\u2022 Tayyip Bey ve hatta ekibinin, ah "ekibi" yerine "kadrosu" diyebilseydim, evet Tayyip Bey ve ekibinin bunu da başaracağına inanıyorum. Bu seçimde Tayyip Bey ve ekibini desteklemeye yönelik tavsiyelerim de, bu inancımdan kaynaklanıyor. Başarılılar ve şimdiye kadar başardıkları gibi şimdiden sonra da başaracaklar, hatta "Yeni Sistem" sayesinde daha başarılı olacaklar\u2026

Güncelleme: 15.06.2018 00:00

\u2022 Tayyip Bey ve hatta ekibinin, ah "ekibi" yerine "kadrosu" diyebilseydim, evet Tayyip Bey ve ekibinin bunu da başaracağına inanıyorum. Bu seçimde Tayyip Bey ve ekibini desteklemeye yönelik tavsiyelerim de, bu inancımdan kaynaklanıyor. Başarılılar ve şimdiye kadar başardıkları gibi şimdiden sonra da başaracaklar, hatta "Yeni Sistem" sayesinde daha başarılı olacaklar\u2026

Güldalı Coşkun

Bir Güzel Adam'ın Tanıklığı: Zübeyir Yetik (2)

\u2014 Hocam, Tayyip Bey demişken.. Recep Tayyip Erdoğan, bu hareketin içinden gelen bir isim ve bugün Türkiye siyasetinin en önemli figürü. Kendisiyle ilk tanıştığınızda, hangi pozisyonda idi ve sizde nasıl bir intiba bırakmıştı?

\u2014 Milli Gazete'yi yönettiğim dönem; 1974 veya 75... Milli Selamet Partisi Beyoğlu İlçe teşkilatınca "sohbet" için davet edildiğimde tanıştık diye hatırlıyorum. Henüz Gençlik Kolu Başkanı değilken (bu göreve 1976'da geliyor) sergilediği performansı dikkatimi çekmiş olması, edindiğim intibaa işaret olarak alınamaz mı?  Sonrası, partide farklı kademelerde başkanlıklar, Milletvekili adaylığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hapishane dönemi, AK Parti'nin kuruluşu, seçim zaferi, başbakanlığı ve nihayet Cumhurbaşkanlığı\u2026 İlk görüşmemizde başlayan ve sonrasında gelişen benim "fart-ı muhabbet" diye yorumladığım bir gönül bağım oldu, hep, Tayyip Bey'e karşı; bu uzun süreçte tek bir elin parmak sayısından daha az ve belki de toplamda saatle bile anılamayacak kadar kısa olan görüşmelerimize rağmen. Onu ve adımlarını dışarıdan/uzaktan izlemek, takdir duygularımın devamına ve böyle bir muhabbet beslememe yetiyor, artıyordu bile..  Düşünün ki, sayısı üç-beş olan -kimisi de "aracı"lı- istişari görüşmelerimizin en uzunu Belediye Başkanı olduğu dönemin sonlarına doğru, ancak bir kaç dakika sürmüştü\u2026 Böylesine "uzaktan" ve bu derece "yakın"\u2026

Erdoğan'a tavsiyeler

\u2014 İlginç... Hocam, bu "en uzun istişare" bahsini, çok özel değilse, anlatmanızı istesem\u2026

\u2014 "Bem-Bir-Sen" Genel Başkanı olarak veya Memur Sen adına görüşme için yapılan bir ziyaret...  28 Şubat kararlarıyla sonuçlanacak kasırgaların estiği dönem... Refah Partisi de gidişattan payını almış, kongreler, yönetime girme çabaları filan\u2026 Tayyip Bey, Parti Başkanlığına aday olması konusunda fikrimi sordu. Ona, "Partinin akıbeti bile belli değil, biraz sabretseniz. Bu fırtına dinsin. Parti kapatılırsa yeni bir oluşum için girişimde bulunsanız, bence daha uygun. Bu süreçte -gerekirse- bir dönem daha Belediyede bulunun. Ben, huyumu bilirsiniz yalakalık yapmam, size bir sorumluluğunuzu hatırlatmak için şunu söyleyeceğim: Sizi İslam \u00c2lemi için bir şans olarak görüyor ve hengamede heder olmanızı doğru bulmuyorum\u2026" dedim.. İstişaremizin tamamı bu kadar\u2026

\u2014 Sormam şart oldu Hocam: Düşünceniz, görüşünüz hala böyle mi?

