İyilikle kötülük bir değildir. İyiliğin yaptığını kötülük yapamaz. İyilik, Allah için yapılmalı, insanlardan bir karşılık beklenmemeli, sadece ecri Allah'tan istenmelidir. İyiler iyilik eder, kötüler kötülük eder. Yani herkes kendisine yakışanı yapar. İyilik eden, hem dünyada hem ahirette; hem Hak'tan hem halktan iyilik görür.

Güncelleme: 09.06.2018 00:00

İyilikle kötülük bir değildir. İyiliğin yaptığını kötülük yapamaz. İyilik, Allah için yapılmalı, insanlardan bir karşılık beklenmemeli, sadece ecri Allah'tan istenmelidir. İyiler iyilik eder, kötüler kötülük eder. Yani herkes kendisine yakışanı yapar. İyilik eden, hem dünyada hem ahirette; hem Hak'tan hem halktan iyilik görür.

İBRAHİM CÜCÜK

İyilik yapana, Allah Teala, iyiliğin yerine, yenisini daha dünyada iken vermektedir. \u00c2hirette vereceği de ayrıdır. İşte bundan dolayı iyilik yapmada mü'minler yardımlaşmalı ve hatta yarışmalıdırlar. İyilik yapmayı Allah emretmektedir. İyilik yapanlar, kurtulanlardır. Kurtulmak isteyen, iyilik etmelidir. Önce kişi, hak yolun önde olan zatları izleyerek ve hak yolun gereğince davranmak suretiyle kendisine iyilik etmeli, sonra da önce layık olana sonra da herkese; özellikle sorumlu olduğu kimselere karşı iyilik etmelidir. İyilik yapana, melekler dua ederler. Mü'min, iyiliğin temelini yok eden ve tamamen zayi eden, küfür ve şirkten sakınmak; iyiliklerin kemalini ve sevabını gideren, riya, başa kakmak ve hased gibi bu kötü anlayış ve davranışlardan son derece sakınması gerekir.

İnsanlığın 5 temel can damarı  korunmalı

İnsanlara yapılan iyilik, genel olarak canı, aklı, dini, nesli ve malı korumak konusunda olmalı ve bu esasları korumada ciddi olmalı, gayret etmeli ve hatta savaş vermeli; insanlığın bu beş kıymetine kötülük edilmemelidir. Önce hayat hakkı korunmalı, akıl korunmalı da akla zarar verenlerden uzak durulmalıdır. Sonra hayatı garanti eden, aklı yanlış anlayıştan koruyan dini korumalıdır ki, hem hayat devam edebilsin hem de akıl yanlış ve batıl yola yönelmesin. Batıl dinlerin de bulunmasına müsaade eder ki, hak dinin hak olduğu kıyas edilince anlaşılsın. Can, akıl ve din korunarak insanlığa iyilik edilince nesil ve mal da korunmuş olur.

İslam dini, canı, öldüreni öldürmekle korumuş ve böylece ölümü öldürmüş; aklı, zarar veren içecek ve yiyeceklerden yasaklayarak korumuş; dinin anlaşılmasını ve yaşanılmasını sağlayarak korumuş; zinayı yasaklayarak, zina edeni cezalandırarak nesli korumuş ve böylece zinayı öldürmüş; hırsızlık edenin elini keserek malı korumuştur. İyiliğin yöntemlerini şu üç kategoride ifade etmeye çalışalım; Madd\u00ee ve manev\u00ee iyilik etmek. Cism\u00ee ve r\u00fbh\u00ee iyilik etmek. Dünyev\u00ee ve uhrev\u00ee iyilik etmek.

Madd\u00ee ve manev\u00ee iyilik etmek

Madde, manaya alet olunca mana kadar kıymet görür. Mutlak bakılınca elbette mana maddeden daha önemlidir. Ama manayı, madde korumaktadır. \u00c2yet-i ker\u00eemede Allah Teala, önce madd\u00ee olan yardımı öne almış, manev\u00ee yardımı sonra getirmiştir. Önce faydayı celbetmeyi, sonra zararı defetmeyi ifade etmiştir: "Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur, ancak sadaka vermeyi veya bir ma'r\u00fbf (İslam'ın ve aklın iyi gördüğü şey) işlemeyi veya insanların arasını düzeltmeyi emreden başka ve her kim bunu Allahın rızasını arayarak yaparsa yarın Biz ona büyük bir ecir vereceğiz." (Nisa s\u00fbresi (4), 114) Madd\u00ee yardım olan sadaka, manev\u00ee yardım olan ma'r\u00fbfu işlemek, bu ikisi faydayı celbetmek; insanlar arasını düzeltmek de zararı defetmektir.

