Prof. Dr. Mustafa Tekin
Prof. Dr. Mustafa Tekin
Yazarın Makaleleri
Mekanikleşme
Toplumlarda açık veya örtük biçimde işleyen bazı yargılar vardır; içinde yaşanılan dönemin, en ilerlemiş, en mükemmel olduğu, hatta geçmişte yaşayan insanların bazı şeyleri bilmediği gibi. Hatta kimi insanlar tarihe yönelik bu tür...
'İdiotizm'
Neal Curtis'in 'İdiotizm” isimli kitabı kapitalizm ve hayatın özelleşmesi konusunda önemli eleştiriler getirmektedir. Küresel dünya, bir yandan kapitalizmin yeni bir aşaması olarak piyasayı önümüze çıkarırken, öte yandan insan...
Tanrı ile nasıl bir ilişki?
İnsanoğlu yüzyıllardır bir şekilde Tanrı ile ilişki kurmaya devam etmiştir. Tanrı ile ilişkinin en önemli boyutu, insanın varoluşu ile yakından ilintili olmasıdır. Bu sebeple, tartışmaların odağında olmaya devam edecektir. İnsanın...
CHP değişir mi?
CHP'nin kongresi sona erdi ve nihayet Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkanlığa seçildi. Medyada konuyla ilgili farklı tartışmalar yapıldı. Benim özenle ilgilendiği mesele ise CHP'nin kendisini nasıl konumlandırdığı ve değişip...
Afrin operasyonu
Türkiye'nin alt sınırlardan dışarı çıkarak Afrin'e ve aslında terörün kaynağı olan bölgelere doğru yaptığı operasyon devam ediyor. Bu birkaç boyutlu olarak benim açımdan değerlendirilmesi gereken içerikler taşıyor. Öncelikle...
Yetkin düşünce
Yayın hayatına yeni bir dergi girdi: Yetkin Düşünce. Ocak-2018 itibarıyla üç aylık bir düşünce dergisi olarak yayınlanmaya başladı. İş, dergi meselesi olunca, uzun uzadıya düşünmek ve bazı soruları cevaplandırmak da gerekli oluyor....
Tabiattan insana
Felsefenin bilinen yazılı tarihi içerisinde Yunan felsefesinde tabiattan insana doğru dönüş, önemli bir kırılma noktası da sayılır. F. M. Cornford, Sokrates Öncesi ve Sonrası isimli kitabında, Sokrates'ten önce İyonya doğa bilimini...
Bir insan felsefesi
Bilhassa eğitim konusunda detaylara inildiğinde, maddeler halinde tartışma konusu ortaya çıkmaktadır. Müfredatların değişmesi, sınav sistemi, yoğun bilgi üretimi vb. Hiç şüphesiz bu maddelerin eğitim bağlamındaki tartışmalarda bir karşılığı...
Farklılık geliştiricidir
İlerleme düşüncesi üzerinden insanlığın sürekli iyiye gittiği, modernleşme süreci boyunca temel mottolardan birisi oldu. Buna göre bağnazlık, fikr-i sabite, önyargıların da giderek tarihte kalacağı düşünülüyordu. Öte yandan postmodernizm...
Sosyal ergenlik
Birkaç zamandır Diyanet'e atfedilen bir fetva tartışma konusu yapılıyor. Tabii her meselede olduğu gibi bunun üzerinden de bir kutuplaşma hemen üretiliyor. Bu meselenin çok boyutlu olarak tartışılması kanaatimizce elzem. Öncelikle Diyanet...
Metalaşma: İnsanı kurtaralım
Çok farklı tekil sorunlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Fakat tekil sorunlar, onların tümel yani külli arkaplanları konuşulmadığı sürece, asıl sorun yerinde durmaya devam etmektedir. Bu bağlamda insanın giderek şeyleştiği, metalaştığı...
Bir geleneğe yaslanmak II
Günümüzde geleneğin, özellikle düşünce hayatında birkaç asırdır önemli bir tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Modernlik kendisini gelenek karşıtı olarak konumlandırdığından, gelenek bağlamında düşünce ve gündelik hayatta birkaç...
Agnostikliğin yükselen trendi
Agnostisizm, bir kavram olarak kısaca, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğinden hareketle Tanrı'ya inanma konusunda nötr konumda kalma halini ifade etmektedir. Bugün agnostikliği birkaç boyutta izleyebilmekteyiz. Birincisi,...
Ne yok anladık, fakat ne var?
