Ayet, Hadis ve Dua deryasından damlaları her gün buradan takip edebilirsiniz. Her gün sizinle hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den bir Ayet-i Kerime, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dilinden bir Hadis-i şerif ve bir dua paylaşıyoruz...

Güncelleme: 28.04.2018 10:05

Ayet, Hadis ve Dua deryasından damlaları her gün buradan takip edebilirsiniz. Her gün sizinle hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den bir Ayet-i Kerime, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dilinden bir Hadis-i şerif ve bir dua paylaşıyoruz...

Günün Ayeti: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
(Fussilet, 41/34)

Günün Hadisi: Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin! (Al-Tirmidhi," Birr ve Sıla", 16; Al-Bukhari, "Edeb", 13)

Günün Duası: Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır\u2026 (Hakim, "Te'min", No:977; İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 996)

Günün Ayeti: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.(Fussilet, 41/34)

Günün Hadisi: Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin! (Al-Tirmidhi," Birr ve Sıla", 16; Al-Bukhari, "Edeb", 13)

Günün Duası: Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır\u2026 (Hakim, "Te'min", No:977; İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 996)

Günün Ayeti: Rahman'ın has kulları, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. (Furkan, 25/68)

Günün Hadisi: Komşusu açlıktan kıvranırken tok yatan kimse, iman etmiş olmaz. (Ibn Abi Shaybah, Musannef, "İman ve Rüya",6)

Günün Duası: Allah'ım! Senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve Sana en güzel biçimde ibadet etmek istiyorum\u2026 (Hakim, "De'avat", No:1872; İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 935)

Günün Ayeti: Rahman'ın has kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, selam! der (geçer)ler. (Furkan, 25/63)

Günün Hadisi: İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmazsan dilediğini yap! sözüdür. (Al-Bukhari, "Ehadisü'l-Enbiya", 54; Abu Dawud, "Edeb", 6)

Günün Duası: Allah'ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum... (Tirmiz\u00ee, "De'avat", 23; İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 35, No: 35, 29349)

Günün Ayeti: \u00c2lemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı (yani hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı) indiren Allah yücelerin yücesidir.(Furkan, 25/1)

Günün Hadisi: Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) (Al-Bukhari, "Edeb", 83; Muslim, "Zühd", 63)

Günün Duası: ...Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap... (Tirmiz\u00ee, "De'avat", 114; İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 947; İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 42, No: 29381)

Günün Ayeti: Muhammed, Allah'ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rük\u00fb ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir... (Fetih, 48/29)

Günün Hadisi: Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. (Al-Tirmidhi, "Birr", 20 )

Günün Duası: Allah'ım! Kalbimde n\u00fbr var et, gözümde n\u00fbr var et, kulağımda n\u00fbr var et, sağ yanımda n\u00fbr var et, sol yanımda n\u00fbr var et, üst tarafımda n\u00fbr var et, alt tarafımda n\u00fbr var et, önümde n\u00fbr var et, arkamda n\u00fbr var et, beni n\u00fbrlu yap. (Buhar\u00ee, "De'avat", 10)

Günün Ayeti: De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. (Felak, 113/1-5)

Günün Hadisi: Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Muslim, "\u00ceman", 78; Abu Dawud, "Salat", 248)

Günün Duası: ...Allah'ım! Sevdiklerimden geri aldığın şeyleri, sevdiğin şeyleri (yapmam) için bana boş zaman kıl. (Tirmiz\u00ee, "De'avat", 75)

Günün Ayeti: Rahman'ın has kulları, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. (Furkan, 25/67)

Günün Hadisi: Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.
(Muslim," Zikir",39)

Günün Duası: ...Allah'ım! Sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için bana kuvvet kıl\u2026
(Tirmiz\u00ee, "De'avat", 75)

Günün Ayeti: Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.(Haşr, 59/19)

Günün Hadisi: İnsan ölünce ardından amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesnadır ki onlar sebebiyle kişiye iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar: sadaka-i cariye; istifade edilen ilim ve kişinin ardından duacı olacak salih bir evlattır. (Muslim, "Vasiyyet", 14)

Günün Duası: Allah'ım! Sevgini, Seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Tirmiz\u00ee, "De'avat", 74)

