Mehmet Dikmen
Mehmet Dikmen
Yazarın Makaleleri
Dünya ve ahiret hayatının dengesi nasıl olmalı?
Hanzale, sıkıntılı bir ruh hali içinde, Peygamberimizin huzuruna gitmekteydi. Yolda Ebubekir Efendimizle karşılaştı. Hz. Ebubekir, Hanzale'nin sıkıntılı görüntüsünden kaygı duydu. Hal hatır sormak için: -Nasılsın ey Hanzale, diye...
Kaçan deveyi ancak sahibi yakalayabilir!
Adam isimli şahıs, İslam'a yeni girmişti. Çölde bir köyde yaşıyordu. Yoksuldu. Çöl insanları, şehir insanlarına göre daha kaba saba olurdu. İncelik ve görgü bilmezlerdi. Müslüman olmak için Medine'ye geldiği sırada, ihtiyaçlarının...
Asr-ı Saadette yapılan tarihi bir güreş
Rükâne, çok güçlü bir pehlivanı idi. Sırtını yere hiç kimse getiremediği için ünü her tarafa yayılmıştı. Karşısına kimse rakip olarak çıkamazdı. Arapların bu efsane pehlivanı, güreşteki şöhretinin yanında ne yazık ki, İslam'a...
Paslı kalpler için reçete
Kalpler günah ve kötülüklerle paslanır... 'Bu kalpler, kendisine suyun değdiği zaman demirin paslanması gibi, paslanırlar. Denildi ki: – Ya Resûlallah, onların cilâsı nedir? Buyurdu ki: – Ölümü çok hatırlamak ve Kur'an okumaktır.”...
Paslı kalpler için reçete
Kalpler günah ve kötülüklerle paslanır... 'Bu kalpler, kendisine suyun değdiği zaman demirin paslanması gibi, paslanırlar. Denildi ki: – Ya Resûlallah, onların cilâsı nedir? Buyurdu ki: – Ölümü çok hatırlamak ve Kur'an okumaktır.”...
Hayırlı evlatlar
Hayırlı bir insan olmanın ölçüsü, kişinin, merkezden muhite doğru hayırlılık ve faydalılık çemberini genişletmesidir. Bu ölçüye göre, insanın önce kendine hayrı-faydası dokunmalıdır. Kendine hayrı olmak, kişinin kendi sağlığına,...
Muzafferken affedebilmek bir erdemdir
Mekke fethedilmişti. Peygamberimiz, başında siyah yemeni sarığı, ucunu omuzları arasından sarkıtmış olarak devesi üzerinde Mekke'ye giriyordu. 8 yıllık özlem nihayet son bulacaktı. Tevhid dininin kıblesi, sonunda putlardan temizlenip...
İnsana saygı, büyüklük işaretidir
Bir gün Peygamberimiz, namazdan sonra mescitte ashabı ile sohbete kalmıştı. İlerleyen dakikalarda sohbet, tüm cazibesiyle sahabeleri etkisi altına almış, adeta gözlerine perde çekmişti. Oradaki herkesin tüm dikkati Allah Resûlü'nün ağzından...
Bakımlı olmak gösteriş değildir!
Bir gün, elçilerden oluşan bir grup, misafir olarak Medine'ye gelmişti. Allah Resûlü'nün huzuruna girmek, onunla görüşmek istiyorlardı. Allah Resûlü, ne zaman bir kabileden elçi gelse, en iyi elbiselerini giyer ve o elçiye, diplomatik...
Gaflet uykusundan uyanmak!
Unutmak, insanın mayasında olan bir hal. Bazı dilbilimciler, 'insan” kelimesinin unutmak anlamını taşıyan 'nisyan” kelimesinden köken aldığını iddia ederler. Ama unutmak insan için her zaman kötü bir hal değildir. Mesela, bir...
Rahmet Peygamberi
Allah Teâla, Kur'an-ı Kerim'de 'Nebi, mü'minlere kendi nefislerinden daha evladır.” (Ahzab, 33/6) buyurarak, peygamber efendimizin konumunu, Müslümanların gönüllerinde tescillemiştir. Bir müminin Hz. Muhammed'i kendi...
“Allah için” seviniz!
Allah, kâinatı sevgi üzerine kurmuştur. Yarattığı varlıkları sevdiği, onları sevgiyle birbirlerine bağladığı gibi; insanları da bütün varlıkları sevmekle yükümlü tutmuştur. Tüm insani ilişkiler sevgi üzerine kurulmalıdır. Sevgi...
İnsanların hatalarını yüzlerine vurmayınız!
Muaviye bin Hakem, yeni Müslüman olmuş biriydi. İslam'ın ibadetle ilgili hükümlerini henüz yeterince bilmiyordu. Bilmedikleri arasında, namaz kılarken hiçbir dünyevi sözün söylenemeyeceği bilgisi de vardı. Muaviye, bir gün, Allah Resûlü'nün...
