Muhammed Özkılınç
Muhammed Özkılınç
Yazarın Makaleleri
DKV kardeşlik buluşması 2
Davet ve Kardeşlik Vakfı'nın kardeşlik buluşması notlarına kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği üzere bir önceki yazımızda, Ahmet Varol beyin sunumundan notlar paylaşmıştık. Sayın Varol Ortadoğu uzmanı bir muharrir. İşinin...
Cemaatsizliğe özenmek neden
FETÖ ihanet çetesinin deşifre olmasından sonra, cemaatsel çalışmak bir yana, cemaat kelimesi dahi öcü gibi görünür hale geldi. Tabi bunun yanında 'hizmet” vb. İslam'ın çok önemli ıstılahları da bu lekeden payını aldı. Cinayet...
Kardeş kavgası olmasın
Son yarım asrımızda İslam ümmeti olarak, savaşla yatar, savaşla kalkar olduk. Bırakın ölen canları, sakat kalan insanları, yitip giden milyonları, dul ve kimsesiz kalan anneleri, yetim yavruları, adeta yapılan savaşları sayamaz olduk. Bir...
Birlik Rahmet Ayrılık Felakettir
İslam ümmetinin tarihi, birliği, beraberliği, fedakârlığı, vefakârlığı, adaleti, zulme direnişi, mazlumlara hamiliği vs. erdemleri dünya âlemin malumudur. İslam ümmeti, hem kendisinin hem de dünya halklarının huzur, güven ve refahına...
Zindandan Bir Yıldız Kaydı 3
Hem de ne yıldız… Tam 89 yaşında ömrünün üçte biri zindanlarda geçmiş. Ömrünün tamamı da takibat, taciz ve taarruzlar altında geçmiş bir yıldız. Ama Resulullah (sav) ve ashabı (Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn) gelmiş geçmiş nice peygamberler,...
Zindandan Bir Yıldız Kaydı
Batılın hakka karşı savaşında gemi azıya aldığı şu dönemde, nice iç karartan olaylar oluyor. İslam âleminde 2 asra yakındır devam eden işgal ve talanı devam ettirmek için, düşman tüm gücüyle saldırıyor. Savaş daha çok içimizden...
Bir Kutup Yıldızı Kaydı
Geçtiğimiz gün mısır zindanlarından bir yıldız kaydı. Daha önce kendisi gibi nice yiğitler misali, oda şehadet şerbetiyle rabbine uçtu. Hem de 89 yaşında ve mısır zindanlarından. Her Müslüman bilir ki, şehitler kayıp değil, aksine...
Hicret fakat nasıl?
1439. Hicri yeni yılınız mübarek olsun. Allah (cc) hicreti anlamak ve sonra anmak ve anlatmanın da hakkını vermek nasip eylesin. Ümmetin birlik beraberlik, kardeşlik ruhu ve ümmet şuuruna vesile eyelsin. İslam diyarında insanca yaşayacağımız...
Kul Hakkı ve Altı Haklar 2
Tahsil hayatları boyunca talebelerime yaptığım nasihatlerden biri de altı haklar başlığı altındaki uyarılardır. Kul hakkıyla mahşer yerine gelmek, her Müslüman için büyük bir kayıptır. Ancak bu, ilim ehli için hiç olmaması gereken...
Kul Hakkı ve Altı Haklar 1
Bir önceki yazımın başlangıç paragrafıyla başlayayım. Allah (cc)'a sonsuz ham ve senalar olsun ki; 9 Eylül 2017 cumartesi günü Gaziantep Selahaddin Eyyubi Camiinde 28 öğrencimizin mezuniyet ve icazet takdim programı düzenledik. Program...
İcazet programımız
                Allah (cc)'a sonsuz ham ve senalar olsun ki; 9 Eylül 2017 cumartesi günü Gaziantep Selahaddin Eyyubi Camiinde 28 öğrencimizin mezuniyet ve icazet takdim programı düzenledik. Program gayet coşkulu, heyecanlı ve bereketli...
Arakan Aaah Arakan
İslam diyarının hemen hepsi savaş alanına çevrilmiş durumda. Ülkeler yer yer ölüm tarlalarına çevrilmiş durumdadır. Uluslararası hukuk, karar, yönetmelikler burada geçerli değil. Savaş ahlakı ve hukuku diye bir şey yok. Ölen Müslüman,...
