İlaçların yüzde 75’i yerli

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilaç ve medikal sektöründe yerli ürünlere öncelik verdiklerini belirterek, “Geçen sene Türkiye’de tüketilen ilaçların kutu bazında yüzde 75’i yerli ilaçtı. Pratisyen hekim ve uzman hekim açığımızı kapatacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık personellerinin sorunlarını, şehir hastaneleri ve üzerindeki tartışmaları, merakla beklenen ilaç ve medikal ürünlerin yerlileşmesini, hekim açığını ve bakanlık çalışmalarını gazetemiz Milat’a anlattı.

Türkiye, sağlıkta dönüşümde bir yenilenme sürecine girdi. Şu anda bu süreçte hangi aşamadayız?

Türkiye, sağlıkta mekân yenileme sürecinde epey mesafe aldı. Artık personel açığımızı tamamlayacağız, pratisyen hekim ve uzman hekim açığımızı kapatacağız. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. Önümüzdeki 5–6 yıl içerisinde bu çalışmalarımızın meyvelerini yiyeceğiz. Türkiye sağlıkta seviye atladı, personel açıkları da bu seviye atlama ile kapanacak. Sağlıkta dönüşüm süreci tamamlandı, sıra gelişim ve sürdürülebilirlikte. Kişi başı bin dolar harcama ile yüzde 75 oranında memnuniyet oranını yakalamak kolay değil. Burada sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Görevimin başındayım

Bazı çevrelerin sağlık durumunuzdan dolayı görevi bırakacağınız yönünde bir propagandası var, bu konu hakkında ne diyeceksiniz?

Sağlığım yerinde görevimin başındayım. Bu makamlar milletin makamıdır, bize emanettir. Bulunduğumuz sürece elimizden geleni yaparız.

Sağlık çalışanlarının yükünü hafifleteceğiz

Sağlık çalışanlarının çalışma saatlerin fazlalığı konusu son zamanlarda gündeme geldi. İş yükünün hafifletilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mı?

Sağlık fedakârlık isteyen ve insan üzerine yürüyen bir hizmettir. Yükün dağılımı ise arz talep meselesine bağlıdır. Şu anda hekim açığımız var. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada dengeyi oluşturacağız. Sağlık eğitiminde sık sık gelen nöbetler kaçınılmaz. Bu noktada hem eğitim alıp hem hizmet veren asistan kardeşlerimizin yoğun yük altında olduğunu biliyoruz. Bu sayıyı artıracağız.

Asistan sayısı artacak

Asistan sayısını 6 binden 8 bine çıkardık, önümüzdeki dönemde 9 bini bulabilir. Asistan sayısının artması ile çalışma saatlerindeki yoğunluk ortadan kalkacak. Son zamanlardaki intihar haberinin sebeplerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Gönül ister ki insan hiçbir şekilde kendi hayatına kast etmesin. İntiharların yoğun yük ve tükenmişlikten olduğu iddiası ispata muhtaçtır. Her halükarda sağlık hizmetini veren insanımızı yoğun yük altında olduğunuz biliyoruz. Bu yükü hafifletmek için gerekli çalışmalarımız sürüyor.

Şehir hastanelerinin şeffaflaştırılması ile ilgili bir çalışmanız var mı?

Şehir hastaneleri özel bir modeldir. Sağlık hizmetlerini milletimize en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bu modelde özel sektör hastaneyi yapıyor ve bize kiralıyor. Ana mantık ‘Yap-kirala-devret’ şeklinde çalışıyor. Arsayı biz veriyoruz. 25 yıllık kira süre dolduktan sonra arsa ve bina bizim oluyor. Bu nedenle devlet sağlığının özelleştirilmesi söz konusu değil. Bu hastanelerde sağlık hizmeti bize aittir. Burada kiralanan sadece bina ve medikal cihazlardır.

Şehir hastanelerinden para alınmıyor

Bazı hastanelerde temizlik ve güvenlik hizmetlerini de kiralayabiliyoruz. 25 yıl süresinde ise binanın ve cihazların tüm bakımı özel sektöre aittir. 25 yıl sonra bina ve tüm cihazlar devlete geçiyor. Hedef insanımızın sağlık hizmetindeki talebi en iyi şekilde karşılamaktır. Şeffaflık konusunda ise ihaleler sonuna kadar açık. Şartnameler ortada. ‘Şehir hastaneleri paralı olacak’ şeklinde bir tezvirat yaptılar. Kesinlikle hayır buralar devlet hastaneleri olacak. Şehir hastanelerinde hasta garantisine yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Söz konusu yüzde 70 rakamı hastanelerin doluluğu ile ilgili değildir.

Biz hasta başı kira ödemiyoruz. Hastanenin doluluk oranına ilişkin herhangi bir madde yok. Bu olay temizlik ve güvenlik ile ilgili aldığımız hizmetlerde koyduğumuz bir maddeden çıkarıldı. İkincil hizmetlerde standart oluşturmak için böyle bir madde konuldu. Hasta garantisi ve hasta başına kira ödemesi gibi bir mesele kesinlikle söz konusu değil.

Borç sıkıntılarını gidereceğiz

Üniversite hastanelerinin mali yapısındaki bozuklukla alakalı yapılan düzenlemelerde ne aşamaya gelindi?