Bunlar, toplantı ve istişare konusudur. Bunları konuşmaya ecir vereceğiz buyurmuyor, "bunları her kim Allahın rızasını arayarak yaparsa yarın Biz ona büyük bir ecir vereceğiz" buyuruyor. Çünkü amellerin kabul edilmesinin temel iki şartı; birinci şartı, kalpte niyetin Allah rızası olan ihlas ve ikinci şartı, uygulamada Hz. Peygamber (s.a.s.)'i izleyip örnek almak olan sünnettir.

Bazen, manev\u00ee tarafını halletmiş kişi için madd\u00ee konu öncelikli olur; bazen de manev\u00ee tarafını halledebilmemiz için madd\u00ee problemini halletmemiz öncelikli olur; bazen de aralarında düşmanlık bulunan kimselerin barışmalarını sağlamak öncelikli olur. İşte bunlar her zaman böyle olmaz, bazen olur.

İnsanlar için manev\u00ee iyiliğin en başında, insanların; imanlarının sahih, amellerinin salih, niyetlerinin halis olması için bilgilerinin doğru olması gerekir. Doğru olması da yetmemektedir. Demek ki ilk ve önemli manev\u00ee iyilik, doğru, lazım ve isabetli olan ilmi öğretmektir.

"Sana ilim öğreten arkadaş, her karşılaştığında eline bir altın veren arkadaştan daha faydalıdır." (Cemil Sena Ongun)

Cism\u00ee ve r\u00fbh\u00ee iyilik etmek

Cisme iyilik, onu zararlı olan yiyecek ve içeceklerden korumaktır. Bütün insanlık için tabiat dengesini korumak, bütün insanların cismine bir iyiliktir. Bu, zararlı olan her konu için böyledir. Bütün dünya, bir gemi gibidir; geminin alt tarafının delinmesine göz yummak, bütün geminin batması demektir. İnsanlık için haram olanlar, aynı zamanda insanlık için zararlı olanlar demektir. İnsanları cisimlerine zararlı olan şeylerden korumak, faydalı olanları sağlamaktan daha önemli bir iyiliktir.

Doğru bilginin kaynağı Allah Teala'dır

İnsanların ruhuna iyilik, ruhu mutlu kılacak doğru anlayış ve doğru davranış, güzel ahlak için doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Doğru bilginin kaynağı Allah Teala'dır yani Allah'ın vahyidir, Allah'ın bilgisi ile tanışmak ve Allah'ı tanımaktır. Allah'ı doğru ve yeterli tanımak, ancak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Ker\u00eem ve had\u00ees-i şer\u00eeflerle mümkündür. Kim Allah'ı tanısa Allah'a yönelir. Allah'a yönelene de Allah her konuda doğruyu ilham eder, doğruya irşad eder. Mü'minin ruhunu, kalbi temsil eder. Aklın doyması, Kur'an-ı Ker\u00eem gerçekleri ile, kalbin itminanı da Allah'ı zikretmekle, Allah'ın nimetlerini ve eserlerini düşünmekle sağlanır. Böylece mü'min, hem gerçekleri bilerek düşünerek hem de Allah'ı zikrederek zikir ehli olarak stresten kurtulur, şeytanın devre dışı kalmasına çalışmış olur.

Kalpler ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur

Bu gerçeklerin delili şu ayet-i ker\u00eemelerdir: "De ki: Şüphesiz Allah dilediği (Allah'a yönelmeyen) kimseyi saptırır (sapmasını yaratır) ve Kendisine (cüz'\u00ee iradelerini kullanarak) yönelenleri de doğru yola iletir. Bunlar iman edenlerdir, kalpleri Allah'ın zikri (Kur'an-ı Ker\u00eem ve Allah'ı zikretmek, anmak ve düşünmek) ile huzura kavuşanlardır. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur (itminana erer). İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Güzel dönüş yeri (cennet) de onlarındır." (Ra'd s\u00fbresi (13), 27-29.)

