Asiye Türkan
Asiye Türkan
Yazarın Makaleleri
Güven verebilen güven duyulmaya layıktır
Hayatı anlamlı ve değerli kılan güven verilen bir ortamda sana güvenenlerle beraber huzur içinde yaşamaktır. Güvenlerin olmadığı hiç bir ortamda tam teslimiyet olmayacaktır. Olsa da Rabbimin vahyinde bedeviler üzerinde anlattığı zoraki...
Ya Rab! Ramazan Bitişinde Gönüllerimize İnşirah ver (Amin)
Bizden öncekilere de farz kılınan, başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olarak bilinen, yokluğun-açlığın ne demek olduğunu anlatan, gözünü haramdan çekilmesi istenen ve bundan sonraki hayatın provası gibi olan...
Nerede hata yaptık?
Kassas suresinin 24. ayetinde Hz. Musa'nın Firavun'un zulmünden kaçarken yaptığı dua şu şekildedir. 'Ya Rabbi! Senin indireceğin her hayra muhtacım”  Hayatımızın her anında zulümle karışık bir ortam vardır. Herkesin gücü...
Rahmet ayı mı cinnet ayı mı?
Selam-ı Farisi'den nakledilen uzunca bir hadiste Ramazan ayını Hz. Muhammed; başının Rahmet , ortasının Mağfiret, sonunun da Cehennemden kurtuluş ayı olarak söylemiştir.             Rahmet ayı olarak nakledilen ve şeytanların...
Hoş geldin mi ey ramazan?
Ve-l Asr !  Asra, üzerimizde şahitli olan zamana yemin içerek başlayan Asr suresinin akabinde gelen ayetlerde bütün insanların muhakkak, kesin bir HÜSRAN içinde olduğudur. Cenabı-ı Hak bu hüsrandan kurtuluşu da iman etmeye, Salih amel işlemeye,...
Çocuklarımıza ölümü nasıl anlatalım?
Her nefis istese de istemese de hayatın en gerçek yönü olan ölüm ile karşılaşacaktır. Hiç ölmeyecek gibi koşturmacalar bir gün bitecek, kaçınılmaz olan ölüm ile karşılaşılacaktır. Sevdiklerin vefatına istesek de istemesek de şahit...
Eyvah! Çocuğum delikanlı oldu
İnsanın kanının en deli olduğu, fırtınaların en şiddetlisinin estiği, hiç kimsenin de es geçemediği dönem; 'Ergenlik Dönemi”  İslam peygamberi gençliği 'delilikten bir şube” olarak tarif etmiştir. Ergenler için normal ve...
Başarının Sırrı
Sorumluluğunun farkında olan, geleceğe miras olarak sorumluluğun farkında olan sağlıklı ve şahsiyetli bireyler bırakmak isteyen anne ve babalara ithaf ediyorum… Çocuklara sorumluk vermek gerekir. Bu sorumluluklar, kendisini ailenin bir parçası...
Buz dağının sadece doruğu görülür!
Bütün çatışmaların arkasında herkesin kendini haklı görmesi vardır. Haklı olduğuna kesin kanaat getiren herkes, karşısındakini umumiyetle önyargılı dinlemektedir.   Önyargılı dinlemelerin beklentileri karşılaması boyutunda muhatabına...
SABRIN SONU MUHAKKAK SELAMETTİR!
Sosyal hayatın içinde hareketli olan, mesleğinin yüklediği ağırlığın altında ezilen, dört duvar arasında yaşanan aile dramlarına şahit olan biri olarak, siz değerli okuyucularıma ibret alınası olan kazın hayatı ile 'HUZUR YOLU” ...
An itibari ile ne yapıyorsunuz?
Evlilik; farklı kültürlerde büyümüş, farklı  ortamlardan ve fikirlerden etkilenmiş, doğuştan farklı bedenlerin içinde olmuş, yani biri erkek biri de kadın iki bireyin anlaşma yaparak, mutluluğu yakalamak ve hayatı paylaşmak için kurulan...
Teselli ile iletişim kurmak!
Etkileyici sözler ve mimiklerin de eşlik ettiği bedenle anlaşılma ve anlama gayretinde olan bizler, konuşarak anlaşırız. Amacımız en kısa yoldan ve en güzel şekilde beklentilerimizi, hayallerimizi anlatmaktır. Öncelikli isteğimiz anlaşılmaktır....
Ya terket, Ya da bakış açını değiştir ve sev!
