Özel Hayatlarıymış Sevsinler

Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi'den çarpıcı bir yazı... İşte 'Özel Hayatlarıymış Sevsinler' başlıklı o yazı...

Özel Hayatlarıymış Sevsinler
Tarih: 10.01.2017 15:25:55

 

Birinci madde: Türkiye Müslüman bir ülkedir. Halkın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır. Millî kimlik ve kültürün ana unsuru İslam'dır.
 
İkinci madde: Yılbaşı eğlenceleri Kur'ana, Sünnete, İslam ahlakına, İslam bilgeliğine aykırı günah ve çirkin işlerdendir.
 
Üçüncü madde: Yılbaşı eğlenceleri Musevilik ve Hıristiyanlığa da aykırıdır.
 
Dördüncü madde: Yılbaşı eğlenceleri Batı Hıristiyan dünyasına pagan Roma'dan intikal etmiştir.
 
Beşinci madde: Yılbaşı eğlenceleri İslamî kriterlere göre münker (çirkin. kötü) bir şeydir. Nehy edilmesi, eleştirilmesi, engellenmesi, önlenmesi mutlaka gerekir.
 
Altıncı madde: Müslümanlar, bir yığın günaha, israfa, ahlaksızlığa, kötülüğe, fenalığa sebep olan yılbaşı eğlencelerini tenkit etmekle, onlara karşı olmakla vazifeli ve yükümlüdür. Bu bir zarurettir.
 
Yedinci madde: Diyanet, yılbaşı eğlencelerini tenkit eden hutbeyi okutmakla vazifesini yapmıştır.
 
Sekizinci madde: Paganların, Dönmelerin, mürtedlerin, agresif İslam düşmanlarının, gafillerin, cahillerin bu konuda Diyanete saldırmaya hakları yoktur.
 
Dokuzuncu madde: Yılbaşı eğlenceleri bizim özel hayat tarzımızın bir parçasıdır, kimse karışamaz bahanesi geçersiz ve gereksizdir.
 
Onuncu madde: Âdil kanunlara aykırı olmamak şartıyla, yasal sınırlar içinde yılbaşı eğlencelerini tenkit etmek, kötülemek, Müslüman halkı bu konuda uyarmak, aydınlatmak, bilgilendirmek, nehy-i münker yapmak Müslümanların
evrensel haklarındandır. Bu hakkı kimse çiğneyemez.
 
On birinci madde: İslam karşıtları 1924'te Hilafeti kaldırırken biz Müslümanlara sormuşlar, halk oylaması yapmışlar mıydı?
 
On ikinci madde: Medreseleri kapatırken bize sormuşlar mıydı?
 
On üçüncü madde: Tasavvuf tarikatlarını ve tekkelerini kapatırken bize sormuşlar mıydı?
 
On dördüncü madde: Şapka meselesi dolayısıyla nice vatandaşı asarken, zalim İstiklal Mahkemeleriyle terör kasırgaları estirirken, şapka giyip giymemek Müslümanların özel hayatına ait bir meseledir demişler miydi?
 
On beşinci madde: Ayasofya'yı kapatırken bize sormuşlar mıydı?
 
On altıncı madde: Ezan-ı Muhammedî okumayı yasaklarken bize sormuşlar mıydı?
 
On yedinci madde: On binden fazla cami, mescit, tekke, medrese, taş mektep, imarethane ve diğer vakıf binalarını satarken, yıkarken, kiraya verirken, talan ederken, tarihî İslam kabristanlarını düzlerken bize mi sormuşlardı?
 
On sekizinci madde: Daha pek yakın zamanlara kadar İslam kadınlarının çarşaflarına, başörtülerine saldırırken, özel hayat mözel hayat demişler miydi?
 
 
On dokuzuncu madde: Cuma tatilini pazara çevirirken bize mi sormuşlardı?
 
Yirminci madde: Bin yıllık yazımızı yasaklarken bize mi sormuşlardı?
***
 
İslama ve bilgeliğe aykırı bir pagan bayramı olan yılbaşı rezaletlerini, kepazeliklerini, yasal sınırlar içinde tenkide devam edeceğiz?
İsraf iyi bir şey değildir.
İçki içip sarhoş olmak iyi bir şey değildir.
Milyonlarca fakir, yoksul halk ihtiyaç içinde kıvranırken mutlu ve putlu bir azınlığın çılgınlar gibi dağıtması iyi bir şey değildir.
Onlar haykıradursunlar bizim hayat tarzımıza kimse karışamaz diye, bir Müslümanlar yasal sınırlar içinde onları tenkit etmeye, uyarmaya devam edeceğiz. 
Lüks mekanlarda adam başına binlerce lira ödeyerek eğlenmek ahlaka, bilgeliğe, vicdana aykırıdır.
Ülkemiz ve insanlık büyük krizler içinde kıvranırken, terör canlar alırken, şehit cenazeleri ağıtlarla gözyaşlarıyla kaldırılırken, milyonlarca dar gelirli vatandaş inlerken; birileri vur patlasın çal oynasın eğlenirse elbette tenkit edeceğiz, kötüleyeceğiz, yasal sınırlar içinde engellemeye çalışacağız.
Bu vazifemizi yapmazsak, azap genel gelir, biz de yanarız.
Onlar Müslüman çoğunluğun özel hayatına, yaşam tarzına karışıyor, biz de onların günahların, çılgınlıklarına karışacağız.
 
 

Etiketler: