şeyleri (yapmam) için bana boş zaman kıl. (Tirmizî, "De’avât", 75)

***

Günün Ayeti: İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? (Enbiyâ, 21/30)

Günün Hadisi: Hiç biriniz kendisi için arzu ettiğini, (mümin) kardeşi için de istemedikçe (gerçek manada) iman etmiş olmaz. ( Muslim, "İman",71)

Günün Duası: Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. (Ebu Dâvûd, "Salât", 182)

***

Günün Ayeti: Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah’ın kendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. (En’âm, 6/140)

Günün Hadisi: Ey Allahım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur. (Abu Dawud , "Edeb",110)

Günün Duası: Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. (Ebu Dâvûd, "Salât", 361; Nesâî, "Sehv"60; Ahmed b. Hanbel, V, 245)

***

Günün Ayeti: İman edip sâlih ameller işleyenlere, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. (Bürûc, 85/11)

Günün Hadisi: Allahım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. (Abu Dawud, "Edeb",110)

Günün Duası: Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabuleyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle. (İbn Ebi Şeybe, "Dua", 135, No: 29342)

***

Günün Ayeti: İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah’ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara, 2/224)

Günün Hadisi: Şüphesiz, sizin kanlarınız ve mallarınız; bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır. (Al-Bukhari, "İlim", 37; "Hacc", 132)

Günün Duası: Rabbim! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun... (Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Dua", 70)

***

Günün Ayeti: Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. (Âl-i İmran, 3/92)

Günün Hadisi: Allah rahmeti yüz parça halinde yarattı. Doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça rahmet iledir ki bütün varlıklar birbirine acımaktadır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır. (Bukhari, "Edeb", 19, "Rikâk", 19)

Günün Duası: Allahım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Müslim, "Salât",216)

***

Günün Ayeti: Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. (A’râf, 7/9)

Günün Hadisi: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler. ( Muslim,"Birr",66)

Günün Duası: ...Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter. (Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Zikir", 70)

***

Günün Ayeti: Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (Tegâbün, 64/11)

Günün Hadisi: Kendinize beddua etmeyiniz; çocuklarınıza beddua etmeyiniz; mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir. (Muslim, "Zühd", 74)

Günün Duası: Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.(Âl-i İmrân, 3/193)

***

Günün Ayeti: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz. (Yâsîn, 36/83)

Günün Hadisi: Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme. (Muslim, "Birr",144)

Günün Duası: Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim… (Tirmizî, "De’avât", 73)

***

Günün Ayeti: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk ... (Şu’arâ, 26/181-183)

Günün Hadisi: Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler. (Muslim, "Îmân", 168; Al-Tirmidhi," Birr", 79)

Günün Duası: Ya rab San açılan elleri, seni zikreden dilleri, sana yalvaran gönülleri huzurundan boş çevirme!

***

Günün Ayeti: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak Me’vâ cennetleri vardır. (Secde, 32/19)

Günün Hadisi: Bizi aldatan bizden değildir. (Muslim," Îmân", 164)

Günün Duası: Biz,kısık sesleriz...minareleri, Sen,ezansız bırakma Allahım! Ya çağır şurda bal yapanlarını, Ya kovansız bırakma Allahım! Arif Nihat ASYA

***

Günün Ayeti: İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider... (Yunus, 10/12)

Günün Hadisi: Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır (Abu Dawud, "Talak", 3)

Günün Duası: Allah'ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet ... (Buhari, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

***

Günün Ayeti: Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya; işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır. (Seb’e, 34/5)

Günün Hadisi: Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi ... (Al-Bukhari, "Talâk", 25, "Edeb", 24; Muslim, "Zühd", 42)

Günün Duası: İlahî, İnayetine sığındım,kapına geldim,kulluk edmedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet,neş’eni duyur hakikati öğret. (Elmalılı Hamdi Yazır)

***

Günün Ayeti: Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız. Ancak Allah’ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler ... (Saffât, 37/39-42)

Günün Hadisi: Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. ( Ibn Majah, "Dua",11)

Günün Duası: Allahım yaşadığımız hayat boyunca bizlere hayatın sıhhatlisini, rızkın bereketlisini, kalbin şefkatli ve merhametlisini, ölürken ölümün beşaretlisini, öldükten sonra da kabrin saadetlisini nasip eyle!

***

Günün Ayeti: Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. (A'la, 86/14-15)

Günün Hadisi ...Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsunu2026 (Al-Bukhari, "Edeb", 31, 85; Muslim, 74, 75)

Günün Duası Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır. (Ebu Davud, "Salat", 367; Nesai, "İstiaze", 19; İbn Mace, "Etime", 53)

***

Günün Ayeti Ey Peygamber! Biz seni bir şahit (örnek), bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Kendi yoluna çağıran bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik. (Ahzab, 33/45-46)

Günün Hadisi (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. İyi göremeyen bir kimseye yardımcı olman senin için sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Al-Tirmidhi, "Birr",36)

Günün Duası Allah'ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin (Buhari, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

***

Advertisement Advertisement