Dünyev\u00ee ve uhrev\u00ee iyilik etmek

Dünyev\u00ee iyilik, dünyayı insanlar için yaşanılır hale getirmek; yeryüzünü imar etmek, yeryüzüne adaleti hakim kılmak ve dünyayı yaşanmaz hale getiren zulmü ortadan kaldırmak, adaletsizliği yok etmek ve sosyal dengeyi sağlamaktır.

Uhrev\u00ee iyilik, önce insanların ahirete iman etmelerini sağlamak için aklı çalıştıracak bilgi ve belgeleri sunarak dünyanın insanlara hizmet için yaratıldığı gerçeğini ispat etmek gerekir. \u00c2hirete iman olunca, ahireti kazandıracak salih amel ve salihler ortamını sağlamak gerekir. Salih amelin başında namaz gelmektedir. Namazda ise her gün kırk defa "maliki yevmidd\u00een: Din gününün yani ceza gününün, ahirette hesap gününün sahibi" diye hatırlatılmaktadır. İşte uhrev\u00ee iyilik, dünya ömrünü, ahireti kazandıracak şekilde değerlendirmek ve bütün hayatı buna göre tanzim etmektir.

İşte Orta Doğu'nun en güçlü ordusu
Bu işte bir terslik var diyeceğiniz kareler
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Acun zam yaptı! İşte O Ses Türkiye'de jürinin alacağı maaş
Siyonistler fitne için bakın ne yapıyor!
Star Rafinerisi açılışı gerçekleştirildi
En büyük önceliğimiz haline geldi!
Konut satışında Cumhuriyet rekoru!
Japon uzman uyardı! İstanbul depremi...
Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi!
'Göç'ün sebepleri 'göçmenleri' konuşacak!
Cemal Kaşıkçı'yı işte bu yüzden katlettiler!
Floyd kabul etti! Khabib 'en iyi' olmak istiyor
BDDK'dan bankalara fren! Zorla...
Barzani gözünü Türkiye'ye dikti!
Yerli üretimle düşmanı titretecek 'Atak'
MEB'den 'andımız' açıklaması!
Dünyanın tüccarları bu toplantıda buluştu!
İstanbul-Kiev arasındaki krizde karar verildi!

İntihar etmeyi düşünen kadına tavsiye vermek

İntihar etmeyi düşünen kadına tavsiye vermek -Arabam var orada şu taraftan atla

Büyük cesaret!

Eğer uçağı kaçırırsanız, yapmanız gereken yüksek bir yere çıkıp uçağın kapısını hedeflemek...

TSK'nın yeni canavarı ASELPOD...

Hava Kuvvetlerimizin envanterine giren ve ihracatını da gerçekleştirdiğimiz ASELPOD...

Gagauz Özerk Yeri'nde Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gagauz Özerk Yeri'nde halka hitabından önce kent meydanını dolduran çok sayıda Gagauz, sevgi gösterilerinde bulundu.

Nereye gitti şimdi bu?

Rakunlar bir şeyi yemeden önce yıkamak isterlermiş. Bu rakuna da pamuk şeker vermişler

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Tutuklanan sosyal medya fenomeninden rezil ifade

Sapkın videoların sahibi Gaga Bulut lakaplı şahıs, "İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var" dedi.

İşte yerli otomobil! Adeta su yakıyor

Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

Cemal Kaşıkçı'yı işte bu yüzden katlettiler!

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Twitter geçmişi, hiçbir delile gerek kalmadan Suudi Arabistan tarafından neden ortadan kaldırıldığını gösterir nitelikte. Adeta 'sürgün hayatı' yaşayan Kaşıkçı ile ilgili İngiliz gazeteci David Hirst de "Twitter yorumlarına bakan herkes (Kaşıkçı'nın) neden susturulmak istendiğini açıkça görür" ifadelerini kullanmıştı.

Danıştay'dan 'andımız' kararı

Türk Eğitim-Sen tarafınan Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince 'öğrenci andı'nı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Bu kategorideki diğer haberler