Fatih Kılıçaslan
Fatih Kılıçaslan
Yazarın Makaleleri
Karneye yaklaşım ama nasıl?
Çocuklar ilk dönem eğitimlerini tamamlayarak karnelerini aldılar. Öğrencilerin dönem boyu performansları karne notu ile değerlendirilir.  Her anne-baba çocuğunun başarılı olmasını, yüksek not almasını beklentisi içinde çocuğun başarılarına...
'Çocuk İstismarı' nasıl önlenir (3)
İstismara maruz kalan çocuğun tedavisi uzun yıllara dayalı klinik, psikolojik ve sosyal rehabilitasyonu gerektiren bir süreçtir. Çocuk, tedavi altına alınmazsa uyum ve davranış sorunları görülebilir. Çocuk gerek aile içi ilişkilerde, gerekse...
“Çocuk İstismarı” nasıl önlenir (2)
Verilere göre istismarların geneli çocuğa en yakın kişilerden geliyor. İstismara maruz kaldığı fark edilmezse hayatının ilerleyen dönemlerinde çok ciddi problemlerle karşılaştığı belirtiliyor. Verilere göre eğitim seviyesi yüksek, ekonomik...
'Çocuk İstismarı' nasıl önlenir (1)
Çocuğun gelişim süreci bedensel, ruhsal ve sosyal değişimi içerir. Çocukların yetişmesinde anne ve babanın tutumları önemli rol oynar. Anne ve baba tutumu çocuğun gelişiminin yönünü belirler. Anne ve baba, çocuklarının farklılık çabalarını,...
Okulda “akran zorbalığı” nasıl önlenir?
İzmir'de okul müdürü Ayhan Kökmen'in öğrencileri tarafından katledilmesi, toplumun farklı kesimlerinde derin üzüntü ve endişeye yol açtı.Okulda artan şiddet olayları yeniden gündeme geldi. İki yıl önce akranlar arasında yaşanan...
Son kale “aile”(5)
Toplumsal değişme eşler arası ilişkileri olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre ülkemizde her üç kadından birisi erkeklerin duygusal, sözel veya fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Sağlıksız iletişim kültürünün dışa vurumu olarak kadına...
Son kale "aile" (4)
Bireyler, çocukluktan itibaren fiziksel, duygusal ve aile içi ilişkilerde çeşitli aşamalardan geçerler. Yaşam evreleri çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinden oluşur. Her bir dönem kendine özgü özellikleri içerir. Yaşam...
Son kale “Aile” (3)
Araştırmalara göre, evliliklerin ilk beş yılında %40 oranında boşanmaların görülüyor. Evlenen on çift'in dördü, ilk beş yılda boşanıyor. İstatistikler, ailenin ilk evresinde çiftlerin ilişkilerinde meydana gelen değişimi yönetmede,...
Son kale “Aile” (2)
Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanıyor. Halen az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgeler yoğun göç almaya devam ediyor. Üretim ve kitle iletişim araçlarında meydana gelen değişimle birlikte aile yapısı, ebeveynlerin çocuklarıyla...
Son kale “Aile” (1)
Aile kurumunun en temel fonksiyonu; toplumumuzun birlikteliğinin ve bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıdır. Eşler arası iletişim sorunları, aile içi yaşanan çatışmalar ve boşanmalar nedeniyle...
“Büyüklenmeci Narsisizm”
Kişinin insanlar arası ilişkilerde yaşanan ego çatışmaları, uyum ve davranış sorunlarının kaynağını oluşturur.Ego; ben, benlik, kendilik demektir. Ego insanın hem özne boyutunu tanımlayan irade, bilinç ve vicdanı hem de onun nesne boyutunu...
“Çocuk dostu şehir” nasıl kurulur!(2)
Çocuk dostu şehir kurmada, risk altında çocukların korunmasına öncelik taşıyan konuların çözümüne öncelik vermek, hizmetlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve hizmetlere sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımı gerçekleştirmek hizmetlerin...
“Çocuk dostu şehir” nasıl kurulur!(1)
Çocuklar, geleceğimizdir. Sağlıklı yetiştirilen nesiller ile geleceğe güvenle bakabilir, sürekli ve sürdürülebilir gelişen çocuklarla kalkınmamızı gerçekleştirebiliriz. Güvenli bir gelecek için çocuğu merkeze alan, beklentilerini ve...
Çocukta özgüveni doğru anlamak!
Özgüvenli çocuk yetiştirmek isteyen aileler farklı eğitim imkânlarını çocuklarına sunarlar. Fakat çoğu ailenin, çocuğunu değerlendirirken en önemli kıstası derslerindeki başarısı, ebeveynin sözünden çıkmaması, toplumda başarılı...
Bilinçli internet kullanımı
Çocuklar ve gençler arasında teknoloji bağımlılığı hızla yayılıyor. İnternet yayınları bilgi ve iletişim kaynağı olmanın ötesinde çocuk, genç ve yetişkinler için bağımlılık riski içerdiği, 'Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araştırması'nın(2015)...
İntihara sürükleyen oyun
Çocuğun gelişimini etkileyen faktörler arasında aile ve okul 'un yanı sıra hızlı gelişen iletişim araçlarının önemli bir yeri vardır. Televizyon, sinema, video, reklamlar ve internet yayınları çocuğu dolaylı yoldan etkileyen kitle...
Çocuklara sosyal destek!
Çocuk bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal bir varlıktır. Çocuğun çevresinde sağlıklı rol ve modeller çocuğun bilgiyi kullanabilme, problem çözebilme ve davranışa dönüştürme becerisini geliştirir. Anne ve babanın çocuğa sevgisini...