İsmail Güvenç
İsmail Güvenç
Yazarın Makaleleri
AR-GE ve Üretiminde Geç Kalınan Bir Ürün: Fıstık…
Dünyada önemli tarımsal ürünlerden birisi de fıstıktır. FAO verilerine (2014) göre, dünya fıstık üretimi 850-900 bin ton civarındadır. Önemli üretici ülkeler (ton olarak) İran (415.000), ABD (233.146), Türkiye (80.000) ve Çin'dir...
Eğitim-Öğretimde Dönüşüm…
Bu köşede kısa süre önce  'Eğitim-Öğretim Yılı Başlarken” başlıklı yazımda(bk. 21 09.2017 tarihli) şu düşüncelere yer vermiştim: 'Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarısı ‘müfredat' ve ‘eğiticilerin kalitesi'...
Fındık Fiyatları ve Ekonomik Gerçeklik…
Sert kabuklu kuruyemişlerin (meyveler) insan sağlığındaki önemi anlaşıldıkça üretim ve tüketimleri artmaktadır. Ülkemizde yaygın üretilen sert kabuklu meyveler fındık, fıstık, ceviz, badem ve kestanedir. Bu ürünlerin 2016 yılı üretimleri...
Eğitim-Öğretim Yılı Başlarken…
Türkiye'nin kökleri geçmişe dayanan ‘çağdaş bilgi üretimi' ve ‘bu bilginin öğretilmesi' sorunu vardır. Devlet ve fikir adamı Said Halim Paşa 20. y.y.'ın başında konuyla ilgili düşüncesini  'Dün de bugün...
Bilginin Değere Dönüştürülmesi
Türkiye'de 109 kamu, 76 vakıf üniversitesi, 8 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 193 tane Yükseköğretim Kurumu bulunmaktadır. Ülkemizde 1996-2016 yılları arasında toplam üretilen makale sayısı 485.366'dır. Sadece 2016...
Üniversiteler yurtdışında da faaliyet gösterebilecek…
Üniversiteler birçok özellikleri ile farklı kuruluşlardır. Bir yere konumlanmakla birlikte faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası olmaları beklenilmelidir. Elbette yöresel sorunlara çözüm aramalarının önünde bir engel yoktur. Ülkemizde her...
Kurban Bayramı ve Et Fiyatları
Üniversite eğitimimin ilk yılında, 'Genel Ekonomi” ve 'Tarım Ekonomisi” derslerini aldım. Bu dersler en sevdiğim dersler arasındaydı. Derste ürün fiyatları ile talep arasındaki ilişkiyi 'Arz ve Talep Kanunu” olarak şöyle...
Gıda güvencesi ulusal güvenliktir
Toplumda huzur, birlik ve beraberliğin sürdürülebilmesi için temel tarımsal ürünlerin piyasada ucuz ve düzenli olarak bulunması gerekir. Bu nedenle uzmanlar gıda güvencesini ulusal güvenlik olarak değerlendirmektedir. Bu anlayışla, Osmanlı...
Üniversite Mezunlarının İstihdamı ve Üniversitelere Yerleştirme Sonuçları…
Yükseköğretime erişimin 1990'lardan hele hele 2008'den sonra kolaylaşması yükseköğretimde okullaşma oranını hızla artırdı…             Yükseköğretimde YÖK'ün 2015-2016 verilerine göre ülkemizde 6.689.185 yükseköğretim...