\u2014 Evet; hala böyle\u2026 Sonraki gelişmelerin tamamı bu öngörümü teyit etti, hatta güçlendirdi. Tayyip Bey bu ülke için, bu ümmetin geleceği için büyük bir şans\u2026 O yüzden önümüzdeki 24 Haziran Seçiminde de onun desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim.. Bu, yalnız bu ülkenin geleceği bakımından değil, mağdur ve mazlum ümmetin geleceği, yani kendine gelerek toparlanması, zilletten izzete doğru yürüyüşle başlaması için de verilmesi gereken bir destek\u2026 Tayyip Bey, tekrar olacak ama yine de hatırlatayım, bu ümmet için bir şanstır; bu kanaatim hiç değişmedi, hatta güçlendi\u2026

'Miras kavgasını bırakın, Müslümanları kurtarın'

\u2014 Affedersiniz, ama, bu "şans" konusundan nasıl bu kadar emin olabildiniz, hala nasıl olur da emin oluyorsunuz?

İslamcılarca toplantılar yapılıyor, benim de ilkine katılıp sonrasından uzak durduğum toplantılar\u2026 Katıldığım o toplantıda konuşmalar "siyasal miras" odaklı.. Hemen belirteyim, Tayyip Bey yok.. Parti kapatılırsa, yenisi için eli çabuk tutmak, kapatılmazsa yönetime gelebilmek konuşuluyor. Müslümanların kan kustuğu aşamada bu miras kavgasını ibretle izliyorken, bana söz verilince, "Arkadaşlar, şu miras kavgasını bırakın da, Müslümanları bu uçurumdan kurtarma çareleri arayın" dedim.. Çare için önerimi sormaları üzerine de o anda toparlayarak şunları söyledim: "Mekke Kongresiyle başlayan ve bize tercümelerle gelen Siyasal İslam, evet, ufkumuzu açtı, fikrimizi genişletti ve olgunlaştırdı; tamam. Ama işte 90 yılın sonunda yolumuzun tıkandığını görüyoruz. Türkiye öyle, Cezayir öyle.. Bu gidişle diğer yerlerin de farkı kalmayacak. Yeni bir söyleme ihtiyacımız var" dedim. "Yeni Söylem"i sorduklarında da, "Mesela" dedim, "İslam hukuku yerine, İslam'ın Fıtrat üzere olduğunu dikkate alarak Doğal Hukuk ya da kavgada devleti muhatap almak yerine Firavun Melesi paralelinde OIigarşi diyelim. İşlerimizi ş\u00fbrayla görme buyruğunu da Katılımcı Demokrasi diye ifadelendirelim.. Bunun gibi bir söylem\u2026"  diye sözlerimi tamamladım. Toplantıdan çıkınca önerimin bir "birikim" sonucu olduğunu fark ettim. Kitaplaştırmak ya da makalelere dökmek konusunu teemmül ederken önüme açılan Sendika kapısını bu söylem için biçilmiş bir kaftan telakki ettim ve hemen Anadolu yollarına düşerek konferanslar, sohbetler, basın toplantıları, TV ve radyo programlarıyla, Müslümanlar için korunak olsun diye, bu düşüncemi yaymaya başladım. İşte Tayyip Bey'le istişare tam da bu döneme denk gelmişti. Bu düşüncemin "zamanın aklını" okumak olduğu kanısındaydım ve Tayyip Bey'in de "zamanın aklı"nı okuyacak bir karihaya sahip bulunduğu inancıyla -İslam anlayışımızda farklılıklarımız olsa da- bu bahiste görüşlerimizin örtüşeceğini düşünüyor ve böyle bir yaklaşımın onun konumu ve pozisyonuyla desteklendiğinde "şans" oluşturacağına kanaat getiriyordum, daha doğrusu getirmiş olacağım ki, "şans" konusunda emin bulunuyordum. Nitekim AK Parti'nin "zamanın aklı"nı okumaya uygun ve uyumlu ilkeleri ve yürüyüşü de yanılmadığımı, "emin" olmakta haklılığımı gösterdi\u2026

