Prof. Dr. Mustafa Tekin
Prof. Dr. Mustafa Tekin
Yazarın Makaleleri
İktidar kuran bilgi
Dünya ölçeğinde gelişen medya teknolojisi, bilgi ile ilişkimizi dönüştürürken, global ölçekte bilgi-iktidar ilişkilerinin doğasına dair yeniden düşünmeyi de gerektirmektedir. Zira bugünkü medya teknolojisi ile bilgilerin çok farklı...
İlahiyat(çilar)a sataşmak kazandiriyor
Türkiye'de ve aslında tüm dünya ülkelerinde gündemin ilk sıralarını meşgul eden konulardan önde geleni hiç kuşkusuz dindir. Her kesimden, her meslekten, farklı eğitim ve ekonomik düzeyden insanlar, din merkezli tartışmaları bir boyutuyla...
Sivilliğe yer açmak
Sivil toplum konusunda tartışmalara girişildiğinde, zihni bir gerilim kendisini gösterir. Gerilimin temeli; sivil toplum kavramının, Batı'da ortaya çıkması ve temeli itibarıyla kökü Greklere kadar giden bir ayrıma dayanması sebebiyledir....
Özgürlük zihinde başlar
Hegel'in efendi ile köle ilişkisini bir başka bağlamda ele almak istiyorum. Her şeyden önce özgürlük, zihinsel bir sorundur ve insan kendisine özgürlük alanlarını önce zihinde açar. Efendi ve köle isimlerinin verilmesi, bu etiketlemelerin...
Bir “köşe”de yazmak
Bir gazetede köşesi olmak demek ne demeye gelir? Niçin yazılır? Bir gazete köşesinde neler yazılır? Bu soruların ayrı ayrı ve uzun uzun cevaplandırılması gerekir. Gazetede köşe yazmayalı yaklaşık üç sene olmuş. Bu, oldukça uzun bir...
AYAĞINIZI TOPRAĞA BASIN
'Tabiat” kavramı, hem farklı anlam çerçevelerini içinde barındıran hem de çok farklı sosyal tezahürleriyle özellikle post/modern zamanlarda bir problem olarak üzerinde daha fazla konuşulan bir mahiyette önümüze gelmektedir. Bilhassa...
ALEVİLER VE AÇILIM
           Farklılıklarla birarada olma meselesi, kabul etmek gerekir ki, insanlığın başından bu yana yaşanan problemlerin başında gelmektedir. Fakat Ulusçuluk akımlarının dünyaya yayılması ile her bir farklılığın cemaatsel niteliği...
YAZILDIĞI GİBİ OKUNMUYOR
Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözümlemede, gündelik hayata dair enstantaneler bize oldukça net done verirler. Zira insanların gündelik davranış kalıpları, aile ilişkileri, ferdi, kurumsal ve sivil refleksleri gerçekte bu yapısal sorunların...
'SARAY'IN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI
           Hayata bakışımın her zaman romantik düzeyde seyretmediğini öncelikle belirteyim. Romantiklik, kötü bir şey midir? Hayır değildir. Hayatın içerisinde olması gereken benim bir parçam diye düşünürüm romantikliği. Meselâ;...
DELİK LASTİK
           Recep Gökçe'yi bütün Türkiye tanıdı. Önce Ermenek'te madeni su basmasının ardından, ailelerle yapılan röportajlarda annenin derin acısını dinledik: 'Oğlum yüzme bilmezdi, ne yaptı?” diye sorarak. Aslında...
ŞİDDETLENMEYİN
             'Şiddet” kavramının belleklerimizde çok farklı çağrışımları vardır. Bu çağrışımları farklı göndergelere bağlayarak açımlamak ve içerimlendirmek mümkündür. Ben de burada bir yandan şiddetin çeşitlerine...
DİNİ NİKAH YOK
          Başlığı, bu kadar sert koyduğum için üzgünüm. Ancak bazan meramınızı böyle anlatabiliyorsunuz. Problem şudur; müslümanlar evliliklerini dini nikah diye isimlendirdikleri nikah türü ile 'kutsal”ın manevi çeperlerine...