Prof.Dr.Bilal Sambur
Prof.Dr.Bilal Sambur
Yazarın Makaleleri
Kudüs, Türkiye ve İslam Dünyası
Kudüs, İslam dünyası ve Batı arasında yüz yılları bulan büyük bir çatışmanın alanıdır. İslam coğrafyasını ve Kudüs'ü işgal etmek için iki yüz yıl boyunca Haçlı Seferleri düzenleyen Hristiyan sömürgeci Batı, Müslüman...
İsrail’in yapaylığı, Kudüs’ün doğallığı
Amerika yönetiminin Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in resmi başkenti olarak ilan etmesi ve Tel Aviv'deki Amerika elçiliğini buraya taşıma kararı vermesi,  dünyada sıcak gelişmelerin olmasına neden olmuştur. Amerika'nın...
Çözüm Kudüs’ün özgürleştirilmesidir!
İsrail ve Amerika, Ortadoğu coğrafyasına işgali, sömürüyü, çatışmayı ve savaşı kader olarak dayatmaktadırlar. Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasından beri Ortadoğu coğrafyasının  huzur, barış ve refah yüzü görmediği...
Modern uyuşturucu: İnternet
İnsanlığın hayatı, bugün  her alanıyla ve boyutuyla teknolojinin egemenliğine girmiş bulunmaktadır. Kendi hayatımız üzerindeki kontrolü kaybetmiş durumdayız. Cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve elektronik oyunlar, her an ...
Yaşayan model olarak Rahmet Peygamberi
Rahmet Peygamberi, insanlık için  evrensel nitelikte güzel  örnek model  konumundadır. Kur'an, Rahmet Peygamberi'nin'Allah'a ve ahiret gününe umut besleyen ve Allah'ı sürekli hatırda  tutan herkes için...
Spor şiddet midir?
Spor  faaliyeti, günümüzde şiddetle özdeşleştirilen bir faaliyet haline gelmiş durumdadır. Kadın ve erkek ayırımı olmadan insanlar, savaşa ve çatışmaya gitme ruhuyla spor müsabakalarını izlemeye gitmektedirler. Spor müsabakalarında...
Çocukta haklarını anlamak
İnsan hakları, insanla beraber gelişen, çeşitlenen, genişleyen ve zenginleşen bir doktrindir. İnsan haklarını geliştiren şey, insan hakları ihlalleridir. İnsan hakları ihlal edildikçe, hakları ihlal edilen grupların özel haklarına vurgu...
NATO, FETÖ ve Türkiye
Türkiye ve NATO arasındaki ilişkiler uzun zamandan beri kriz boyutunda sürmektedir. NATO, kuruluşundan beri ilk defa kendi üyesi olan bir ülkeye karşı olumsuz ve düşmanca tutumlar içine girebilmekte ve onu hasım yerine koymaktadır. Norveç'te...
Modern dünyada mümin olmak
İnsan ve iman arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı sorusu, insani varoluşun en stratejik boyutudur. İnsan ve iman arasında sağlıklı bir ilişki kurulmadan, sağlıklı ve sahih bir şekilde insanın varoluşunu gerçekleştirmesi mümkün olmadığı...
Bitmeyen güç mücadelesi ve Ortadoğu
Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine mensup yüzlerce kişinin tutuklanmasının ve mallarına el konulmasının, Ortadoğu ölçeğinde ne anlama geldiği sorusuna cevap aranılmaya çalışılmaktadır. Olan biteni Suud ailesi içinde bir iç iktidar...
Sünnet modelini anlamak
Günümüzde sünnet bağlamında yoğun tartışmalar yapılmaktadır. Yapılan tartışmalar ışığında Müslüman toplumların dini anlayış konusunda en önemli problemlerinin sünneti anlamaya dair olduğunu söyleyebiliriz. Sünnetle ilgili birbirine...
Balfour Deklarasyonu: Siyonist emperyalist ittifak
Filistin'in işgaline ve sömürgeleştirilmesine yol açan ve Siyonist-Emperyalist ittifakın temellerini atan Balfour Deklarasyonunun üzerinden yüz yıl geçmiş bulunmaktadır. Balfour Deklarasyonunun üzerinden yüz yıl geçmesine rağmen, Filistin...