Günün Ayeti: Şüphesiz, Allah'ın Kitabı'nı okuyanlar, namazlarını (devamlı ve dikkatli) kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) gizli-açık (başkaları için) harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler. (Fatır, 35/29)

Günün Hadisi: Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Al-Tirmidhi, "Birr",33)

Günün Duası: Allah'ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebed\u00ee yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. (Müslim, "Dua", 71)

Günün Ayeti: Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah'a ve Res\u00fblüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. (Had\u00eed, 57/21)

Günün Hadisi: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız! (Muslim, "İman",93)

Günün Duası: Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle. (Malik, "Dua", No: 495)

Günün Ayeti: Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider)\u2026 (Had\u00eed, 57/20)

Günün Hadisi: İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. (Al-Tirmidhi, "İlim", 2)

Günün Duası: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. (Tirmiz\u00ee, "Deavat", 56)

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere davet ettiğinde, Allah ve Res\u00fblü'nün çağrısına uyun! (Enfal, 8/24)

Günün Hadisi: Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. (Al-Bukhari, "\u00ceman", 7; Muslim, "\u00ceman", 71)

Günün Duası: Allah'ın ismine sığınıyor ve Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan kaymaktan ve kaydırılmış olmaktan haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.(Tirmiz\u00ee, "Deavat", 35; Ebu Dav\u00fbd, "Edeb", 112)

Günün Ayeti: Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. (Had\u00eed, 57/18)

Günün Hadisi: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennet'e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıdd\u00eek (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de Cehennem'e götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzab (çok yalancı) diye yazılır. (Al-Bukhari, Edeb, 69; Muslim, "Birr",103, 104)

Günün Duası: Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Sen'den başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım... (Buhar\u00ee,"De'avat", 2, 15)

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın!
Yerel seçim anketinden bomba sonuç!
Dünyanın en gizemli üssü!
Türkiye'nin en çok satan lüks otomobilleri
Uyuyan güzelin sırrı çözüldü
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumhur, başkanı ile buluştu
Kore'de bir ilk! Tarih netleşti
Türkiye ve Rusya'nın hamlesi ABD'yi zora soktu!
Cumhurbaşkanlığı'ndan esnafa müjde!
Af teklifinin detayları belli oldu
Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki
PKK'dan büyük vahşet
Florence kasırgasında ölü sayısı yükseliyor
Bahçeli'den ABD ve Esed'e sert sözler
Sedanur'dan acı haber!
ABD yine aynı türküyü söylüyor
Twitter kullanıcıları dikkat! Yeni tespit edildi
Askeri törene terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
TSK açıkladı! PKK'ya büyük darbe

Semin Öztürk'ten akrobasi gösterisi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İSTANBUL'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te düzenlenen törende konuştu.

Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Kocaeli Körfez'de ortaokul ve lise öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. midibüsteki öğrencilerin TEKNOFEST İstanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çıktığı öğrenildi.

ABD'nin YPG/PKK bölgesine askeri sevkiyatları sürüyor

ABD'nin YPG/PKK bölgesine askeri sevkiyatları sürüyor

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ediyor.

Çok Okunanlar

Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda festival alanında kurulan platformda TEKNOFEST'te bulunanlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye 19 bin tır, 3 bin kargo uçak silah gönderdiğini söyledi.

İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur nerelidir?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına Erdoğan'ın imzasıyla İsmail Cesur atandı. Daha önce Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarının yöneticiliğinden tanıdığımız İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur nerelidir? İsmail Cesur ne mezunudur? Sorularınızın cevabı için yazımıza bakabilirsiniz.

Türkiye ve Rusya'nın hamlesi ABD'yi zora soktu!

Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştirilen İdlib mutabakatının yankıları sürüyor. Pentagon'un eski analistlerinden Yarbay Karen Kwiatkowski,İdlib mutabakatına ilişkin "Türkiye ve Rusya, ABD'nin Suriye'de işini zorlaştıracak" dedi.

Nagehan Alçı hastanelik oldu

Gazeteci Nagehan Alçı şiddetli ağrıları sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Af teklifinin detayları belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcı Fethi Yıldız, 24 Eylül'de Meclis'e sunulacak olan af teklifinin detaylarını paylaştı.

Bu kategorideki diğer haberler