Eğitimde ‘TOKAT’ farkı

Güncelleme: 19.11.2019 11:40

Uzun süreli yatırımdır eğitim. İstenilen davranışları geliştirme ve pekiştirme sürecidir de. Bu sosyal süreci yönetme, sürece zamanında müdahale ve geleceği öngörmede vizyon ve lider gerekir Tokat’ta gözlemlediğimiz eğitim sürecini bugün tüm boyutlarıyla ele alacağız. Dünden bugüne geçmişi kuşanan ve geleceği kuşatan ideallerin harman olduğu Tokat’ta birçok alanda olduğu gibi eğitimde de büyük değişimler var.

 Ali Bal 

• Uzun süreli yatırımdır eğitim. İstenilen davranışları geliştirme ve pekiştirme sürecidir de. Bu sosyal süreci yönetme, sürece zamanında müdahale ve geleceği öngörmede vizyon ve lider gerekir 
• Tokat’ta gözlemlediğimiz eğitim sürecini bugün tüm boyutlarıyla ele alacağız. Dünden bugüne geçmişi kuşanan ve geleceği kuşatan ideallerin harman olduğu Tokat’ta birçok alanda olduğu gibi eğitimde de büyük değişimler var

Tokat'ta  eğitime projeksiyon tutup, eğitimde var olanı geliştiren ve olmayanı keşfeden, bunun için gece gündüz kafa yoran özverili bir ARGE ekibi var. Bu ekibi bir orkestra yönetir gibi yöneten ve ekibin ahengini sağlayan bir maestro da var. Yüreklendirme, moral ve motivasyon olmadan başarılı olmak mümkün değildir. Tokat’ta da tüm saydıklarımız fazlasıyla var. Un var, şeker var, yağ var; haydi şimdi helva yapmaya!
Tokat’ta bir ismi anmadan geçmeyelim. Her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük yatırımlar yapıp liderlik eden merhum Recep Yazıcıoğlu ismini hatırlamak gerekiyor. Onunla başlayan heyecan ve çalışma aşkı bugün de Tokat’ta kendini hissettiriyor. Merhum Yazıcıoğlu’nu rahmetle minnetle anıyoruz. Yazıcıoğlu’ndan sonra bu bayrağı şimdi onun gibi bir isim devraldı. Vali Dr. Ozan Balcı ile  onun ruhunu, çalışma aşkını, vatan millet sevdâsını Tokat’ta yeniden görüyoruz 

 Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat’ta eğitimin master planını yaparak işe koyulmuş durumda.  Bu bağlamda “Eğitim Tokat” üst başlığı altında onlarca proje üretmiş durumda. Proje isimlerini ya bizzat kendisi veriyor ya da proje koordinatörlerinden isim istiyor. Tokat ölçeğinde yapılan işlerin Türkiye’ye örnek olması için de “Eğitim Tokat”ı 81 il milli eğitim müdürüne anlatmış durumda.  


   
  EĞİTİM TOKAT 

  “Eğitim Tokat” üst başlığıyla yürütülen projelerle Tokat’ta büyük değişim, gelişim ve dönüşüm gözleniyor. Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projelerle sürekli fark yaratan bir il. Bu başarının temelinde elbette inovasyon var. Bu inovasyonu gerçekleştiren ve ekip ruhuyla çalışan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Sayın Vali’nin en yakın mesai arkadaşı. Evet, burada memleket için âdeta seferlik ilan edilmiş durumda. Yürütülen onlarca proje var, her birinin kıymeti fazla ama burada bazılarına yer vereceğiz.  

