Mehmet Dikmen
Mehmet Dikmen
Yazarın Makaleleri
Vicdan: Şaşmayan Terazi
İnsan fiilleri belli kalıplar içine alınamadığından, insanda, iyi ile kötüyü, hayır ile şerri, sevap ile günahı her zaman ayırt edebilecek değişmeyen bir ölçü, şaşmayan bir mihenk bulunmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak bu ölçüyü insan...
Sulh yolunda atılan adımlarda hayır vardır!
Allah Resûlü'nün en büyük endişesi, Mekkeli müşriklerin, Müslümanları yok etmek için, ticari kervanlardan elde ettikleri kazançlarından belli bir miktarını askeri hazırlıklara ayırmaları idi. Bu endişe Efendimizi, Kureyş'ten...
Hastalığına sevinen kadın
Sahabe hanımlarının ileri gelenlerinden Ümmü Süleym, bir gün Allah Resûlü'nü evinde ziyaret etmişti. Hastaydı. Peygamberimiz onu bitkin ve solgun halde görünce, hasta olduğunu anladı. Ona teselli vermek için: 'Ey Süleym'in...
Efendimiz, yas tutmayı doğru bulmamıştır
Uhud Savaşı'nın son bulduğu gündü. Peygamberimiz amcası Hamza'nın cesedini aramaya başlamıştı. Onu bulduğunda cesedi, onu öldüren mızrakla birlikte yerde yatıyordu. Bu görüntü onu çok üzdü. Ama buna rağmen, şu sözleri söylemekten...
Sahip olunan malın ne kadarı sadaka olarak verilmeli?
Peygamberimizin Veda Haccına gitmek üzere hazırlandığı günlerde ona bir haber geldi. Çok sevdiği sahabesi, dünyaya cennetle müjdeli, Sa'd bin Ebu Vakkas, göğsünde şiddetli bir ağrıyla evinde hasta yatıyordu. Allah Resûlü, sevdiği...
Peygamberimizin iş bulduğu adam
Allah Resûlü, durumu vermeye uygun olmadığında, ya başkalarından borç alarak isteyene verir ya da yardım isteyen kişiyi rencide etmeden kibarca o an veremeyeceğini ifade ederdi. El açıp ricada bulunanları kırmak istemeyen merhamet timsali Efendimize...
Allah Resulü magandalık yapmayı yasakladı
Asr-ı saadette tüm sahabiler ve halk güllük gülistanlık yaşamıyorlardı elbette. Pek çoğu eski, cahiliye dönemi alışkanlıklarından kurtulamıyordu. Böyle durumlarda Allah Resulü onları uyarıyor, hem ahiretlerini hem de dünyevi yaşantılarını...
Zikir, fikir ve şükür
Hepimiz, yaşadığımız bu hayatın sonunda ebedi mutluluğa ermek, sonsuz cennete girmek istiyoruz. Bunu düşünmeyenimiz yoktur sanırım. Pekala, beklediğimiz bu büyük neticeye uygun bir hayat yaşıyor muyuz? Arada sırada kıldığımız namazlarımızla,...
Borçtan kurtulma duası
Bir gün, Allah Resûlü mescide girmişti. İçerde ensardan Ebu Ümame vardı. Düşünceli ve endişeli bir halde oturuyordu. Allah Resûlü, ashabından birini dertli olarak görürse, onunla mutlaka ilgilenirdi. Ebu Ümame'ye de hatırını sordu:...
Borç vermek, sadakadan daha hayırlı
Allah Resûlü'ne, Mi'raca çıktığı gece, cennetin kapısında bir yazı gösterilmişti. Yazıda şöyle deniliyordu: -Sadaka için 10 kat, 'karz-ı hasen” için ise, 18 kat sevap vardır. Karz-ı hasen borç vermek anlamına geliyordu....
Rütbelerin en güzeli
Zatûs-selâsil seferinde Amr, en seçkin sahabilerin önüne geçirilip orduya komutan yapılmıştı. Bu durum onun gurunu okşamış ve haliyle şöyle bir zanna kapılmasına yol açmıştı: – Allah Resûlü'nün nazarında, benim diğer sahabilerden...
Allah bize yeter!
Hicretin 5. yılıydı. Mekkeli müşriklerin Medine'ye saldırı için harekete geçtikleri haberi Medine'ye ulaşınca, Allah Resûlü, derhal ashabıyla istişare etmişti. Ortak akılla alınan karar sonucu, şehrin giriş yerlerine hendek kazılmasına...
Allah bize yeter!
Hicretin 5. yılıydı. Mekkeli müşriklerin Medine'ye saldırı için harekete geçtikleri haberi Medine'ye ulaşınca, Allah Resûlü, derhal ashabıyla istişare etmişti. Ortak akılla alınan karar sonucu, şehrin giriş yerlerine hendek kazılmasına...
Dünya ve ahiret hayatının dengesi nasıl olmalı?
