Prof.Dr.Bilal Sambur
Prof.Dr.Bilal Sambur
Yazarın Makaleleri
Kozmetik kült: Oktarizm
Seksenli yıllardan beri Adnan Aktar ve çevresinde kümelenen grup, kamuoyunun gündeminde bulunmaktadır. Doksanlı yıllarda kendilerine yapılan operasyona rağmen Adnan Oktar ve grubu, mahkemelerden kurtulmayı başarmışlardır. Son dönemde Adnan...
Yeni dönem, yeni Türkiye
Türkiye, her açıdan büyük değişimler yaşayan bir ülkedir. 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde iktidara gelen AK Parti, Türkiye'yi tahminlerin ötesinde bir noktaya taşımış bulunmaktadır. Geleceğe dair öngörüde bulunmak...
İslam, insan ve bilim
İslam ve bilim arasındaki ilişki, tarih boyunca hep gündemde kalmış kadim tartışma konularımızın başında gelmektedir. Fuat Sezgin'in vefatının ardından İslam ve bilim ilişkisinin yoğun bir şekilde tartışıldığı görülmektedir....
Çocuk, istismar ve cinayet
Allah, insanlığı yeryüzünü imar ve iskan etmesi, fitne çıkarmaması ve insanca yaşayabileceği ilişkiler kurması için yaratmıştır. Kadın ve erkeğin asli görevi, Allah'ın kendileri için yaratılış gayesine uygun olarak yaşamaktır....
İslam, siyaset ve ahlak
Siyaset ve ahlak arasındaki ilişki, insani tecrübenin çok önemli bir problem alanını oluşturmaktadır. Modern dönemde siyaset, genellikle ahlaktan bağımsız bir faaliyet olarak düşünülmektedir. Siyasetin bir iktidar mücadelesi olarak hiçbir...
24 Haziran'ın derin mesajları
24 Haziran seçimleri, ülkemiz siyaset tarihinde bir milat olarak kaydedilmeyi hak etmektedir. 24 Haziran seçimleriyle beraber ülkemizde radikal bir sistem değişikliği gerçekleştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 24 Haziran seçimleri, ülkemizde...
Sandık, demokrasi ve barış
24 Haziran sabahının erken saatlerinden itibaren insanlarımızın oylarını kullanmak için sandıklara akın gittiğini gördük, Sandığı sahiplenme duygusu ve düşüncesi, toplumumuzda köklü bir şekilde yerleşmiştir. Seçimlere yüzde 80'lerin...
24 Haziran: Türkiye’nin gelecek yolu
24 Haziran  Pazar günü yapılacak  Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, ülkemizin siyasal tarihinde bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. 16 Nisan referandumu sonucunda gerçekleşen sistem değişikliğiyle, ilk defa yeni ...
İslam, insan ve hayvan
Sakarya'da yavru bir köpeğin vahşi bir şekilde öldürülmesi, ülkemizde büyük infiale neden oldu. Küçük bir yavru köpeğin işkenceyle öldürülmesi, katillerin   insanlıktan çıktıklarının  tezahürü olarak değerlendirilmektedir....
Bayramda özgürlük sevinci
Allah'a kulluğun gereği olarak yapılan oruç ibadetinin gerçekleştiği Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açlık, susuzluk ve  bedensel hazlardan uzak olmakla sınandığımız oruç ibadeti sayesinde, ruhsal ve bedensel açıdan...
Kur’an, Kadir ve kader
Ramazan ayının en önemli  özelliği, bu ayda Kur'an'ın indirilmeye başlanmış olmasıdır. 23 yıllık süre içinde peyderpey indirilen Kur'an, insanlığa insani, ahlaki ve manevi hidayet yolunu gösteren ilahi metindir. İnsanlık...
Erdoğan paradigması
Bir ülkede yaşanılan sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olayları ve gelişmeleri dünyada meydana gelen olgulardan ayırt etmek  mümkün değildir. Ülkede ve dünyada olan gelişmeleri, derinlikli, farklı, nitelikli ve uzun soluklu olarak ...
Ramazan, insan ve “oku!”
Allah, zamanı hep özel, verimli ve manevi bir şekilde yaratmıştır. Ramazan ayı, zamanın insana bahşedilen en değerli nimet olduğunu tescillemektedir. İnsanın bu dünyada asli varoluş gayesi olan kulluğun tecrübe edilmesi, Ramazan ayının...
Tevhit, insan ve psikoloji
Modern dünyada insana dair geliştirilen yaklaşımlar, parçalı ve yapay bir nitelik taşımaktadır. İnsanın varlığının, bilgisinin ve değerlerinin parçalanmışlığı, insan konusunda parçacı disiplinlerin ve yaklaşımların ortaya çıkmasına...