Sevgiler ve ilgiler birbirleriyle orantılıdır. Seven ilgili olur. İlgili olan da meraklı olur. Merakın ve ilginin olmadığı ortamlarda sevgi de yoktur.  Sevgi ispat ister. Kuru söylemler ve gülücükler asla sevgilerin ifadesi değildir. Fedakarlıkların...
Yoldaki işaretler?
Allah'ım!  İlmimizi senin razı olacağın şekilde arttır, görenlerden ve idrak edenlerden et. Anlayışımızı ziyadeleştir, ilmin bize verdiği sükûneti ve huzuru yüreğimize işlet… İmanımızı aldığımız ilim ve anlayışla pekiştirerek...
İletişim ahlâkı
'Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz ki anlasınlar beni.” (Ta ha/25-28)   Hayatta en büyük yalnızlık anlaşılamamanın verdiği yalnızlıktır. Kendimizi yalnız hissetmek, yaşanılan bütün...
'Kariyer' mi yoksa 'karı' yer mi?
Kariyer, toplum içinde zirveye ulaşıp, insanların alkışını toplamaktır.  Kendisini ispat etmek ve toplumda yer edinmek, gücünü göstermek ve ben de varım demenin diğer adıdır.   Mesele kadının çalışması ya da çalışmaması değildir....
Kadın olmak!
Ailelerimizin mimarı ve koruyucusu olan anne, aynı zaman da toplumun da demir taşıdır. Annenin esir olduğu aile de toplum da yıkılmaya mahkûmdur.  İlk insanın yaratılışı ve akabinde gelişen olaylar; açık ve net olarak anlatılmışken anlayışları...
Merhameti olmayan insan mıdır?
Sözlüklerde 'bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanan merhamet; bu acımadan dolayı diğer insanları esirgemeye, korumaya, sevgi göstermeye, iyilik yapmaya...
Meveddete Ulaşmanın Sonuçları
Hayat sevince ve sevilince güzeldir. Sevgisiz bedenler için yaşanan her şey bir yüktür. Yük olmamak ve yük almak için seven bir kalbe ve sevilen bir bedene sahip olmak gerekmektedir. Sevilen bir bedenin sevdiğine verebileceği çok şey vardır....
Emanet ve liyakat sahibi olmak!
Mümin ve emin kelimelerinin emanet kökünden gelmesi, emanetin ne kadar derin manalar içerdiği hakikatini bize sunmaktadır.  El-mümin olan, Allah (c.c.) inanan insandan, imanın gerçeği sadakat içinde yaşamasını istemektedir.   Sadık olmak...
İletişim Ahlâkı
'Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz ki anlasınlar beni.” (Ta ha/25-28)   Hayatta en büyük yalnızlık anlaşılamamanın verdiği yalnızlıktır. Kendimizi yalnız hissetmek, yaşanılan bütün...
Güncellemeni yaptın mı?
Sureta insan sireta insanlık dışı mahluklar durumuna düşmemek, beyinleri uyuşturulmuş kişilerden olmamak için fabrika ayarlarına dönülmelidir.    İnsan can, beden ve ruhtan oluşur. İnsanlığa geçiş yüklenen ruh iledir.   Ruh; insana...
Hayat insana sunulmuş fırsattır!
Yaşanan bütün iyilikler ve kötülükler göze tabi, ameller ise ilme tabidir. Göz neyi görüyor ya da görmek istiyorsa ameller de öyle olacaktır.   Kalbin içinde yer eden niyetler hayata geçen eylemlerdir. Bu niyetleri bilen öncelikle kişinin...
Adalet imanın şartıdır!
İmanını hayatlarına şahit kılmak isteyenleri haftada bir defa hem beraber olmak hem de hutbe dinlemek için çağrıldığı, gitmenin en hayırlı olduğu belirtildiği cuma namazının akabinde İbn-i Mes'ud, Allah elçisinin şu şekilde dua...
Hakka tabi olmak!
Hakkı bize en doğru anlatan Kur'an-ı Kerim'i, iman ile küfür, İslami ile gayr-i İslami, batıl ile hak arasındaki çatışmada anca etkin rol alan bir insan anlayabilir. Kişi salt Kur'an'ın mesajını kabul edip, tüm insanları...
Son Kale: Aile!
'Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (İsra: 17/80)   Bir yere dürüstlükle ve güzellikle girmek herkesin işidir....
AF ET BİZİ YA RAB!
Allah'tan gelecek emirlere kulak açmak!   Allah'tan gelen her habere itimat etmek!   Dini sadece Allah'a has kılma gayretinde olmak!   Ahzab suresinin 36. Ayetine 'Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir erkek...