Hanzale, sıkıntılı bir ruh hali içinde, Peygamberimizin huzuruna gitmekteydi. Yolda Ebubekir Efendimizle karşılaştı. Hz. Ebubekir, Hanzale'nin sıkıntılı görüntüsünden kaygı duydu. Hal hatır sormak için: -Nasılsın ey Hanzale, diye...
Kaçan deveyi ancak sahibi yakalayabilir!
Adam isimli şahıs, İslam'a yeni girmişti. Çölde bir köyde yaşıyordu. Yoksuldu. Çöl insanları, şehir insanlarına göre daha kaba saba olurdu. İncelik ve görgü bilmezlerdi. Müslüman olmak için Medine'ye geldiği sırada, ihtiyaçlarının...
Asr-ı Saadette yapılan tarihi bir güreş
Rükâne, çok güçlü bir pehlivanı idi. Sırtını yere hiç kimse getiremediği için ünü her tarafa yayılmıştı. Karşısına kimse rakip olarak çıkamazdı. Arapların bu efsane pehlivanı, güreşteki şöhretinin yanında ne yazık ki, İslam'a...
Paslı kalpler için reçete
Kalpler günah ve kötülüklerle paslanır... 'Bu kalpler, kendisine suyun değdiği zaman demirin paslanması gibi, paslanırlar. Denildi ki: – Ya Resûlallah, onların cilâsı nedir? Buyurdu ki: – Ölümü çok hatırlamak ve Kur'an okumaktır.”...
Paslı kalpler için reçete
Kalpler günah ve kötülüklerle paslanır... 'Bu kalpler, kendisine suyun değdiği zaman demirin paslanması gibi, paslanırlar. Denildi ki: – Ya Resûlallah, onların cilâsı nedir? Buyurdu ki: – Ölümü çok hatırlamak ve Kur'an okumaktır.”...
Hayırlı evlatlar
Hayırlı bir insan olmanın ölçüsü, kişinin, merkezden muhite doğru hayırlılık ve faydalılık çemberini genişletmesidir. Bu ölçüye göre, insanın önce kendine hayrı-faydası dokunmalıdır. Kendine hayrı olmak, kişinin kendi sağlığına,...
Muzafferken affedebilmek bir erdemdir
Mekke fethedilmişti. Peygamberimiz, başında siyah yemeni sarığı, ucunu omuzları arasından sarkıtmış olarak devesi üzerinde Mekke'ye giriyordu. 8 yıllık özlem nihayet son bulacaktı. Tevhid dininin kıblesi, sonunda putlardan temizlenip...
İnsana saygı, büyüklük işaretidir
Bir gün Peygamberimiz, namazdan sonra mescitte ashabı ile sohbete kalmıştı. İlerleyen dakikalarda sohbet, tüm cazibesiyle sahabeleri etkisi altına almış, adeta gözlerine perde çekmişti. Oradaki herkesin tüm dikkati Allah Resûlü'nün ağzından...
Bakımlı olmak gösteriş değildir!
Bir gün, elçilerden oluşan bir grup, misafir olarak Medine'ye gelmişti. Allah Resûlü'nün huzuruna girmek, onunla görüşmek istiyorlardı. Allah Resûlü, ne zaman bir kabileden elçi gelse, en iyi elbiselerini giyer ve o elçiye, diplomatik...
Gaflet uykusundan uyanmak!
Unutmak, insanın mayasında olan bir hal. Bazı dilbilimciler, 'insan” kelimesinin unutmak anlamını taşıyan 'nisyan” kelimesinden köken aldığını iddia ederler. Ama unutmak insan için her zaman kötü bir hal değildir. Mesela, bir...
Rahmet Peygamberi
Allah Teâla, Kur'an-ı Kerim'de 'Nebi, mü'minlere kendi nefislerinden daha evladır.” (Ahzab, 33/6) buyurarak, peygamber efendimizin konumunu, Müslümanların gönüllerinde tescillemiştir. Bir müminin Hz. Muhammed'i kendi...
“Allah için” seviniz!
Allah, kâinatı sevgi üzerine kurmuştur. Yarattığı varlıkları sevdiği, onları sevgiyle birbirlerine bağladığı gibi; insanları da bütün varlıkları sevmekle yükümlü tutmuştur. Tüm insani ilişkiler sevgi üzerine kurulmalıdır. Sevgi...
İnsanların hatalarını yüzlerine vurmayınız!
Muaviye bin Hakem, yeni Müslüman olmuş biriydi. İslam'ın ibadetle ilgili hükümlerini henüz yeterince bilmiyordu. Bilmedikleri arasında, namaz kılarken hiçbir dünyevi sözün söylenemeyeceği bilgisi de vardı. Muaviye, bir gün, Allah Resûlü'nün...
Allah Resûlü’nün merhameti
Bir gün, Allah Resûlü, Medine Mescidinde oturmuş, dostları ile sohbet ediyordu. Çölde yaşayan Kaba-saba bir adam, mescidden içeri girdi. İki rek'at namaz kıldı. Sonra ellerini havaya kaldırarak yüksek sesle duaya başladı. Duasında şöyle...