Gelin Bayramları Bayramlaştıralım
                Bayramları bayram yapan içindeki mana ve ruhtur. Yoksa zaman açısından sair günler gibi 24 saatten ibarettir. Bu manevi değerlerinin asıl kaynağı elbette Allah (cc) ın insana bir lütfu ve Resulullah (sav) ın müjdesi olmasıdır....
Kurban sadakat samimiyet ve teslimiyettir
Şunu asla unutmayalım ki kurban, mangal, kebap keyfi değildir. Allah (cc) ın mümin kullarına ikramı olan özel bir bayramdır. Allah (cc) ın ikramı olanda ise sayısız; hayır, hikmet, fazilet ve bereketler vardır. Bunu ümmetçe hem ramazan, hem...
Bir Elin Nesi Var…
Meşhur bir nükte ile başlayalım. Sekerat halindeki bir baba on tane çocuğunu yanına çağırır. Hazırlayıp deste yaptığı on çıtayı, en küçükten en büyük oğluna kadar teker teker vererek, çıtaları kırmalarını söyler. Ancak en büyük...
Sünnete Düşmanlık Niye?
Konuyla ilgili her kes bilir ki sünnet düşmanlığı yeni bir olay değildir. Ümmet içinde fitnelerin baş gösterdiği ilk yıllardan itibaren İslam'ı tahrif etme girişimleri de içeriden ve dışarıdan devam etmiştir. Bu işin başrolünde...
Tahrifat mı Tahribat mı?
Tahribat yakıp yıkmak, ortadan kaldırmak demek kısaca… Tahrifat ise değiştirmek, olduğundan farklı bir çevirmek içini boşaltıp dolu gibi görünümü devam ettirmektir. Ama sonuçta bu her iki istilahta yıkım, imha ve yok etmeyi hedefler sonuçta....
Filistin tarihinden notlar
Filistin, Kudüs ve mescidi aksa, Filistinliler veya Arapların değil, tüm ümmetin ortak malıdır. Esasen sadece Filistin, Şam, Bağdat, Afganistan, Yemen ve Libya değil, tüm İslam diyarı tüm Müslümanların sorumluluğundadır. Ve tüm Müslümanlar,...
Kurtuluş cemaatle mümkündür
Önce sözün sultanına kulak verelim. O konuşunca tüm insanlığa susup saygıyla ve dikkatle dinlemek düşer: 'Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir” dedi. Bunların kimler olduğu sorusuna karşılık...
Ne Yapıp Edip Bir Beraber Olmalıyız
Tekrar söyleyeyim 'Ümmet olarak bu perişan halimiz, ne düşmanımızın güçlülüğünden, ne de bizim güçsüzlüğümüzdendir. Düşmanın aramıza soktuğu bin bir fitne ile tefrikaya düşmemiz ve gücümüzün dağılmasındandır.” Bu...
Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur
Toplum düzeni birlik ve beraberlikle sağlanır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın toplum hayatı bakımından ne kadar önemli olduğunu, birliğin temin edilememesi halinde sosyal bünyede nasıl huzursuzluklar...
Müslümanlar Yek Vücut Olmalıdır
Cemaat olma ve dayanışma içinde Allah (cc) ın dinine hizmet etmenin gereğine hadislerden bir delilde, müttefekun aleyh olan şu hadisi şeriftir. "Mu'minlerin birbirlerine karşı sevgi, merhamet ve dayanışmadaki durumu, bir vücudun örneği...
Cemaatsel Çalışmak 7
Bir ve beraber olmak, yani cemaat olup işbirliği içerisinde Allah (cc) ın dinine hizmet etmek asgari farzul kifayedir. Bu konuda birçok ayet ve hadisler mevcut… Ancak biz onların sadece bir kısmını örnek olarak serdetmekle iktifa edeceğiz. Hadislere...
Cemaatsel Çalışmak 6
Önceki yazılarımızda cemaatsel çalışmaya delil olarak örnek bazı ayetler paylaştık. Elbette konuyla ilgili ayetler, sadece zikrettiğimiz ayetler değildir. Kur'an'ı Kerim baştan sona; ya sarahaten, ya da işareten cemaat olmanın gereğini...