Allah Resûlü’nün merhameti
Bir gün, Allah Resûlü, Medine Mescidinde oturmuş, dostları ile sohbet ediyordu. Çölde yaşayan Kaba-saba bir adam, mescidden içeri girdi. İki rek'at namaz kıldı. Sonra ellerini havaya kaldırarak yüksek sesle duaya başladı. Duasında şöyle...
Her canlı varlık için yapılan iyilikte büyük sevap vardır
Allah Resûlü, hayvanlara su vermenin büyük sevabı olduğunu farklı farklı zamanlarda ashabına haber vermiştir. Hatta bir keresinde, onlara şu öyküyü anlatmıştır: -Bir vakitler, bir adam vardı. Uzun yol yürüyünce oldukça susamıştı....
Kusur Müfettişi Olmayalım!
Evimizin yanı başındaki küçük mescidin samimi ve daimi cemaatinden, hasbî bir insandı, rahmetli Kadir amca. Yakınlardaki bir hastanede pansumancı ve aynı zamanda da narkoz görevlisi olarak çalışıyordu. Mescide her geldiğinde, imkanlar dahilinde...
Cebinizde ne varsa gerçek bir ihtiyaç sahibine verdiniz mi hiç?
1995 yılı sonbaharında, bir tahlil için Vakıf Gureba Hastanesi'nde, tanıdığı bir doktora gider Osman Demirci Hoca. Doktorla sohbet ederken, içeri bir hanım hasta girer. Hastalığının tedavisi için, kendisinden o günün parasıyla 15 milyon...
Mutlak güven diyarı cennettir
Yeryüzünde her ne kadar iyi niyetli ve dürüst davranışlı olunursa olunsun, ideal manada güven sorununun azaldığı söylenebilir mi? Mutlak güven, şüphesiz ki, alem-i kevn ü fesad diye tanımladığımız bu dünya hayatında, ideal şekilde...
İnsanın hayatında güvenlik kavramı -II
Pek çok insan güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmış sitelerde, yerleşim alanlarında yaşamayı can-u gönülden arzu eder. Güvensiz yerlerden güvenli yerlere taşınmayı hicret sayarlar... Nitekim Asr-ı saadette Habeşistan'a ve Medine'ye...
İnsanın hayatında güvenlik kavramı
'Çevrelerindeki insanlar (endişe içinde yaşarken) bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi?” (Ankebut Suresi, 67) Bu ayete göre, insan hayatında güvenlik kavramının son derece önemli bir...
Kulun 3 kazanç kapısı vardır: Malı, ilmi ve niyeti...
'Dünya(da) dört (çeşit) insan vardır: Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul, malı hususunda Allah'tan korkmakta, (mal ve ilmi kullanarak) sıla-ı rahim yapmakta, (mal ve ilimde) Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir;...
Ölü sebebiyle diri incitilmez!
Bir adam Hz. Abbas'ın İslâm'dan uzak olarak ölen bir yakınına sövünce, Hz. Abbas dayanamayıp onu tokatlamıştı. Tokadı yiyenin yakınları da Hz. Abbas'ı tokatlamak istemişlerdi. Allah Resûlü durumdan haberdar olunca hemen olay...
Ölü sebebiyle diri incitilmez!
Bir adam Hz. Abbas'ın İslâm'dan uzak olarak ölen bir yakınına sövünce, Hz. Abbas dayanamayıp onu tokatlamıştı. Tokadı yiyenin yakınları da Hz. Abbas'ı tokatlamak istemişlerdi. Allah Resûlü durumdan haberdar olunca hemen olay...
Toplumda sevgi nasıl kuvvet bulur?
'Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: – Şu üç şey, mümin kardeşinle arandaki sevgiyi pekiştirir: Bir yerde karşılaştığında, ona selam verirsin. Oturduğun meclise geldiğinde ona oturacak yer gösterirsin. Ona, en hoşlandığı isimlerle...
Mü'min saygılıdır, incitici olamaz.
Peygamberimiz hicri sekizinci yılda Taif üzerine sefere çıktığında, yol  üzerindeki Liyye kasabasında konaklamıştı. Liyye'de Ebû Uhayha'nın geniş toprakları, yüksekçe bir tepe üzerinde de kabri vardı. Ebû Uhayha, hicretin birinci...
Peygamberimiz kritik zamanlarda korkutucu Şakaları yasaklamıştır
Hicretin beşinci yılındaydı. Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberi duyulmuştu. Peygamberimiz, derhal şehrin dışına derin ve geniş hendekler kazdırmaya başladı. Düşmanın şehre girmesi böylece önlenecekti. Hendek...
İnsanı Cennetlik yapan iki haslet
Enes bin Malik anlatıyor: Resûlüllah ile beraber oturuyorduk. -Şimdi size Cennetlik bir adam uğrayacaktır, buyurdular. Biraz sonra, Ensar'dan biri çıkageldi. Ayakkabılarını sol elinde tutuyor; sakalından abdest suları damlıyordu. Ertesi...