İnsan manasına gelen Nas Suresi Kuran-ı Kerim'in 114. suresidir. 6 ayetten oluşan sure içinde birçok hikmeti barındırmaktadır. Felak suresinin devamı olarak inen Nas Suresi, kötü cinlerden, şeytandan ve nazar gibi kötü enerjilerden korunmak için indirilmiş kıymetli bir koruyucu duadır. Kötüye dair her şeyin şerrinden Allah'ın rahmetine sığınmamız gerektiğine dair hükümler içerir. Namaz sureleri arasında da yer alan Nas Suresi ve beraber

Güncelleme: 10.08.2018 16:22

İnsan manasına gelen Nas Suresi Kuran-ı Kerim'in 114. suresidir. 6 ayetten oluşan sure içinde birçok hikmeti barındırmaktadır. Felak suresinin devamı olarak inen Nas Suresi, kötü cinlerden, şeytandan ve nazar gibi kötü enerjilerden korunmak için indirilmiş kıymetli bir koruyucu duadır. Kötüye dair her şeyin şerrinden Allah'ın rahmetine sığınmamız gerektiğine dair hükümler içerir. Namaz sureleri arasında da yer alan Nas Suresi ve beraber

İnsan manasına gelen Nas Suresi Kuran-ı Kerim'in 114. suresidir. 7 ayetten oluşan sure içinde birçok hikmeti barındırmaktadır. Felak suresinin devamı olarak inen Nas Suresi, kötü cinlerden, şeytandan ve nazar gibi kötü enerjilerden korunmak için indirilmiş kıymetli bir koruyucu duadır. Kötüye dair her şeyin şerrinden Allah'ın rahmetine sığınmamız gerektiğine dair hükümler içerir. Namaz sureleri arasında da yer alan Nas Suresi ve beraberinde Felak suresi özellikle vesvese sorunu yaşayanların okuması için tavsiye edilen fazileti yüksek bir suredir. 

Nas Suresi nasıl okunur? Nas Suresinin faziletleri nelerdir? Nas Suresi nerede inmiştir? Nas Suresinin tefsiri nedir? gibi soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız. 

Okunuşu
Bismillahirrahmanirrah\u00eem.
1- Kul e'\u00fbzü birabbinnas
2- Melikinnas
3- İlahinnas
4- Min şerrilvesvasilhannas
5- Ellez\u00ee yüvesvisü f\u00ee sud\u00fbrinnasi
6- Minelcinneti vennas

Anlamı
Rahman ve Rah\u00eem olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 
2- İnsanların hükümdarına, 
3- İnsanların ilahına, 
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci s\u00fbredir. Felak s\u00fbresinden sonra, İhlas s\u00fbresinden önce Mekke'de inmiştir. Felak s\u00fbresinin Medine'de indiğini söyleyenler Nas s\u00fbresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkan\u00ee, V, 620; İbn \u00c2ş\u00fbr, XXX,631).

Konusu

         S\u00fbrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

Fazileti

 

Nas Suresi 1. Ayet Tefsiri

 

Ayet

  • \u0642\u064f\u0644\u0652 \u0627\u064e\u0639\u064f\u0648\u0630\u064f \u0628\u0650\u0631\u064e\u0628\u0651\u0650 \u0627\u0644\u0646\u0651\u064e\u0627\u0633\u0650\u06d9 

    \ufd3f\u0661\ufd3e

Meal (Kur'an Yolu)

\ufd3e1-6\ufd3f

 De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım!"

Tefsir (Kur'an Yolu)

Allah Teala insanları yaratıp madd\u00ee ve manev\u00ee nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zatını rab ismiyle anmıştır. Ragıb el-İsfahan\u00ee, "malik ve hakim" diye çevirdiğimiz 2. ayetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, em\u00eer ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; mesela "insanların meliki" denir, "eşyanın meliki" denmez (Müfredatü'l-Kur'an, "mlk" md.). Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, malik ve hakimi de Allah'tan başkası değildir. "Mabud" diye çevirdiğimiz ilahtan maksat da sadece kendisi ibadete layık olan Allah'tır (ilah hakkında bilgi için bk. Bakara 2/163). Allah Teala bütün mahl\u00fbkatın rabbi olduğu halde burada üç ayette de, "insanlar"ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahl\u00fbkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple s\u00fbrede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilahlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O'na sığınmak, O'na tapmak, O'nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir. 

 

 

"Şeytan" diye çevirdiğimiz vesvas kelimesi, vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olup "çokça vesvese veren" demektir. Vesvese "şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce" demektir; terim olarak, "zihinde irade dışı beliren ve kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu" anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye de "vesvese vermek" denir. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlak dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim birçok ayette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir (mesela bk. A'raf 7/20; Taha 20/120). Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir (geniş bilgi için bk. Hayati Hökelekli, "Vesvese", İFAV Ans., IV, 458). Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir; Kaf s\u00fbresinin 16. ayeti de bunu ifade etmektedir. 