Bu çözülmesi gereken bir problemdi. Bu konudaki çalışma nihayete ermek üzere. Üniversite hastanelerimizin ödemede yaşadıkları ve mekânların yapısındaki sıkıntıları gidereceğiz ve standartları yükselteceğiz. Buralar sağlıkta çalışan insanlarımızın yetiştiği yerler. Bu mekânların imkânlarını düzeltmemiz lazım. Borç sıkıntılarını gidereceğiz. Esas mesele ise bir daha aynı noktaya gelmemek için yapılması gereken sistem düzenlemeleri. Sistemi düzelteceğiz ki birkaç sene sonra yine aynı noktaya gelmeyelim.

Türkiye yerli ilaçta geri değil

İlaç noktasında kamuoyunda yerli ilacın olmadığı yönünde bir algı var. Bu noktada adımlar atılıyor mu, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye ilaç konusunda epey mesafe aldı. Geçen sene Türkiye’de tüketilen ilaçların maliyet bazında yüzde 42’si yerli, yüzde 58’i ise yabancıydı. Kutu bazında ise yüzde 75’i yerli, yüzde 25’i yabancıydı. İlaç konusunda önemli mesafe aldık ve almaya da devam edeceğiz. Türkiye ilaç sektöründe geri değil. İlaç fiyatlarını belirlerken Avrupa’da emsal ülke dediğimiz 5 ülkenin fiyatlarının üzerinde olmasına izin vermiyoruz. Esas mesele biyoteknolojik ilaçlar oldu.

Bakterilerin yapısını değiştirerek üretilen ilaçlar konusunda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bu işin önünü alacağız, geride kalmayacağız. Türkiye aynı zamanda önemli bir ilaç ihracatçısıdır. Şuanda Türkiye’nin Cezayir’de ilaç fabrikası dahi var. Bu alandaki bilgi birikimini dışarıya taşımaya çalışıyoruz. Türkiye’nin sağlıktaki bilgi birikimini bize soran ülkeler var. Bu bilgiyi ve paylaşmak istiyoruz, gönül coğrafyamızda bu bilgiyi ve deneyimi paylaşıyoruz. Bizim şuanda Bişkek’te, Filistin’de, Sudan’da, Nijer’de ve Somali’de hastanelerimiz var. Orada da o ülkenin insanlarına eğitim veriyoruz.

Yerli üreticiye yüzde 15 destek

Medikal ürünlerdeki durum denir?

Medikal ürünleri yerlileştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda biraz daha zayıfız ama çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle büyük cihazlarda gerideyiz. Tıbbi cihaz ve aletlerde yüzde 20 düzeyindeyiz. Yabancılara da burada ürün satacaklarsa ortak bulma yönüne gitmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Türkiye’de üretim yapılan ürünlere önemli ölçüde destek veriyoruz. Sağlıkla ilgili destekler ülkenin neresinde yapılırsa yapılsın 5’inci bölgede yapılmış gibi destek alır. Ürün bazında da fiyat desteği veriyoruz. Bugün yerli üretici yüzde 15 oranında destek alıyor. Bu alanda yol almak, yerli ürün almak istiyoruz.

Bakanlığın yapısının değişmesi ile atamalar yapılmaya başladı. Bu atamalar ne durumda?

Müdür atamalarımız bitti. Müdür altındaki kadroları da yüzde 50 oranında atadık şuanda. 15 Aralık’ta bu işi tamamen bitirmeyi düşürüyoruz.

Son olarak sağlıkta özlük hakları konusunda yapılan çalışmada gelinen nokta nedir?

Gerekli altyapı çalışmalarını yaptıktan sonra Ocak ayında meclis gündemine bir yasa paketi getireceğiz. Bu yasanın içinde sağlık turizmi, sağlık çalışanlarının özlük hakları da olacak. Biz kanunu çıkarmadan önce kamuoyu ile paylaşarak ilgili tarafların görüşünü almak istiyoruz.

İsrafın önüne geçeceğiz

Hastane ihtiyaçlarının, hastane başına ihalelerle karşılanmasının ciddi iş yükü getirdiği yönünde eleştiriler var, bu noktada bir çalışmanız var mı?

Bu noktada ‘Sağlık Market’ adı altında bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Protokolü imzalama aşamasındayız. Hedefimiz Türkiye’deki tüm hastanelerin internet üzerinde bu marketin sitesine girerek ihtiyaçlarını gidermesi. Tüm Türkiye’deki 880 hastanemizde, 880 ihale ile uğraşacağımıza bir merkezde ihaleleri yaprak bu işi gerçekleştirmek istiyoruz. Başhekimlerin ihale ile uğraşması yerine, kendi işine bakmasının yolunu açacağız.

Bu uygulama ile stok maliyeti düşüyor. Alınan mal başına fiyat düşüyor. Elimizde hangi maldan ne kadar olduğunu bileceğiz ve israfın önüne geçeceğiz. Bu modelin uygulandığı ülkeler var. Bizim önemli oranda personelimiz ihale işleri ile meşgul oluyor. Bu ciddi bir yük oluşturuyor. Bu sistem ile internet sitesine giren bir başhekim hastanenin tüm ihtiyaçlarını karşılamış olacak.

Sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşullarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını kaydeden Bakan Demircan, “Şu anda hastanelerimizde hekim açığımız var. Sağlık hizmeti veren çalışanlarımızın yoğun yük altında olduğunuz biliyoruz. Bu iş yükünü hafifletmek için gerekli çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Sağlıkta yeniden yapılanmaya ilişkin konuşan Demircan, “Türkiye sağlıkta seviye atladı, personel açıkları da bu seviye atlama ile kapanacak. Sağlıkta dönüşüm süreci tamamlandı, sıra gelişim ve sürdürülebilirliktedir” diye konuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.