Abdülbaki Değer
Abdülbaki Değer
Yazarın Makaleleri
Yusuf Tekin’i yürekten tebrik ediyorum!
İlginç bir ülke Türkiye. Kralın çıplak olduğunu kralın kendisi söylüyor. Ya da öyle bir noktaya geliyor ki kendisini, söylemek zorunda hissediyor. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in ÖNDER tarafından düzenlenen 14. İmam Hatipliler Kurultayı'nda...
İşler çirkinleşebilir Teknofiller!
Geçenlerde BBC'nin Türkçe internet sitesinde 'Silikon Vadisi'ni terk edip inzivaya çekilen eski Facebook yöneticisi: Medeniyet 30 yıl içinde çökebilir” serlevhalı bir haber yayınlandı. Haber Silikon Vadisi'nde çalışırken...
Don Kişot ve benim oğlum bina okur
Don Kişot Cervantes'in hem romanının ismi hem de roman karamanının. Don Kişot inancı uğruna mücadeleden yılmayan pür bir mü'min. Atılgan ve cesareti ölçüsüz. Don Kişot gerçekliğe meydan okuyan adam değil ama. Çünkü meydan...
Deja vu, Şeytan ve Genç Kadın
Simyacı kitabıyla meşhur Paulo Coelho ‘Şeytan ve Genç Kadın' romanında şöyle bir hikaye anlatır; … Leonardo da Vinci; ‘Son Aksam Yemeği' isimli resmini yapmayı düşündüğünde büyük bir güçlükle karşılaştı… İyi'yi...
Yeni eğitim sezonu açılırken
Şurası açık ki ülke olarak eğitime ilişkin bütünlükçü ve yapısal bir kavrayıştan yoksunuz. Uygulamayı sonuçlarından bağımsız şekilde muhafaza ve müdafaayla kendimizi görevli sayıyoruz. Yüzyıl önce yapılan şikâyet ve tespitler...
Gültekin Sincarlar, Yusuf Kılınçlar ve hepimizin imtihanı
Türkiye zor ve sancılıbir süreçten geçtiği gibi toplum olarak bizlerde ağır bir imtihandan geçiyoruz. Devlet içve dışsaldırılar karşısında yol bulmaya çabalıyor. 15 Temmuz kalkışmasının ardından girdiği OHAL süreci vaziyetin kırılganlığınızaten...
Arakan, Musa b. Ebu Gassan ve Helvadan Putlar
Yeryüzünün Lanetlileri kitabına yazdığı önsözde Fransız filozof Sartre ‘bizde insan suç ortağı demektir, çünkü sömürge talanından biz hepimiz yararlandık' demişti. ‘Bizde' derken kasttettiği sadece Fransa değil tüm Batı....
Kendini değiştirmeyen Türkiye'nin kaderini değiştiremez!
Kimliğinizin hangi yönüne saldırı alıyorsanız savunmayı o yönünüzle yapmanızda bir tuhaflık yok. Örneğin size bir Müslüman olarak saldırılıyorsa bir Müslüman olarak cevap vermeniz kaçınılmazdır. Bir Yahudi, bir Türk, bir Kürt vs....
Futbol basit bir oyundur
Ezen ezilen çelişkisinde yükselen adalet çığlığı kimi zaman bir konum değiştirme beyanıdır. İlişkinin yanlışlığına değil ilişkideki konuma gösterilen bir itirazdır adalet talebiyle perdelenen. O yüzden sosyal-siyasal hayatımızda...
Mürit şeyhi neden uçurur
Türkiye'de herkes yapısal sorunlara biyografikler çözümler üretme telaşında. Herkeste camiasının kavgasını verecek, alanı öteki aleyhine genişletecek bir fatih beklentisi hâkim. Zira meselemiz bir varlık-yokluk meselesi, mücadelemiz...
Müfredat tartışması neyi örtüyor?
Özellikle devletin, toplumun belirli kesimlerinin ittifak ilişkisine girdiği bir kayırma düzeneği olarak işlev gördüğü siyasi hayatımızda nitelikli bir tartışma ve müzakere süreci üzerinden sorun çözmek gibi bir becerimizin olmadığı-gelişmediği...
Dışardaki tehdit içerdeki zaafla orantılıdır
Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ve darbeye gösterilen şanlı direniş üzerinden heyecanlı tartışmamız sürüyor. FETÖ örgütlenmesinin karanlık ilişki ağı ve dizginlenemeyen bir ‘iktidar istenci'...
