Cihad Artan
Cihad Artan
Yazarın Makaleleri
Turnusol kağıdı
Her olgu zıddıyla kaimdir der filozoflar. Siyah manasını beyaz renge, gündüz ise geceye borçludur diye de bir izahat eklerler. Bu tespit özellikle EGEMENLER NEZDİNDE zemin bulmuş olacak ki, var oluşlarını hep bir düşman peyda ederek sürdürmeyi...
Perdeleme projesi
Geçen hafta atıfta bulunduğumuz bazı hususlar, kısmen ete kemiğe bürünmeye başladı. Devletimizin net tavrı muhatapları nezdinde kabul görmüş olacak ki, Soçi kongresinde PYD'nin bulunmayacağı gibi haberler geliyor. Yerine ise 'eline...
Samimiyet testi
Okuyanlar hatırlar! Geçen hafta Soçi görüşmelerine dair olabilecekleri, önceden tahmin ettiğim bir yazı kaleme almıştım. İlerleyen saatlerde ise tahminlerimizde hiçte YANILMADIĞIMIZ ortaya çıktı. Nitekim görüşmelerde Suriye'ye yönelik...
Kumpas
İdeal bir yazımın sonuç kısmını; giriş ve gelişme süreci inşa eder. Dikkatli bir okuyucu bu bölümleri idrak ettiğinde, daha sonuca varmadan bir kestirim yapabilir. Günlük hayat da tıpkı böyledir. Hadiselerin seyri; adeta ulaşacağı noktanın...
Denge politikası
Ortadoğu'da hadiseler Jeopolitik ve jeoekonomik eksende seyrediyor. Nede olsa coğrafyamız; para, enerji ve dini önemi bakımından stratejik bir konumda. Sadece bu kadarla da sınırlı değil muhakkak. Zira trilyonlarca doları entegre edecek bir...
DENGE POLİTİKASI
Ortadoğu'da hadiseler Jeopolitik ve jeoekonomik eksende seyrediyor. Nede olsa coğrafyamız; para, enerji ve dini önemi bakımından stratejik bir konumda. Sadece bu kadarla da sınırlı değil muhakkak. Zira trilyonlarca doları entegre edecek bir...
Yansıma ihtimali
Olayların bazı sırları, kronolojik serüveninde gizlidir. Yani hadiselerin zamanlama sırası, birçok şeyi deşifre etmesi bakımından önem arz ediyor. Tabi elde edilen bu verilerin, geniş perspektifte değerlendirilmesi de… İşte bu iki çözümleme...
Vatan görevi
Dört bir yanımız ateş çemberi. Coğrafyamızda; on yıllar önce yazdıkları senaryonun, son perdesini izliyoruz. Adeta pis emellerini gerçekleştirmek amacıyla, oyun içinde oyun kurmakla meşguller. Sadece bölgemiz mi? Değil tabi ki. Eş zamanlı...
Plan gayet açık
Zamanımızda yaşanan birçok hadisenin, İpek Yolu Projesinden kaynaklandığını ifade etmiştik. Dile kolay! 30 Trilyon doları aşkın bir potansiyelden bahsediyoruz. Dolayısıyla da güzergâhta bulunan ülkelerde, ciddi bir ekonomik kazanım… ...
Büyük Oyun
Dünyada lobiler üzerinden bir mücadele hâkim. Para, silah, ırk ve dinsel bazı inanışlar... Uzun uza bunlara değinecek değilim. Zaten birçoğuna hâkimiz. Lakin hal böyle olunca, ihtimal dahi vermeyeceğimiz ittifakların konuşulması, hiçte...
görmek yaşamaktır
Günümüzde cereyan eden birçok hadise, ayrıntılarında gizlidir. O cihetle satır aralarını, her zamankinden daha fazla idrak etmek mecburiyetindeyiz. Malumunuz üzere buradaki en can alıcı husus da GÖREBİLMEKTEN geçiyor. Yani eylem ve söylemlere,...
Teferruat hükmünde
Devletimizin kararlı duruşu sayesinde, terörle mücadelede tarih yazıyoruz. Şehitlerimiz de oluyor maalesef ama yolun sonuna çok yakınız. O cihetle Devletin kılcal damarlarına nüfuz eden kriptolar temizlendikçe, bu noktaya ulaşıldığı...