Prof. Dr. Mustafa Tekin
Prof. Dr. Mustafa Tekin
Yazarın Makaleleri
İsrail nedir?
Kısa bir süre önce İsrail'in başkentinin Kudüs'e taşınması, Amerika'nın Kudüs'e elçiliğini taşıması üzerine Filistin'de yapılan gösterilerde 60 dan fazla Filistinli öldü ve binlerce insan yaralandı. Her sene...
Eğitim ve kültür
Ülkemiz bütün yoğunluğuyla 24 Haziran seçimlerine kilitlendi, 'kim kazanacak” sorusu da başat bir konuma yerleşti. Aslında seçim siyaseten yönetimi belirlemekle birlikte, seçim sonrası daha çok önem taşıyor olacak.  Çünkü varolan...
Hayatı öğrenmek
Geçen yazımızda kültür fukaralığından bahsetmiştik. Orada en önemli sorunun da, artık bir şey öğrenmeye dair ilgi ve tecessüsün sona ermesi olduğuna değinmiştik. Aslında o sorunun bir uzantısı da, yaşama dair dirençlerin azalmasıdır....
Kültür fukaralığı
Giderek bastıran ve yoğunlaşan yüzeyselliğin herhalde farkındasınızdır. İşin ilginç tarafı, bu yüzeyselliğin bütün farklı düşünce ve yaklaşımlarda da kendisini göstermesidir. Dolayısıyla toplumun genel bir sorunu olarak önemsenmelidir....
Güncelleme ne demek?
Dini düşüncede güncelleme, yeterince kamuoyundan ve ilim çevrelerinden ilgi görmedi gibi geliyor. Enine boyuna bir tartışma için Yetkin Düşünce dergisinin 3. Sayısı 'dini düşüncede güncelleme” konusuna ayrılmıştır. Bu konudaki...
Adalet yetkin düşüncede
Yeryüzünde insanlık tarihi boyunca iktidar savaşlarından gündelik hayata, ahlaktan ekonomiye insanın değdiği hangi alan olursa olsun, 'adalet” tüm bunları dikine kesen kapsayıcı bir kavram olrak ortada durur. Kitleler adalet arayışıyla...
İyi ve kötü yer değiştirirse
Hz. Peygamber (SAV)'e atfedilen şu hadisi hepimiz çokça duymuşuzdur: 'Kim bir kötülük (münker) görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile buğzetsin. Bu ise,...
Deizm ve komplo teorileri
Hayatım boyunca komplo teorilerine hiç prim vermedim. Komplo teorilerinin benim için en pratik faydası, zihne egzersiz yaptırmasıdır. Bunun karşısında 'acaba komplo teorilerinin gerçek olma ihtimali düşünülemez mi” şeklinde akla bir...
İlahiyat takıntısı
Din, insan hayatının en vazgeçilmez ögesi olduğunu göstermeye devam ediyor. Erken modernleşme/sekülerleşme teorileri, insanoğlunun keşfettiği alanların hacmi arttıkça, bir müddet sonra dine ihtiyaç kalmayacağını söylemekteydiler. Ama...
İnsan krizi 2
Tanrı-insan ilişkisi, geniş uzanımları dikkate alındığında çok boyutlu olarak incelenmesi gereken bir konudur. Geçen haftaki yazımızda, giriş mahiyetinde bir çerçeve çizmiştik. Şimdi esas probleme gelelim. Dünya, evren ve insana bakışta...
Deizm artıyor mu?
Geçen Cumartesi akşam Habertürk kanalı Enine Boyuna programında din ve değişim üzerinden konu deizm idi. Aslında kendi içerisinde çok önemli beş başlığı barındıran bir konular bütününü bir programda tartışmaya çalıştık. Dolayısıyla...
İnsan krizi
Aslında başlıkta 'Tanrı krizi” ifadesini mi kullansam diye aklımdan geçti. Aslında neticede çok fazla bir şey değişmeyeceği için insan krizi olarak kaldı. Peki bu ifade ile ne demek istiyoruz? İnsan hayatında pratiklerin, teorik arkaplanları...
Bir şey olabilmek
Son zamanlarda gençliğin farklı eğilimleri daha fazla konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı gibi görülüyor. Bunlardan birisi de, gençliğin deistik ve agnostik inançlara doğru eğiliminin artmasıdır. Daha önce bu konuda köşemde iki yazı...
