Almanların önünde Enver Paşa'ya ağır hakarette bulunan Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi'nin intiharı hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Yusuf İzzeddin Efendi'nin bu hadisenin ardından gelen 'intiharı' Almanların tertibidir" dedi.

Güncelleme: 06.11.2017 09:05

Almanların önünde Enver Paşa'ya ağır hakarette bulunan Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi'nin intiharı hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Yusuf İzzeddin Efendi'nin bu hadisenin ardından gelen 'intiharı' Almanların tertibidir" dedi.

ÖZLEM DOĞAN

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen 'Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Sempozyumu cumartesi gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.  Milliyetçilik, sadakat ve muhalefet, İttifak, savaş ve komutan, Türk \u2013Alman askeri ittifakı, Başkomutan olarak V. Mehmed Reşad, Arap isyanı ve Medine savunması, savaştaki iki imparator Sultan Reşad ve Franz Joseph başlıklı konular ele alındı. Kapanış oturumuna TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Milletvekili Sema Kırcı, TBMM Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı İlber Ortaylı da katıldı. 

Saltanatı krizlerle geçti

Bir darbe sonucu tahta oturan Sultan Reşad'ın saltanat hayatının krizlerle geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Sultan'ın vefatına kadar on hükümet değişikliği oldu. Her hükümet yeni bir buhranla göreve geldi ve yine buhranla görevden ayrıldı. Bunların hepsi İttihat ve Terakki güdümündeydi. Savaşları kaybeden diğer hanedanlar gibi Osmanlı Hanedan'ı da aynı sonu gördü" dedi.

Almanya ile savaşa girmemiz gereklilikti

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin stratejik ve siyasi anlamda çok da gerekli olmayan bir karar olduğu, genç bir zümrenin kimseye danışmadan devleti apar topar savaşa soktuğu söylencelerine katılmadığını söyleyen Prof. Dr. Necmettin Alkan,

"Savaşa Almanya yanında girmemiz gereklilikti. Devlet adamları risk alarak bu savaşa girdi. Hiçbir tarihi hadise durup dururken vuku bulmaz. Osmanlı'nın mevcut durumu ve beka sorunuyla devletin içinde bulunduğu sıkıntı, 2 Ağustos 1914'te imzalanan Alman ittifakını oluşturan alt yapıyı hazırladı. Enver Paşa ve çevresindekiler Almanya siyasetini icat etmedi. Almanya işbirliği Sultan Abdülhamid'in siyasetiydi. Düveli Muazzama'nın Osmanlı karşısındaki kasıtlı siyaseti Osmanlı'nın bu coğrafyada çözülme sürecine katkı sağlamıştır. Devlet bu coğrafyadaki varlığını sürdürebilmek için III. Selim'in denge siyasetiyle birlikte büyük güçleri kullanıp yanında yer almıştır. Alman ittifakı da böyle bir anlaşmadır" diye konuştu.

Darbeden sonra Osmanlı geleneği çöpe atıldı

Sultan Reşad'ın Cihan Harbi'nde Başkomutanlık vazifesini Enver Paşa'ya devrettiğini ve olanlardan yeteri kadar haberdar olmadığını vurgulayan Doç Dr. Gültekin Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Sultan Reşad, Abdülhamid'in arkasında beklediği için siyasi ve askeri formasyon olarak kendini tahta hazırlamamıştı. Savaşa girme hadisesi bir oldu bittiye benziyor. Enver Paşa hariç diğer devlet yöneticileri arasında da çok tartışılmış, karar verilmiş, ortak mutabakatla girilmiş bir süreç değil. Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi ölmeseydi, Birinci Dünya Savaşı denince Enver Paşa'yı değil onu konuşuyor olurduk.

27 Mayıs darbesinden sonra Osmanlı geleneği çöpe atıldı. 1960 öncesi Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde denenmiş modele geri dönüldü. Türkiye'nin yakın askeri ve siyasi tarihinin verdiği örneklerle yeni bir sistem kurgulayacaksak, tarihten bir kısım dersler çıkarıp inovatif dersler üzerinde çalışmamız lazım."

Şerif Hüseyin'in derdi kendi çıkarlarıydı

Doç. Dr. Mesut Uyar da Sultan Reşad dönemindeki Arap isyanlarına değinerek şu şekilde konuştu: "Yenildiğimiz bir savaşta Türk kanının Arap çöllerinde boş yere döküldüğü, Arapların nankör ve hain olduğu söylenir. Şerif Hüseyin'in İngilizlerle ittifakı savaştan önce başladı. Çanakkale'deki kriz büyüdükçe İngilizler Şerif Hüseyin'e çok daha büyük vaatlerde bulundular.