'Bugünü ihya, düne en güzel vefadır!'
11 Temmuz Srebrenitsa katliamının yıldönümü. ‘Krivaya 95 Harekâtı'nın bir parçası olarak Srebrenitsa'yı Temmuz 1995'te işgal eden Ratko Miladiç komutasındaki ağır silahlı Sırp ordusu en az 8.372 insanı genç-yaşlı demeden...
Mesele ne tuvalet ne pedagoji meselesi!
Sıradan bir hadisenin derin anlamlar yüklendiği, yüklenebildiği bir ülke Türkiye. O yüzden politik zeminde hiçbir hadisenin kendi özgül anlamıyla sınırlanamadığı bir ilişki biçimine mahkûmuz. Ve yine o yüzden, hayatımızdaki basit bir...
'Aklını kullanma cesaretini göster!'
UNİCEF'in geçenlerde yayınladığı eğitim raporu ilginç veriler barındırıyordu. Ciddi bir eğitim gündeminden, tartışmasından yoksun olan Türkiye için veriler, kurulduğu günden bu yana ‘Hint ineği' muamelesi gören zorunlu eğitim...
'Biz işçi istemiştik bir de baktık insanlar geldi'
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2001 yılında 20 Haziran'ı 'Dünya Mülteciler Günü” olarak ilan etmişti. Modern zamanların rutin uygulamalarından birisinin önemli görülen bir mevzunun belirlenen bir günle ilişkilendirilmesi...
'Tatar Çölü'nde 'Barbarları Beklerken' veya din eğitimi
Hayrettin Karaman hocanın geçenlerde yazdığı ‘Medeniyetimizin okulları İmam Hatipler' yazısı bana Dino Buzzati'nin ‘Tatar Çölü' romanı ile ünlü şair Kavafis'in ‘Barbarları Beklerken' şiirini hatırlattı. İkisi...
Dermân aradım derdime, dermânım derdim imiş
MEB Bakanı İsmet Yılmaz birkaç gün önce yaptığı konuşmada eğitime dair kavrayışımızı ve çözüm önerilerimizi bir paragrafta sıralayıverdi. Bakan 'insanımızın eğitim süresini arttırmamız lazım. …Ortalaması 12 yıl olması...
Dar kapı, Akif Emre ve gizlenen ağıt
Antonio Grmasci'nin tespitiyle 'eskiye ait söylemin tıkandığı, ana ve geleceğe ilişkin söylemin henüz belirmediği” bir ara dönemdeyiz. Bu anlamıyla yeni bir 'Fetret Devri” yaşadığımız rahatlıkla ileri sürülebilir....
Paradigma içi konumlanışla muhteşem yarınlar hayal edilebilir mi?
Türkiye'de eğitim, ağdalı bir retoriğin dolgusu olmanın ötesinde alıcısı olan bir mevzu değil. Alternatif arayışların, yaklaşımların ve tartışmaların önünün açılması bırakın çözüm olarak görülmeyi tam tersine sorun ve...
Dostum, ayı yavrular mı yumurtlar mı?
Babamın anlattığı bir hikâye gelir aklıma ara ara. Hikâye Zazacadan Türkçeye çevrilince çarpıcılığını yitiriyor ama yapacak bir şey yok. Önce hikâyeyi anlatalım ardından payımıza düşecek hissenin ne olacağına birlikte bakalım....
Sistemik sorunlara biyografik çözümler üretmek
Geçenlerde açıklanan YGS sonuçları ile ilgili özellikle altı çizilen hususlardan birisi Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya'nın Bingöl'den çıkmış olmasıydı. Söz konusu haber formatı ve dili dikkat edilirse merkezi sınavların...
Mevcudu inşa vizyonuyla didikleyecek nazarlara muhtacız
Tarihin gerçekten de kritik dönemleri vardır. Üst-üste binen geniş ölçekli hadiseler kendinden sonraki dönemleri belirleyen niteliğe sahipler. Böylesi bir kırılmanın içinde yol aldığımız genel kabul artık. Gramsci'nin ifadesiyle 'eski...
Bu hikâye bizim hikâyemiz
Yaklaşık son yüzyılı hariç tutarsak iki yüzyıldan fazla bir süre periyodik şekilde toprak kaybediyorsunuz. Ekonomik, siyasi ve kültürel bir kuşatmanın cenderesine alınıyorsunuz. Yüzyıllara yayılan bir süre boyunca güvenlik endişesi ile...