Dolar (USD)
18.0605
Euro (EUR)
18.3205
Gram Altın
1021.89
BIST 100
3020.01
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Oruç ve namaz medeniyet inşa eder

Oruç ve namaz medeniyet inşa eder

İslam'ın, bağlılarına mükellefiyet olarak sunduğu ibadu00ee davranışların her biri yüksek bir gayenin ortaya çıkmasına hizmet etmektedir.

24 Temmuz 2013 00:00:00

İslam'ın, bağlılarına mükellefiyet olarak sunduğu ibadu00ee davranışların her biri yüksek bir gayenin ortaya çıkmasına hizmet etmektedir.

HAZIRLAYAN: SABRİ GÜLTEKİN

milat.ramazan@yahoo.com

Günün Ayeti "İşte böylece biz onu, (inkarcılığı) suçluların kalplerine sokarız. Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna (Kur'an'a) inanmıyorlar." (HİCR, 12, 13)

Günün hadisi "Her kim borçlu olan bir fakire mühlet verir yahut alacağını bağışlarsa, Allah o kimseyi arşın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesi ile gölgelendirir." (Müslim)

PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN

Dinu00ee literatürde biz buna "hikmet-i ibadet" diyoruz. Yani ibadetlerin hayatımıza kattığı hikmet boyutu.

İbadetlerdeki bu hikmet unsuru Kur'an-ı Mübin tarafından açıkça ifade edilmiştir.

Aslında bu husus mü'minlere hayatı hikmet boyutunda yaşamaları çağrısıdır.

Temiz akıllıların anlayacağı hediye

Hikmet, hayır ve bereket kapılarının hayata açılması demektir.

Kime hikmet verilmişse ona çok hayır bahşedilmiştir: "Dilediğine hikmet verir; hikmet verilene ise çok bir hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak temiz akıllılar anlar." (2/Bakara, 270).

Namazdaki hikmet, duygu ve düşünce dünyamızın her türlü kirden, pastan arındırılması ve böylelikle insanın hayatı Allah için yaşama bilincine ulaşmasının sağlanmasıdır. Evini önünden geçen bir ırmakta günün beş vaktinde yıkanan insanda olumsuz birikimlerden eser kalır mı?

Namazdaki sayısız hikmetlerden birisi de insanda vücuda getirdiği zaman idrakidir. Günün en anlamlı zamanlarında vücudu baştan başa su ile temas ettirerek tepeden tırnağa ürperiş halinde u00c2lemlerin Rabbi'nin zikrini gerçekleştirmek insanda gerçek anlamda zaman idraki uyandırır. Bu idrak ise bir günün beş katı ile bereketlenmesi anlamını taşır.

Saymakla bitmeyecek hikmetler

Oruçtaki hikmetler ise saymakla bitmez. Oruçta da üstün ve derin bir zaman idraki bulunmakta, buna ilaveten nimetlerin kadrinin bilinmesi, sıhhat ve afiyetin şükrünün ifası hususunda kazanılan hassasiyet ve bir de ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesi görevinin bilinç dünyamıza nakşedilmesi hususları Mübarek Ramazan'ın hikmetli kazanımları arasında bulunmaktadır.

Zirveye yükselten altın merdiven

Denebilir ki, İslam'da hikmet boyutu ile idrak edilen ve gerçekleştirilen ibadetlerin medeniyet inşa edici bir işlevi bulunmaktadır.

Çünkü ibadetlerin temelinde bulunan hikmet medeniyete vücut veren temel unsurdur.

Hikmet, insanı bedevilikten ve cehaletten kurtarıp bilgiye, yüksek bilince ve medeniyete yükselten altın merdivendir.

Bize bu hikmetleri lütfeden, zamanın ve mekanın Rabbi Yüce Allah'a varlığın zerreleri adedince hamd ve senalar olsun.

Ramazan İlmihali

RAMAZAN ORUCUNUN KAZASI

Araya hayız ve nifas gibi doğal mazeretlerin girmesi durumu kefaret orucunun peş peşe oluş özelliğine zarar vermez. Bu haller geçtikten sonra yeniden niyet edilerek kalınan yerden devam edilir.

RAMAZAN'IN SAYGINLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇ

Ramazan'da oruç bozmanın keffaretle cezalandırılmasının altında, Ramazan'ın saygınlığına karşı işlenmiş bir suç bulunması yatar. Ramazan'da oruç bozmak, Ramazan ayına ve Ramazan orucuna yapılmış bir hürmetsizlik olduğu için böyle yapan kimseler için keffaret öngörülmüştür. Bu espriyi dikkate alan bazı fakihler, keffareti oruç tutmamanın değil, orucu bozmanın cezası olarak değerlendirip, Ramazan ayında ramazan orucuna niyet edilmediği takdirde oruç yemenin keffareti gerektirmediğini söylemişlerdir. Fakat bu görüş, pek anlamlı ve isabetli görünmemektedir. Çünkü, niyet etsin veya etmesin, ramazanda mazeretsiz olarak oruç yiyen/tutmayan kişi, Ramazan orucuna olmasa bile ramazan ayına saygısızlık etmiş olmaktadır. Öte yandan bir ramazanda birden fazla oruç yemek durumunda sadece bir keffaretin öngörülmesi, keffaret konusunda tek başına orucun değil, bir bütün olarak ramazanın göz önünde tutulduğunu göstermektedir. Şayet keffaretin sebebi Ramazan orucu olacak olsaydı, bozulan her bir Ramazan orucu için keffarete hükmedilmesi gerekirdi.

ÖZÜRSÜZ TUTMAYANIN VAY HALİNE

Keffaretin gerekip gerekmemesi teknik bir konudan ibaret olup, mazeret olmadıkça, Ramazan orucu konusunda titiz davranmak gerekir. Ramazan'da özürsüz olarak oruç tutmayan kimse günahkardır. Peygamberimiz mazeretsiz olarak Ramazan'da bir gün oruç yiyen kimsenin ömür boyu oruç tutsa da o günün borcunu gerçekten ödemiş olmayacağını ifade etmiştir.

Dua iklimi

Hz. Peygamber (sav), Aişe (ra) validemize hitaben şöyle buyurmuştur: "Ey u00c2işe! bütün duaların manalarını içeren cümleler ile dua ederek şöyle de: Ey Allahım! Ben senden hayrın tamamını, hazırını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, hazırından ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı, söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaklaştırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve rasu00fblün Muhammed'in senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve rasu00fblün Muhammed her neden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir. Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni! Bütün bunları rahmetinden talep ederim!" (İbn Mace ve Hakim)

Esma-ül hüsna

EL-VEDUD:İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

EL-MECİD:Şanı, şerefi çok üstün olan.

EL-BAİS:Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.

EL-ŞEHİD:Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

MEVLu00c2Nu00c2'DAN...

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.

Advertisement Advertisement