Bir siyonist, bir emperyalist: Bernard Lewis
Batı dünyasında Ortadoğu üzerine araştırmalar yapan önemli isimlerin başında gelen Bernard Lewis, 101 yaşında (1916-2018) hayata veda etti. Lewis, ülkemizde de çok yakından bilinen bir isimdir. Lewis'in yazdıkları ve çizdikleri, değişik...
İsrail emperyalizmi, özgür Filistin ve Kudüs
Dünyada yaklaşık  yüz yıldır Filistin sorunundan bahsedilmektedir. Aslında dünyada Filistin sorunu yoktur, var olan İsrail emperyalizmi sorunudur. İsrail emperyalizmi, Filistin'le beraber bütün Ortadoğu'yu sömürmeyi amaçlayan...
Siyonist emperyalizmin kıskacındaki kudüs
Yetmiş yıllık süreç içinde İsrail denilen Siyonist terörist örgütü, sistematik bir şekilde zamana yayarak büyük bir soykırım ve emperyalizm planını uygulamaktadır. 1930'lu yıllardan itibaren Filistinlileri yurtlarından süren Siyonist...
İslam ve insanlığın nefis tezkiyesi
İslam'daki nefis tezkiyesi sorumluluğu, insanlığın bütün varlığını kuşatmaktadır. İnsanlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumakla yükümlüdür. İslam, bir diyet rejimiyle bedensel sağlığı emreden bir din olmadığı...
Kur’an, şeytani ırkçılığa meydan okuyor!
Kur'an, Allah tarafından insanlığın hidayet rehberi olması için gönderilmiş ilahi metindir. Kur'an mesajının tek amacı, insanlığa hayatın asli gayesi olarak Allah'a kul olmanın yolunu göstermektir. Kur'an, zihinlerdeki...
Marx’ın mirası
Marx, görüşleriyle dünyada sürekli olarak tartışılan bir filozoftur. Dünyada  Marx kadar görüşleri çok tartışılan filozofların sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. 5 Mayıs 1818 tarihinde doğan Marx, 200 yıldır insanlık...
İslam ve Ortadoğu barış vizyonu
Suriye savaşı, Müslüman coğrafyasını derinden sarsan bir faciadır. Suriye faciasından en çok etkilenen ülke, Türkiye'dir. Terör örgütlerinin birçok saldırısına hedef olan ve 3 milyon insanın sığındığı Türkiye, sınır içinde...
Muhalefetin sefaleti
Ak Parti-MHP ittifakının 24 Haziranda seçim kararı almasından sonra, siyaset sahnesinde yoğun bir hareketlilik yaşanmaktadır. Siyasi partilerin şimdiye kadar ortaya koyduğu tablo, demokratik siyasal hayatımızın geleceği açısından önemli...
İkbal, İslam Ve Kur’an
Muhammed İkbal, Müslüman dünyanın yetiştirdiği önemli mütefekkirlerin başında gelmektedir. Muhammed İkbal, Müslüman toplumların cehalet, şiddet, geri kalmışlık, tembellik, kadercilik, ihtilaf, yoksulluk, parçalanmışlık gibi yakıcı...
İslam’ı insanla anlamak
İslam, insanlığa fıtrat dini olarak gönderilmiştir. Fıtrat dini olan İslam'ın asli mesajı, Allah'a kulluk amacına uygun bir şekilde insanın ahlaki bir hayat sürmesiir. Her alanda insanlığın krizlerle ve çatışmalarla karşılaştığı...
24 Haziran’a doğru Türkiye
Türkiye, uzun zamandan beridir erken seçim tartışmaları yapmaktadır. AK Parti-MHP ittifakı, 24 Haziran'da Türkiye'de erken seçim yapılması yönündeki planını adım adım uygulamaya koymuştur. Erken seçim kararının   merkezinde...
Modern dünyada zekatın anlamı
Allah'ın yeryüzünde insanlığa bahşettiği nimetlerden mahrum kalmamak için, insanların birbirlerini açlık, yoksulluk, sefalet ve yokluğa mahkum etmemeleri ve böyle gayri insani tutumları birbirlerine karşı takınmamaları gerekmektedir....
Allah’ın huzurunda dünyada yaşamak: Mirac
Müslüman tecrübesinde önemli bir yere sahip olan Recep ayının 27. gecesi (13 Nisan) Mirac  kandili olarak eda edilmektedir. Mirac olgusunun sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve anlamlandırılması, günümüz dünyasında  olgun bir...