Modernleşme sürecinde İslam düşüncesi de kendi içerisinde epey bir seyrü sefer yaptı. Bu süreçte, Abduh'dan Fazlurrahman'a, Nasr'dan Cabiri'ye kadar farklı yelpazede düşünce üretimleri yapıldı. Bunların hepsini ayrı...
Tanrı’yı değil, insanı korumak
Tarih boyunca, birçok sorunun kökeninde Tanrı-insan ilişkisinin mahiyeti gelmektedir. İslam'ın temel argümanına göre, ilk din tevhid olarak başlamış ve daha sonraki süreçte tevhidden sapmalar oldukça yeni peygamberler ve kitaplarla bu...
Medine vesikası
Malatya Büyükşehir Belediyesi siyer konferansları çerçevesinde geçen hafta sonu Malatya'da 'Medine Vesikası” çerçevesinde bir panel düzenledi. Panelde dört farklı konuşmacı, meseleyi farklı disiplinler açısından yorumladı....
Bir geleneğe yaslanmak
Gelenek kavramının, duyulduğu andan itibaren çağrışımlarını alt alta sıraladığımızda, ciddi anlamda önümüze tartışma konuları çıkmaktadır. Bu sebeple öncelikle bu çağrışımlardan kısa kısa bahsederek, geleneği ne anlamda kullandığımızı...
İktidar kuran bilgi
Dünya ölçeğinde gelişen medya teknolojisi, bilgi ile ilişkimizi dönüştürürken, global ölçekte bilgi-iktidar ilişkilerinin doğasına dair yeniden düşünmeyi de gerektirmektedir. Zira bugünkü medya teknolojisi ile bilgilerin çok farklı...
İlahiyat(çilar)a sataşmak kazandiriyor
Türkiye'de ve aslında tüm dünya ülkelerinde gündemin ilk sıralarını meşgul eden konulardan önde geleni hiç kuşkusuz dindir. Her kesimden, her meslekten, farklı eğitim ve ekonomik düzeyden insanlar, din merkezli tartışmaları bir boyutuyla...
Sivilliğe yer açmak
Sivil toplum konusunda tartışmalara girişildiğinde, zihni bir gerilim kendisini gösterir. Gerilimin temeli; sivil toplum kavramının, Batı'da ortaya çıkması ve temeli itibarıyla kökü Greklere kadar giden bir ayrıma dayanması sebebiyledir....
Özgürlük zihinde başlar
Hegel'in efendi ile köle ilişkisini bir başka bağlamda ele almak istiyorum. Her şeyden önce özgürlük, zihinsel bir sorundur ve insan kendisine özgürlük alanlarını önce zihinde açar. Efendi ve köle isimlerinin verilmesi, bu etiketlemelerin...
Bir “köşe”de yazmak
Bir gazetede köşesi olmak demek ne demeye gelir? Niçin yazılır? Bir gazete köşesinde neler yazılır? Bu soruların ayrı ayrı ve uzun uzun cevaplandırılması gerekir. Gazetede köşe yazmayalı yaklaşık üç sene olmuş. Bu, oldukça uzun bir...
AYAĞINIZI TOPRAĞA BASIN
'Tabiat” kavramı, hem farklı anlam çerçevelerini içinde barındıran hem de çok farklı sosyal tezahürleriyle özellikle post/modern zamanlarda bir problem olarak üzerinde daha fazla konuşulan bir mahiyette önümüze gelmektedir. Bilhassa...
ALEVİLER VE AÇILIM
           Farklılıklarla birarada olma meselesi, kabul etmek gerekir ki, insanlığın başından bu yana yaşanan problemlerin başında gelmektedir. Fakat Ulusçuluk akımlarının dünyaya yayılması ile her bir farklılığın cemaatsel niteliği...
YAZILDIĞI GİBİ OKUNMUYOR
Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözümlemede, gündelik hayata dair enstantaneler bize oldukça net done verirler. Zira insanların gündelik davranış kalıpları, aile ilişkileri, ferdi, kurumsal ve sivil refleksleri gerçekte bu yapısal sorunların...
'SARAY'IN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI
           Hayata bakışımın her zaman romantik düzeyde seyretmediğini öncelikle belirteyim. Romantiklik, kötü bir şey midir? Hayır değildir. Hayatın içerisinde olması gereken benim bir parçam diye düşünürüm romantikliği. Meselâ;...
DELİK LASTİK
           Recep Gökçe'yi bütün Türkiye tanıdı. Önce Ermenek'te madeni su basmasının ardından, ailelerle yapılan röportajlarda annenin derin acısını dinledik: 'Oğlum yüzme bilmezdi, ne yaptı?” diye sorarak. Aslında...