Türkiye’ye Örnek proje:  “ETÜT TOKAT” 

Tokat’ta eğitim master planı merkezden başlayarak en uzak köye kadar uygulanıyor, takip ediliyor. Öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve onları yükseköğretime hazırlamak için Tokat özelinde uygulanan “Etüt Tokat” hem Sayın Vali hem de Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin bizzat içinde olduğu bir ekip tarafından yürütülüyor. Yaz tatilinde başlayan ve kurs merkezi olarak belirlenen okullarda devam eden kurslarda bugün itibariyle 25 bin öğrenci akademik yönden destekleniyor. Bu kurslarda görev alan öğretmenler ise özel seçiliyor, öğrencilerimizin de tercih ettiği öğretmenlerden oluşan bir ekip. Öğrencilere ücretsiz yayın desteği sağlanıyor, ayda 2 kez deneme sınavı yapılıyor. Kurslarda devamsızlık sorunu aşılmış, aileler düzenli olarak SMS ile bilgilendiriliyor. Başarıyla uygulanan “Etüt Tokat”, Vali Dr. Ozan Balcı tarafından Sivas’ta yapılan “2023 Eğitim Vizyonu İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı”nda 81 il milli eğitim müdürüne anlatılmış durumda. Tokat, bu projeyle birçok ile ilham olmuş durumda. Tokat’ı model alan birçok ilin bu projeyi uygulamaya çalıştığını duyuyoruz. 

“Kitap Tokat” Projesi

                                    
 Bir işte başarılı olmak için öncelikle o işi sevmek gerekir. Bu ekipte de kitap dostları bulunuyor. Kitap medeniyetinin temsilcileri olan Tokatlı eğitimciler, Vali Dr. Ozan Balcı’nın himâyelerinde ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin liderliğinde kütüphanesiz okul bırakmamak ve Tokat’ı kitabın başkenti yapmak için gönüllük esasıyla çalışıyor. Tüm okullarda her gün dönüşümlü olarak 1 ders saati kitap okunuyor.

Proje kapsamında 46 Z-Kütüphane kurulmuş ve 50 binin üzerinde kitap kazandırılmış; okur-yazar buluşmalarına 60 bin öğrenci katılmış; 60 farklı olmak üzere, kültürel ve tarihî değerlerimizin anlatıldığı özel baskılı 190 bin çocuk kitabı;  74 bin öğrenciye ise özel tasarlanmış defter hediye edilmiş. 11 bin adet TÜBİTAK kitabı karne hediyesi olarak Sayın Vali’nin imzasıyla dağıtılmış; 100 bin adet “Tokat’ta İz Bırakan Kahramanlar” serisi il genelindeki tüm ilkokul öğrencilerine hediye edilmiş. 130 öğretmen “Okuma Kültürü ve Eleştirel Yaratıcı Okuma” seminerine katılmış;  ayrıca her yıl 13 bin eğitim çalışanına kitap hediye edilmekte.  Bugüne kadar 350 bini aşkın edebî niteliği olan kitap hediye olarak verilmiş bulunuyor.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, 11 ilçe ve merkezde olmak üzere tüm okullarda kitap okuma yarışmaları ve “Okuma Kültürü Ödül Törenleri” yapılıyor. En çok kitap okuyan öğrenciler, kütüphaneden en çok kitap alan okurlar ve okuma kültürüne katkı sağlayan eğitimciler ödüllendiriliyor. Okul öncesi için bile “Kitaba İlgi Duyan Çocuk”  kategorisinde ödüller verilmiş.  
Türkiye’nin İlk Müstakil Bebek Kütüphanesi! 

 İlk Masalı İlber Ortaylı okumuş

 Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan "Kitap Tokat Projesi" kapsamında hizmet veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gayretleriyle "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" açılmış. Açılışta tarihçi İlber Ortaylı çocuklara masal okumuş. Türkiye'nin ilk Bebek Kütüphanesini biraz tanıyalım: Birinci kat 0-2 yaş grubu, 2. kat 2-4 yaş grubu, 3. kat 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanmış. Kütüphanede 3000 adet nitelikli eser bulunuyor. Kitap, oyuncak, boyama defterleri, zekâ oyunları, masal odaları, kuklalar, gelişimsel oyunlar, gösteriler için sahneler, platformlar, bahçesinde evcil hayvanlar bulunuyor. Kütüphanenin 7 gün açık bulundurulacağını öğreniyoruz. Evebeynler bebekleriyle geliyor, burada masal dinliyor.  Tokat'ta bebekler bile kitap okuyor!  

