Mehmet Dikmen
Mehmet Dikmen
Yazarın Makaleleri
Gaflet uykusundan uyanmak!
Unutmak, insanın mayasında olan bir hal. Bazı dilbilimciler, 'insan” kelimesinin unutmak anlamını taşıyan 'nisyan” kelimesinden köken aldığını iddia ederler. Ama unutmak insan için her zaman kötü bir hal değildir. Mesela, bir...
Rahmet Peygamberi
Allah Teâla, Kur'an-ı Kerim'de 'Nebi, mü'minlere kendi nefislerinden daha evladır.” (Ahzab, 33/6) buyurarak, peygamber efendimizin konumunu, Müslümanların gönüllerinde tescillemiştir. Bir müminin Hz. Muhammed'i kendi...
“Allah için” seviniz!
Allah, kâinatı sevgi üzerine kurmuştur. Yarattığı varlıkları sevdiği, onları sevgiyle birbirlerine bağladığı gibi; insanları da bütün varlıkları sevmekle yükümlü tutmuştur. Tüm insani ilişkiler sevgi üzerine kurulmalıdır. Sevgi...
İnsanların hatalarını yüzlerine vurmayınız!
Muaviye bin Hakem, yeni Müslüman olmuş biriydi. İslam'ın ibadetle ilgili hükümlerini henüz yeterince bilmiyordu. Bilmedikleri arasında, namaz kılarken hiçbir dünyevi sözün söylenemeyeceği bilgisi de vardı. Muaviye, bir gün, Allah Resûlü'nün...
Allah Resûlü’nün merhameti
Bir gün, Allah Resûlü, Medine Mescidinde oturmuş, dostları ile sohbet ediyordu. Çölde yaşayan Kaba-saba bir adam, mescidden içeri girdi. İki rek'at namaz kıldı. Sonra ellerini havaya kaldırarak yüksek sesle duaya başladı. Duasında şöyle...
Her canlı varlık için yapılan iyilikte büyük sevap vardır
Allah Resûlü, hayvanlara su vermenin büyük sevabı olduğunu farklı farklı zamanlarda ashabına haber vermiştir. Hatta bir keresinde, onlara şu öyküyü anlatmıştır: -Bir vakitler, bir adam vardı. Uzun yol yürüyünce oldukça susamıştı....
Kusur Müfettişi Olmayalım!
Evimizin yanı başındaki küçük mescidin samimi ve daimi cemaatinden, hasbî bir insandı, rahmetli Kadir amca. Yakınlardaki bir hastanede pansumancı ve aynı zamanda da narkoz görevlisi olarak çalışıyordu. Mescide her geldiğinde, imkanlar dahilinde...
Cebinizde ne varsa gerçek bir ihtiyaç sahibine verdiniz mi hiç?
1995 yılı sonbaharında, bir tahlil için Vakıf Gureba Hastanesi'nde, tanıdığı bir doktora gider Osman Demirci Hoca. Doktorla sohbet ederken, içeri bir hanım hasta girer. Hastalığının tedavisi için, kendisinden o günün parasıyla 15 milyon...
Mutlak güven diyarı cennettir
Yeryüzünde her ne kadar iyi niyetli ve dürüst davranışlı olunursa olunsun, ideal manada güven sorununun azaldığı söylenebilir mi? Mutlak güven, şüphesiz ki, alem-i kevn ü fesad diye tanımladığımız bu dünya hayatında, ideal şekilde...
İnsanın hayatında güvenlik kavramı -II
Pek çok insan güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmış sitelerde, yerleşim alanlarında yaşamayı can-u gönülden arzu eder. Güvensiz yerlerden güvenli yerlere taşınmayı hicret sayarlar... Nitekim Asr-ı saadette Habeşistan'a ve Medine'ye...
İnsanın hayatında güvenlik kavramı
'Çevrelerindeki insanlar (endişe içinde yaşarken) bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi?” (Ankebut Suresi, 67) Bu ayete göre, insan hayatında güvenlik kavramının son derece önemli bir...
Kulun 3 kazanç kapısı vardır: Malı, ilmi ve niyeti...
'Dünya(da) dört (çeşit) insan vardır: Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul, malı hususunda Allah'tan korkmakta, (mal ve ilmi kullanarak) sıla-ı rahim yapmakta, (mal ve ilimde) Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir;...