Oysa Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti'nin atadığı bir bürokrattı. İngilizlerle işbirliğinin temel sebebi Osmanlı değil kendi rakipleriydi. 1916'da Osmanlı Hicaz kuvvetlerini daha bir cephede kullanırdık diyenler yanılıyor. Zira buradaki askerlerin büyük bir çoğunluğu uzun süre görev yapmış evlenmiş ve askeri niteliğini yitirmiş kişilerdi. Başka yere kaydırıldığında bir faydası olmadığı gibi o askerler firar edecekti. Arap Yarımadası'nda sadece Şerif Hüseyin yok.

Osmanlı'nın yanında yer alan ya da tarafsız kalan kabileler de vardı. Hicaz Demiryolu yapımı sırasında küçük kabilelerin Osmanlı Devleti'ne verdiği destek gözden kaçmıştır. Kuşatma altındaki Medine'de Fahrettin Paşa büyük bayındırlık işlerine imza attı. Savaş bittikten iki ay sonra bile hala Medine garnizonu ayaktaydı. Arap isyanı çok sayıda Osmanlı askerini değil, iki zayıf tümeni etkilemiştir. Toplam dört lokomotif tahrip edildi, altı bin asker zayiatı oldu ki bunlara yaralılar ve esirler de dahildir."

Osmanlı ve Avusturya-Macaristan cephede yan yana

Milliyetçilik meselesi, Rus tehdidi ve çağın gerisinde kalmak gibi başlıkların Osmanlı ve Avusturya için benzer sorunlar olduğunun altını çizen Yrd. Doç Dr. Bilge Karbi, Avusturya İmparatoru ve Mehmed Reşad arasındaki anlaşmayı anlattı:

"Altmış sekiz yıl tahtta kalan Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph kendi halkı tarafından eleştirilen ve özlenilen bir imparator olmuştur. Avusturya'da açlık ve kıtlığın son raddeye geldiği 1917'de Joseph hayatını kaybetmiştir. Temmuz krizinde Avusturya \u2013Macaristan Veliahdı Ferdinand öldürüldükten sonra Sırbistan tehlikesini daha da tetikledi ve Sırbistan daha da güçlendi.

 Mehmed Reşad İttihatçıların gerisinde kalmışsa da İmparator Joseph askeri kanattaki ismin Alman olmasına kendi karar verebiliyordu. Üstelik askeri ve dış politikadaki isimler İttihatçılar gibi tecrübesiz değil, son derece eğitimli ve tecrübeli kişilerdi. Galiçya cephesinde Osmanlı, Avusturya-Macaristan ordusu Rus ordusuna karşı beraber savaştı. Sina Filistin cephesinde de Avusturya-Macaristan bataryaları savaşmıştır."

Tarihi miras kurumuyuz

Kapanış oturumunda konuşan Dr. Yasin Yıldız,  "Toplam on dokuz oturumda tüm katılımcıların bildirileri birbirini tamamladı. Oldukça nitelikli sonuçlar elde ettik. Biz Milli Saraylar olarak tarihi miras kurumuyuz. Sultan Reşad dönemini askeri, sanat, siyasi, sosyal ve uluslararası perspektiflerden irdeledik. Hayatı, kişiliği ve karakterine dair önemli ipuçları yakaladık" dedi.

Osmanlı soyut bir imparatorluk değil

Dünyada bütün devletleri etkileyen genel sorunları tespit edip Osmanlı'ya özel sorunlara vurgu yapılmasının çok daha büyük fayda sağlayacağını ifade eden Doç. Dr. Mesut Uyar, "Osmanlı soyut, dışarıyla irtibatı olmayan bir imparatorluk değil. Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın da bir parçası. Geçmişimiz bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Sultan Reşad daima Abdülhamid'le kıyaslandı

'Sultan Reşad'ı ne kadar tanıyoruz' sorusuna değinen Prof. Dr. Ömer Turan, "Mehmed Reşad'ın kendisi kaleme aldığı bir hatıratı yoktur. Yazılan tüm eserler Sultan'ın son dokuz yılını anlatır. Sultan Reşad'ın en büyük talihsizliği Abdülhamid'den sonra tahta geçmesi ve onunla karşılaştırılmasıdır. Her anlamda Sultan Abdülhamid'in gölgesinde kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Yusuf İzzeddin Efendi'yi Almanlar öldürttü