Batı ile karşılaşma
Güncelleme meselesinin önemli bir boyutunu, bugün her bakımdan dikkate değer bir bilgi birikimi sağlamış ve medeniyet kurmuş olan Batı dünyası ile sağlıklı ilişkiler kurmak oluşturmaktadır. Bu konuda iki sağlıksız tavırdan birisi, yenilginin...
Fazlurrahman ve Hanefi
Bugün kaldığımız yerden devam ederken, güncellemeye dair iki yaklaşımı örnek verecek ve onları kritik etmeye çalışacağım. Bunlardan birisi Pakistanlı ünlü âlim Fazlurrahman'dır. Fazlurrahman iki aşamalı bir yöntem önermektedir....
Güncellemenin metodolojisi II
Güncelleme ile ilgili temel bir problem de Müslümanların, temel metinler olan Kur'an ve sünnete bakışları ve onları algılayışlarıdır. Bu temel metinler, çoğunlukla içinde yaşadığımız çağda tek tek tekil ve tikel sorunların birebir...
Güncellemenin metodolojisi-I
Güncelleme meselesi farklı insanların, cemaatlerin ve perspektiflerin zihinlerinde farklı çağrışımlarla yer etti. Bu kavramın geçtiği her türlü konuşma, güncellemeye bir şekilde tarihselcilik ve reform kavramlarına da sanki mecburi bir uğrak...
Din yabancılaştırır mı?
Yabancılaşma, içinde yaşadığımız çağda daha da görünür bir fenomen olmuştur sanki. Çok farklı şekillerde tanımlanan bu kavramı Marx, emeğin metalaşması sonucu proleteryanın kendisine ve ürünlerine yabancılaşması bağlamında emek...
'Dinde reform'
'Reform” kelimesinin insanlar nezdindeki çağrışımları gerçekten çok farklılaşabilmektedir. Toplum, reform kavramına büyük oranda gelenekleri ve varolanları köklü değişime uğrattığı gerekçesiyle itiraz etmektedir. Bu biraz da...
‘Kadın’ söylemi
Bir 8 Mart gününü daha idrak ettik. Bu günde kadınlarla ilgili olarak çok farklı tavırları ve söylemleri gözlemlemek mümkün. Kimileri meseleye sadece bir retorik açısından yaklaşırken, kimileri de biraz günü kotarmak adına bazı şeyler...
Dinin rolü nedir?
Dünyanın hızlı bir değişimden geçtiğini söylemek artık sıradan bir cümledir. Fakat bu hızlı değişimlerin, ne gibi sorunlar ürettiğini ve insanda ne gibi bakıyeler ya da sorunlar bıraktığına dikkatlice bakmak lazımdır. Bu sorunların...
Tanrı ve şiddet
Şiddet olgusunu tüm boyutlarıyla konuşmaya devam etmekte ve şiddetin niçin bu kadar artış gösterdiğini sürekli olarak sormaktayız. Acaba şiddet modern toplumlarda artan bir olgu mudur? Yoksa tarihin bütün dönemlerinde aynı oranda var mıdır?...
İstinatgah noktası
İnsan için belki hayatının yönelimlerini inşa etmede birinci derecede önemli olan husus; kendisini yaslayacağı ve bir anlamda meşruiyet zemini olan istinatgah noktasıdır. İstinatgah noktasının nasıl bulunacağı, bulunduğu taktirde bundan...
Yeniden özne olabilmek
Sadece Müslüman coğrafya değil, dünyanın çok farklı yerinden insanlar da uzun zamandır küresel ölçekte devam eden zulümlerden nasibini almaya devam ediyor. Arakan'da Müslüman insanların öldüğünü duyuyoruz.. Filistin meselesi ise...
Birey olmak
Birey kavramı, ortalama anlayışta daha çok bir ferdi kastetmek üzere kullanılmaktadır. Birey, Batı'da özel olarak cemaat bağlarından kurtulmuş, aslında tüm geleneksel bağlarından kurtulmuş, bağlantısız, artık kendi yönsemesini kendisi...
Mekanikleşme
Toplumlarda açık veya örtük biçimde işleyen bazı yargılar vardır; içinde yaşanılan dönemin, en ilerlemiş, en mükemmel olduğu, hatta geçmişte yaşayan insanların bazı şeyleri bilmediği gibi. Hatta kimi insanlar tarihe yönelik bu tür...
'İdiotizm'
Neal Curtis'in 'İdiotizm” isimli kitabı kapitalizm ve hayatın özelleşmesi konusunda önemli eleştiriler getirmektedir. Küresel dünya, bir yandan kapitalizmin yeni bir aşaması olarak piyasayı önümüze çıkarırken, öte yandan insan...