'Erdoğan, tam bir Anadolu insanı'

\u2014 Hocam, şu "İslam anlayışımızda farklılıklar olsa da" cümleniz dikkatimi çekti.. Nasıl farklılıklar diye sorsam\u2026

\u2014 Uzun süreceği için ayrıntıya girmeyecek, konuyu aydınlatmaya yeterli olacak bir kalıp vereceğim. Tayyip Bey, halk deyimiyle tam tamına bir "Anadolu insanı..." Anadolu'da yaşanan İslam ise, tarihen sabit ve halen de meşhut olduğu üzere Yesevi tornasından geçmiş bir öğreti; Yunus'lu, Rumi'li, Hacı Bektaş'lı, Edebali'li, Akşemsettin'li, türbeli, şeyhli, mürşitli-müritli, menkıbelerle örülü, Gazali etkisiyle Maturidilik adı altında, sanısıyla Eşari itikadine bağlı, Sufiliği de -her nasıl olmuşsa- bünyesine dahil ederek kendini "Sünnilik" ya da "Ehl-i Sünnet" diye adlandıran bir İslam anlayışı\u2026 Tayyip Bey, izlenimime göre, böyle\u2026 Ben ise, Sünnilik, Şiilik, Vehhabilik, Selefilik, Kadiyanilik, Bahailik ve  varsa bütün diğer şuculuk ve buculuk şemsiyesinin dışında, Sünnet ve Hadisleri de ancak Kur'an'a arz ederek "sahih" sayıcı bir anlayışla Kur'an'ı merkeze alan, daha açıkçası dinin tek kaynağı olarak Kur'an'ı kabul eden bir İslam anlayışına sahibim, tıpkı Resulullah'ın da Kur'an'ı dinin tek kaynağı kabul edip, ömrü boyunca bu kaynaktan aldıklarını uygulamaya koyuşu gibi.. Farklar, işte bu yaklaşımların yol açtığı ayrıntılarda\u2026 Sanırım yeterli bir yanıt oldu.

\u2014 Facebook sayfanızda durum tespitlerinde bulunuyor ve bir bakış açısı koyuyorsunuz ortaya. Örneğin şu paylaşımınız hakkında, günlerce sürecek fikir tartışmaları yapılabilir.

"Yeni bir coğrafyaya göçme, taşınma aşamasında/şartlarında değiliz...
Meselemiz mührümüzü basarak coğrafyamızı -memalik'ten öte- yurt edinmek...
Bunun için güçlü/büyük/milli/"yerli" bir "Devlet", evet, lakin yetmez/yetmiyor..
"Medeniyet" mührü gerekli... Medeniyet için de -İmar'a evet, ancak-  bir "ruh"a, bir "devlet imanı"na, bir "ülkü"ye ihtiyaç var..
"Tarih" mi, "Doğu" mu, "Batı" mı esas alınacak yoksa sahiden bir "yeniden doğuş" mu?
Yanıtlamak zorunda olduğumuz soru, bu..."

\u2014 Sizce Hocam, biz neyi esas almalıyız? Sanki tıkandık. Zira; bildiğiniz gibi homojen bir yapı değiliz. Cumhuriyet, her ne kadar homojen veya tek tip bir ulus yaratmaya çalıştıysa da bu gömlek bize dar geliyor ve dikiş tutmakta zorlanıyoruz. İmparatorluk bakiyesi bir ülke olarak, birbirimizle didişmeyi bırakıp, yeniden bir olmayı başarabilecek miyiz?