Sultan Reşad dönemini Osmanlı saray medeniyetini, İstanbul'un gelişimi, ahvali ve serencamını merak edildiği için incelediklerini söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "V. Mehmed Reşad partilere, parlamentoya ve siyasi gelişmelere karşı etkin bir sultan değildir. Sultan Abdülaziz'in oğlu veliaht Yusuf İzzeddin Efendi Almanlara, İttihatçılara ve Enver Paşa'ya olan muhalefetini gizlememiştir. Enver paşaya ağır hakarette bulunmuştur.

Almanların ve diğer komutanların önünde hakaret etmesi yanlış bir harekettir.  Üstelik hemen müstakil bir barıştan bahsetmiştir. Yusuf İzzeddin Efendi'nin bu hadisenin hemen ardından gelen 'intiharı' Enver Paşa'nın değil doğrudan doğruya Almanların tertibidir.  Sultan Reşad savaşa hiç karışmadı. Asker olmayan bir hükümdarı hanedanın asker olan üyelerini tebrik etmekten başka hiçbir şey yapmaması en doğrusuydu" dedi.

Son oturumun ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman katılımcı akademisyenlere hediye takdim etti. Ardından çekilen toplu fotoğrafla birlikte sempozyum sona erdi.

Diriliş Ertuğrul 5. sezonda flaş gelişme!
İşte Orta Doğu'nun en güçlü ordusu
Bu işte bir terslik var diyeceğiniz kareler
ŞOK 10 EKİM Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu
WhatsApp bugün değişti! Kimse fark etmedi bile
'Yeni bir dönemin arefesindeyiz'
Yakınındakileri bir bir görevden alıyor!
İşte CHP belediyeciliği!
Son vasiyeti yerine getirilecek mi ?
Darbeye yönelik 209 dava tamamlandı!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor!
Kaşıkçı hakkında yeni gelişme!
Köstebeğe teröristbaşından 'ödül' gömlek!
Trump'ın 'nükleer' şantajına Rusya'dan cevap!
5 bin 500 başpolise terfi imkanı!
Türkiye'yi yine Batı'ya şikayet etti!
Andımız ve ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor!
S.Arabistan'dan yeni 'Kaşıkçı' açıklaması!
Son röportajında 'Türkiye' övgüsü!

Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz!

Para yetmemesi- sosyal deney

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe yaşıyor

Sırbistan'ın güneydoğusundaki Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki bir kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Büyük ustayı bu sözlerle anacağız...

'Biz devletiz be. Osmanlı'dan geliyoruz. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?'

Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden duayen fotomuhabiri Ara Güler Galatasaray Meydanı'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hem ağladılar, hem yarıştılar

Bilecik'te düzenlenen emekleme yarışmasında, anne ve babalar bebeklerinden daha fazla heyecan yaşadı.

Çok Okunanlar

Fetih Suresi anlamı, Arapça ve Türkçe okunuşu ile tefsiri

Fetih Suresi Müslümanlara çok büyük müjdelerle dolu olan surelerden biridir. Hz. Muhammed (sav) ve ashabına ve biz Müslümanlara zaferler müjdelemektedir. Cihada çıkan Müslümanlara da Fetih Suresi'nde uyarılar ve kolaylıklar yer alır. Özürlünün, hastanın ve âmâ için Fetih Suresinde kolaylıklar zikredilirken, özürsüz olarak cihaddan geri duranlara da azab müjdelenmektedir. Fetih Suresi gerçek iman sahipler için müjde, inanmış gibi yapanlar için korku vesilesidir.

Suud duyurdu: Kaşıkçı böyle öldürüldü

Suudi Arabistan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama geldi.

Türkiye Katar'ı koruyacak!

HAVELSAN, Katar'ın önde gelen kurumlarından Al Mesned Holding ile siber güvenlik alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma doğrultusunda Katar'ın siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir şirket kurulacak.

Ve Suudi Arabistan cinayeti kabul etti!

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu. Suudi Arabistan, olaya ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

S.Arabistan'dan yeni 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan Adalet Bakanı: Kaşıkçı olayı bizim egemenliğimiz altında olan bir bölgede gerçekleşti. Mahkeme için tüm belgeler tamamlanınca olay mahkemeye sevk edilecek.

Bu kategorideki diğer haberler