YAZARLAR

Tüm Yazıları Doç.Dr.Saim Kayadibi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)

29.11.2018 00:02

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, kısa ifadesiyle TİHEK songünlerde Türkiye’nin adını insan hakları ve eşitlik anlayışı konusunda çok iyi temsil ediyor. Adını insan haklarını koruma ve kollama faaliyetleriyle ilgili olarak sosyal medyada, ilmi toplantılarda ve çalıştaylarda çokça duyuyoruz.

İnsan hakları ve eşitlik anlayışına doğal bir bakış açısı getirecek olan TİHEK’in adını bütün insanları kucaklayan faaliyetlerinin yanında uluslararası sempozyumlar düzenleyecek olması ile de çokça duyacağız. Bu kurumun yaptırım gücünün uluslararası çapta da hissedilmesi ancak Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak varlığını her alanda sürdürebilmesine bağlıdır.

Bildiğimiz gibi ilk defa 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) olarak çalışmalarına başlayan bu kurum, 20 Nisan 2016 yılında çıkarılan 6701 numaralı kanunun 29690 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından adını Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) olarak güncellemiştir. Kurul üyelerinin seçilmelerinin tamamlanmasının ardından 2017 Mayıs itibariyle Avukat Süleyman Arslan TİHEK’in başkanı olarak hizmet vermeye başlamıştır.  

Aslında geriye doğru gittiğimiz zaman Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kuruluş tarihinin 1987’lere kadar uzandığını görürüz. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) temsil edilen tüm siyasi partilerin milletvekillerinin imzalarını içeren yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunulmuş ve 5 Aralık 1990 tarihinde de 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu kabul edilmişti. Daha sonra Komisyonu daha aktif hale getirmek için 2000’lerin başında Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı oluşturulmuş, bu başkanlık 2012’ye kadar çalışmalarını sürdürmüştü.

Çıkarılan kanunda da göreceğimiz gibi kurumun en temel amacı insan haklarını korumak ve buna bağlı olarak eşit hak ve hürriyetlerinin ihlalini durdurmak. Mazlumların elinden tutup, onların gasbedilen haklarını kanun gücüyle geri vermek.

Bu bağlamda TİHEK’e 2017 yılı sonu itibariyle, bir yıldan az bir sürede, toplam 613 başvuru olmuş. Başkan Süleyman Arslan’ın ifadesine göre, bu başvuruların 280’i Ayrımcılık Yasağıyla iglili, 43’ü İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi alanında, 251’i İşkenceye Karşı Ulusal Önleme Mekanizması alanında ve 39’u da farklı alanlarda. Her ne kadar insan hakları ve eşitliği ihlal edici hertürlü konu kapsam alanlarına giriyor olsa da, ihlal edilen konuların kanunla tanımlanmış olması gerekiyor.

Birçok badireler atlatmış bir ülke olarak Türkiye’mizin uluslararası çapta faaliyetler yapabilecek, insan haklarını ve eşitliğini dünya devletlerine de gösterebilecek güçte kurumlara ihtiyacı olduğunu dünya mazlumlarının halinden biliyoruz. İnanıyorum ki güçlü kadrosu ile TİHEK ileriki günlerde sadece ülke içinde değil, dünya çapında da etkin sorumluluklar alacaktır.

Biz biliyoruz ki bir devletin varlığının devamı ancak ve ancak adaletin tam anlamıyla tesis edilmesine bağlıdır. İnsanın yaratılıştan var olan haklarının korunması, atamız Hz. Adem’den gelen hür yaratılmışlığımızın verdiği eşitlik ilkesinin cinsiyet ayrımı yapılmadan muhafaza edilmesi bir devletin vatandaşlarına karşı yapması gereken en öncelikli görevidir.

Yeryüzünde Allah’ın iradesinin gerçekleştirilmesi insanın haklarının korunmasına bağlıdır. Çünkü insan yaratılmışlar içinde en şerefli varlık olarak yaratılmış. Bu şerefli yaratılan varlığın hakları da korunmalı, zayıfın yanında yer alıp zorbalara fırsat verilmemelidir. Çünkü insan ancak adaleti temerküzleştirdiği ölçüde Allah katındaki değeri artar.

Asırlarca dünyada ezilen mazlumlara kol kanat olmuş bir medeniyetin temsilcisi olarak bizlerin çok daha kurumsallaşmış olarak çalışmalar yapmaya ihtiyacımız var. Çok şükür ki vizyonunu ve misyonunu tazelemiş bir millet ve devlet olarak sadece müslümanların değil, ezilen bütün insanlığın umudu olarak bilinmekteyiz.

Zaten bizi yeniden kendimize getirecek olan, insanlık için yaratılmış en hayırlı ümmet olma şerefininin farkındalığına erdirecek olan da bu şuurdur.

150 kadrosuyla 11 üyeden oluşan TİHEK’in Başkan ve yardımcılarına Rabbimden üstün başarılar dilerim. Nice haksızlığa uğramış mazlumların derdine derman olmaları temennisiyle.

Öne Çıkanlar

Yusuf Suresi hakkında her şey...

Resmen tehlike saçıyor!

Kendi rızasıyla evlenenleri ayırmak reva mıdır?

Tek tip askerlik ne zaman gelecek?

Ermenistan'dan Türkiye'yi şaşırtan çıkış

Çankaya Köşkü'nde 1 saatlik kritik görüşme