 

 

Vesvas kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan karakterli insanları ifade eder. "Sinsi" diye tercüme ettiğimiz hannas kelimesi ise "gizli hareket eden ve geride kalmayı adet haline getiren"anlamında bir sıfattır. 

 

 

S\u00fbrede cin ve insan şerrinden Allah'a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve din\u00ee değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir. 

 

 

Son ayet-i ker\u00eemeden de anlaşıldığı üzere insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür şeytan vardır: Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın, kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hz. Peygamber, her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Darim\u00ee, "Rikak", 25; Müsned, I, 385). Başka bir hadiste de "Şeytan ademoğlunun kan damarlarında dolaşır" buyurulur (bk. Buhar\u00ee, "Ahkam", 21). İnsanları doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar, gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsan\u00ee haz ve arzuların akıntısına kaptırmış, bu manada şeytanın esiri olmuş insanlardır. Bunlar insana çoğu zaman sureti haktan görünerek yaklaşır ve insanı sonu hüsranla biten davranışlara yöneltirler. 

 

 

"Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver, öteki dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver" (Bakara 2/201). 

 

 

"Orada onların duaları, 'Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım!', karşılıklı iyi dilekleri de 'selam' şeklinde olacaktır. Duaları ise '\u00c2lemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun' diyerek son bulur" (Y\u00fbnus 10/10). 

 

 

Yüce kelamının tefsiri için ortaya konan bu mütevazi çalışmanın tamamlanmasına muvaffak kıldığından dolayı Cenab-ı Allah'a hamdediyor, kusurlarımızı bağışlaması için engin rahmetine sığınıyor, bu eseri yararlı ve feyizli kılmasını niyaz ediyoruz. 

A 101 indirimli ürünler listesi
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
Acun zam yaptı! İşte O Ses Türkiye'de jürinin alacağı maaş
Daha zoru yok! Çok az kişi çözebildi
Veliaht Prens cinayeti inkar etti
Ömer Çelik açıkladı! Erdoğan affetti
CNN'den tüyler ürperten iddia
Polis konsolosun konutuna girdi
Kaşıkçı suikastinde flaş gelişme
12 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme
4 üniversitede operasyon: 20 gözaltı
Külliye'de kritik görüşme
Trump'a tokat gibi 'DNA' cevabı!
Avustralya büyük 'Kudüs' hatasının eşiğinde!
Başkan Erdoğan'dan çok net 'af' mesajı
Trump'ın sözlerine Erdoğan'dan cevap!
Erken emeklilik tartışmalarına noktayı koydu
Suriye'de YPG ile sıcak çatışma!

Evde lunapark!

Süper babaların süper eğlenceli vakit geçiren çocukları olur

Droneların uçaklara çarptığındaki etkisi!

Ohio Üniversitesi'ndeki bilim insanları, droneların uçaklara çarptığındaki etkisini öğrenmek istediler ve çok fazla hasar bırakabileceklerini keşfettiler.

Türk mühendislerden otomotiv sektörüne 'Platooning' aşısı

Türk otomotiv mühendisleri ilk defa büyük dev firmaların yapmaya çalıştığı Platooning adı verilen özellikle tır ve kamyon gibi büyük araçların sürücüsüz şekilde konvoy gibi gidebilmesini sağlayan yüksek teknolojiyi içeren bir sistem üretti.

Ada görünümlü Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Vatandaş satın aldığı ürünü 'cep'ten denetleyebilecek! İşte o uygulama

Ticaret Bakanı Pekcan, HKS uygulamasıyla vatandaşlarımız, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek." dedi.

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Suudlardan ABD'ye tehdit gibi cevap

Kaşıkçı hadisesi nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki göstermesi konusunda üzerinde yoğun baskı oluşan ABD Başkanı Trmup'ın tehdit dolu açıklamalarına Suudi Arabistan yönetiminden de aynı tonda bir cevap geldi. Riyad, ABD'nin Kaşıkçı konusunda atacağı adımlara aynı şekilde cevap verileceği bildirdi.

Yeni parti kuruyor! Tarih belli oldu

54. Hükümette Başbakanlık görevini üstlenmiş ve 28 Şubat Darbesinin hedefindeki isim olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Muhammed Fatih Erbakan, yeni kuracağı partinin çalışmalarına hız verdi.

Türkiye karşılıksız kedi bile vermez! 

Ajan Brunson'ın iadesiyle geri adım atıldığını iddia edenlere tepki gösteren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Türkiye karşılıksız bir kedi bile vermez. Büyük devletler arasında al-ver diplomasileri olur. Türkiye'nin ne kazandığı yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır” dedi.

Yenilmezler karşı karşıya: Khabib'in karşısına çıkacak

İslam düşmanı rakibi Mcgregor'u yerle bir eden Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un meydan okuduğu 50 maçtır yenilmeyen boksör Floyd Mayweather kabul ederek yılın maçına çıkacaklar.

Bu kategorideki diğer haberler