Fatih Kılıçaslan
Fatih Kılıçaslan
Yazarın Makaleleri
Son kale "aile" (4)
Bireyler, çocukluktan itibaren fiziksel, duygusal ve aile içi ilişkilerde çeşitli aşamalardan geçerler. Yaşam evreleri çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinden oluşur. Her bir dönem kendine özgü özellikleri içerir. Yaşam...
Son kale “Aile” (3)
Araştırmalara göre, evliliklerin ilk beş yılında %40 oranında boşanmaların görülüyor. Evlenen on çift'in dördü, ilk beş yılda boşanıyor. İstatistikler, ailenin ilk evresinde çiftlerin ilişkilerinde meydana gelen değişimi yönetmede,...
Son kale “Aile” (2)
Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanıyor. Halen az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgeler yoğun göç almaya devam ediyor. Üretim ve kitle iletişim araçlarında meydana gelen değişimle birlikte aile yapısı, ebeveynlerin çocuklarıyla...
Son kale “Aile” (1)
Aile kurumunun en temel fonksiyonu; toplumumuzun birlikteliğinin ve bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıdır. Eşler arası iletişim sorunları, aile içi yaşanan çatışmalar ve boşanmalar nedeniyle...
“Büyüklenmeci Narsisizm”
Kişinin insanlar arası ilişkilerde yaşanan ego çatışmaları, uyum ve davranış sorunlarının kaynağını oluşturur.Ego; ben, benlik, kendilik demektir. Ego insanın hem özne boyutunu tanımlayan irade, bilinç ve vicdanı hem de onun nesne boyutunu...
“Çocuk dostu şehir” nasıl kurulur!(2)
Çocuk dostu şehir kurmada, risk altında çocukların korunmasına öncelik taşıyan konuların çözümüne öncelik vermek, hizmetlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve hizmetlere sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımı gerçekleştirmek hizmetlerin...
“Çocuk dostu şehir” nasıl kurulur!(1)
Çocuklar, geleceğimizdir. Sağlıklı yetiştirilen nesiller ile geleceğe güvenle bakabilir, sürekli ve sürdürülebilir gelişen çocuklarla kalkınmamızı gerçekleştirebiliriz. Güvenli bir gelecek için çocuğu merkeze alan, beklentilerini ve...
Çocukta özgüveni doğru anlamak!
Özgüvenli çocuk yetiştirmek isteyen aileler farklı eğitim imkânlarını çocuklarına sunarlar. Fakat çoğu ailenin, çocuğunu değerlendirirken en önemli kıstası derslerindeki başarısı, ebeveynin sözünden çıkmaması, toplumda başarılı...
Bilinçli internet kullanımı
Çocuklar ve gençler arasında teknoloji bağımlılığı hızla yayılıyor. İnternet yayınları bilgi ve iletişim kaynağı olmanın ötesinde çocuk, genç ve yetişkinler için bağımlılık riski içerdiği, 'Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araştırması'nın(2015)...
İntihara sürükleyen oyun
Çocuğun gelişimini etkileyen faktörler arasında aile ve okul 'un yanı sıra hızlı gelişen iletişim araçlarının önemli bir yeri vardır. Televizyon, sinema, video, reklamlar ve internet yayınları çocuğu dolaylı yoldan etkileyen kitle...
Çocuklara sosyal destek!
Çocuk bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal bir varlıktır. Çocuğun çevresinde sağlıklı rol ve modeller çocuğun bilgiyi kullanabilme, problem çözebilme ve davranışa dönüştürme becerisini geliştirir. Anne ve babanın çocuğa sevgisini...