 \u2014 "Zamanın aklı"nı esas almalıyız desem, yeterli olur mu, bilmiyorum. Bakınız, sizin de değindiğiniz bir Cumhuriyet, daha doğrusu bir "Cumhuriyet Nesli" vardı ve var. Oldukça başarılı bir "sosyal yapılandırma" örneğidir. Orada olduğu gibi ilk okuma kitaplarından itibaren örgün ve yaygın eğitimde esas alınacak bol tekrarlı bir motto lazım bize: "İnsan" ve "insan hakları"\u2026 Kur'an'ın nüzul hikmeti, bu\u2026 "Zamanın aklı"nı bu hikmetle okumak ve okutmak... Kudema'nın "\u00c2dil Devlet" vurgusunu, inanç ya da ırk gibi ayraçlara itibar etmeden "ülkü"leştirerek yaşama geçirmek. Eğitim.. Eğitim.. Eğitim\u2026 Müfredat programları, TV ve radyo programları, kitaplar, küçüklere ve büyüklere masallar ve romanlar.. Milli Eğitim seferberliği.. Kültür Bakanlığı da türbeler yerine insanları imar etmeye başlasa ya artık\u2026 Uzun konunun mikro filmi, bu kadar\u2026

YARIN: Feto meydanı boş buldu!

Diriliş Ertuğrul 5. sezonda flaş gelişme!
İşte Orta Doğu'nun en güçlü ordusu
Bu işte bir terslik var diyeceğiniz kareler
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Kaşıkçı için acil çağrı: Başlatın
İstanbul'da dev operasyon!
'Sırada Şişe Cam var'
Almanya'da Suud'a rekor silah satışı
Kaşıkçı'ya ait ilk delil ortaya çıktı!
Trump zevkten dört köşe!
'Dünyadaki en alçak, en gaddar eylem'
ABD Meclisi'nin hedefinde Prens Selman var
Kral Selman ile Sisi görüştü
Prens Selman'a yeni görev!
'Suikast hazırlıkları' görüntüleri ortaya çıktı!
Gazeteci Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
Ve Suudi Arabistan cinayeti kabul etti!
20 Türk personel ifadeye çağrıldı
Kral Selman o iki ismi görevden aldı!

Doğa düşmanı korkaklar!

Zavallı fili zevk uğruna öldüren avcılar fil sürüsünün üstüne geldiğini görünce çareyi kaçmakta buldu.

Star Rafinerisi açılışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımı tamamlanan SOCAR Star Rafinerisi açılış törenine katıldı.

Nasıl bir fareyse kedi korkudan...

Tuvalete giren fareyi çıkarmak istediler ama hiç umdukları gibi olmadı.

İntihar etmeyi düşünen kadına tavsiye vermek

İntihar etmeyi düşünen kadına tavsiye vermek -Arabam var orada şu taraftan atla

Büyük cesaret!

Eğer uçağı kaçırırsanız, yapmanız gereken yüksek bir yere çıkıp uçağın kapısını hedeflemek...

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Cemal Kaşıkçı'yı işte bu yüzden katlettiler!

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Twitter geçmişi, hiçbir delile gerek kalmadan Suudi Arabistan tarafından neden ortadan kaldırıldığını gösterir nitelikte. Adeta 'sürgün hayatı' yaşayan Kaşıkçı ile ilgili İngiliz gazeteci David Hirst de "Twitter yorumlarına bakan herkes (Kaşıkçı'nın) neden susturulmak istendiğini açıkça görür" ifadelerini kullanmıştı.

MEB'den 'andımız' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili yapılan açıklamada "Karar kesinleşmedi, hukuki süreç devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

'Dilimizi kesmişlerdi, tedavi olduk, tarihi silmişlerdi, yazdık'

Yazar Cem Sancar: “Bu topraklarda kimseyi ötekileştirmeden tüm mirası, hepsini kucaklamalıyız. Dilimizi kesmişlerdi, tedavi olduk. Tarihi silmişlerdi, yazdık. İnşallah bundan sonra güzel şeyler olacak.” dedi.

Kaşıkçı üzerinden kirli plan! Hedef: Türkiye

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin S.Arabistan yönetiminin yanında yer alan İngiliz basını algı operasyonlarına başladı. İngiltere'de yayın yapan The Times Gazetesi'nin Orta Doğu uzmanı gazeteci Richard Spencer, Türkiye'yi suçlayan bazı yazılar kaleme aldı.

Bu kategorideki diğer haberler