Muhammed Özkılınç
Muhammed Özkılınç
Yazarın Makaleleri
Hedefi Şaşmayan Silah: BOYKOT
Biz hala yeterince farkında değiliz ama aslında boykot veya öbür adıyla ambargo, düşmanı dize getirmede en etkin silahlardan biridir. Ayrıca biz yeni farkına varsak ta bu silah eskiden beri kullanılagelen bir silahtır. Diğer silahlar ne kadar...
Yitik Kaybedilen Yerde Aranır
Biz bir ve beraber bir ümmet, yekvücut, tek yumruk iken, aziz idik. Güçlü kuvvetli huzurlu ve güvende idik. Güç ve kuvvetimizi, sadece İslam ümmeti değil, tüm insanlığın huzur, güven ve emniyeti için kullanıyorduk. Çünkü bizim inancımız,...
Filistin davasıyla ilgili notlar
Filistin davası, ümmetin davasıdır. Mescidi Aksa'nın, miracın ilk durağı olması, Resulullah (sav)'ın, Mescidi Aksa'da 124000 peygambere imam olup namaz kıldırması manidardır. Allah (cc) hep Filistin'i, Mısır'ı, Afganistan'ı...
Gâvurdan Dost Olmuyor İşte
Yıllarca stratejik ortaklıkla bizi oyalayan ABD AB vs. batılıların, Suriye'deki savaşıyla foyaları ortaya saçılıverdi. 15 Temmuz da FETÖ üzerinden yaptıkları darbede ise kelimenin tam manasıyla suçüstü oldular. Ancak kahpe gövdeleri...
Örneğimiz Önderimizdir
Mevlit kandili, kutlu doğum vb. etkinliklerin hedefi, Resulullah (sav) ve ashabını ümmete ve ümmetin nesline tanıtmak… Onların bu yüce daha uğrunda çektikleri çile ve zorluklara dikkat çekmek… İslam uğrunda gereğinde bedel ödemeye hazır...
Ağacın içindeki canavar DEAŞ
Mısırın Sina yarımadasında aslında tüm ümmete yönelik bir saldırı düzenlendi. Hem de Cuma namazında camide ibadet eden Müslümanlara. 305 şehit, 200 den fazla yaralı. Bu ilerde başka başka bölgelerde olası saldırıların da habercisi....
Birlik İzzet Tefrika Hezimettir
Ömer (ra) 'İslam cemaatsiz, cemaat liderlik siz, liderlik de itaatsiz olmaz.” Buyurur. 'Cemaat” kelimesini, ısrarla camilerdeki cemaat veya Arafat'taki cemaat olarak yorumlayanlar, yanılıyorlar. Bu kelimeyi lügat yönüyle aldığımız...
İlahi İkaz
Biraz gecikmeli de olsa, Irak ve İran sınırında olan depremle ilgili küçük bir değerlendirmede bulunalım. Hayatta yaşadığımız her olaydan ama özellikle felaket ve musibetlerden alacağımız çok dersler var. Kendini bilmez kimi cahillerin,...
Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye 3
Bilindiği üzere bir İslami cemaatin olmasa olmaz vasıfları vardır. Bunların en önemlileri, 'Rabbanilik” 'Evrensellik” ve 'Şümullülük”tür. Dolayısıyla bu vb. vasıflar bir cemaatin eğitim ve terbiyesine de yansır. Rabbani...
Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye 2
Nebevi metot insanların yüreklerini fethedip, onları ikna etmek ve kendi istekleriyle hakkı kabullenmeleri üzerine kuruludur. Zoraki ve despotlukla olan kabule, 'iman” ve 'teslimiyet” denmez. Böyle zoraki teslim olmuş görünen kimseye...
Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye
Eğitim ve terbiye İslami bir cemaatin temel harcıdır. Eğitim ve terbiye olmadan bir oluşum tesis edilemez ve varlığını devam ettiremez. Öğretim de elbette önemlidir. Ancak eğitim ve terbiye ondan çok daha önemli ve önceliklidir. Eğitim ve...
Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım 2
Sözlerinin sonuna Hamalı misafir şu tarihi itirafları ekledi. 'Zamanında Suriye İhvanından bize gelip yardım isteyenler oldu. Ancak biz o günün şartlarında onları yeterince anlayamadık. Bize Şia'nın İslam ümmetine karşı kin ve...