Hedef, Türkiye’de 5 yılda ilk 5

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “İlimizin Türkiye sıralamasında 50’lerde olan merkezi sınavlardaki akademik başarı sıralamasını, 3 yılda ilk 20’ye, 5 yılda ise ilk 5’e çıkarmak;
öğrencilerimizi ve velilerimizi sadece okullarımızda alınan eğitimle merkezi sınavlarda başarılı olunabileceğine inandırmak istiyoruz”  diyor. 

Tokat’ta eğitimin her alanında güzel işler yapılıyor. Uygulanan projeleri kısaca tanıyalım: 
 “Spor Tokat Projesi” ile sağlıklı nesiller hedeflenirken; “Tokat’ın Türküsü Projesi ” ile tüm okullarda Türk müziği ve enstrüman eğitimi veriliyor.  “Eğitimde Sağlık Hareketi Projesi” ile “Parlayan Dişler; Çölyakla Yaşam; No-Bezite;3 Beyazın Doğru Kullanımı; Akdeniz Ateşi İle Yaşam; Göz, Kulak ve Ortopedik” alanlarda taramaların ve tedavilerin yapıldığını görüyoruz. 

“Sıfır Atık Projesi”  ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması; “Girişimci Zihinler Projesi” ile tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin girişimci ruha sahip bireyler olarak yetişmelerine destek olunması; “Hayal Bahçesi Projesi” ile eğitim kademelerindeki bütün öğrencilerin hayal dünyalarının geliştirilmesi; “Anadolu Ozanları Projesi”  ile Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara dek uzanan ozanlık geleneğinin gelecek nesillere aktarılması;  “Gönül Kandillerimize Vefa Geceleri Projesi” ile Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli,  Mevlana, Ali Şir Nevaî, Dede Korkut gibi kültür dünyamızın temel taşlarının anılması; “Yolumuzu Aydınlatanlar Projesi” ile Türk Edebiyatının ilk İslamî eserlerinin okutulması;  “Oku-Yaz; Dinle-Konuş Projesi”  ile anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin nitelikli  “okuma, yazma, dinleme ve konuşma” becerilerinin geliştirilmesi;  “Masal Tokat Projesi” ile çocukların hayal gücünün gelişimine, kelime dağarcığının zenginleştirilmesine katkı sunulması; “Evim Tokat Vatanım Türkiye Projesi” ile mülteci öğrencilerin uyum sürecinin hızlandırılması ve okula devam oranlarının arttırılması; “Okul Terkini Azaltıyoruz Projesi” ile devamsızlığın engellenilmesi amaçlanmış. 

 “Devlet Kahramanların Çocuklarına Sahip Çıkıyor Projesi”  ile şehit ve gazi çocuklarına eğitim ve sosyal destek sağlanılması; “Okullar Tiyatro İle Buluşuyor Projesi” ile tiyatro sanatının seçkin örneklerinin tanıtılması planlanmış.  “Köyler Hayat Buluyor Projesi” ile 613 köyün tarandığını ve 245 köyde 369 kursun açıldığını öğreniyoruz. “Evde Eğitim Projesi”  ile evde eğitim hizmetlerinin nitelik ve başarısının arttırılması; “Medeniyetimizin Mimarlarına Vefa Projesi”  ile M. Âkif Ersoy, Nurettin Topçu, N.Fazıl, Mahir  İz, Cemil Meriç, Fethi Gemuhluoğlu, Erol Güngör, Fuat Sezgin, Halil İnalcık gibi bilim, sanat ve kültür adamlarının eserlerinin okunması hedefler arasında yer alıyor. 

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı her proje için şu soruyu soruyor: “Ne işimize yarıyor?” Denilebilir ki öncelikle bu işleri yapmak sevaptır, bu da Sayın Vali’nin sözü. Vatanımız, ülkemiz ve milletimiz için çalışmak ibadettir. Bir öğrenciye bile dokunup hayatını değiştirebilseniz başarılı sayılırsınız. Çalışma aşkınız sonsuz olsun Sayın Valim Dr. Ozan Balcı, tebrikler Tokat Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışkan ARGE ekibi ve Tokat’ın fedakâr öğretmenleri.   
 

ÖSYM'den Mabel Matiz sorusuna soruşturma!

Çok sayıda adayın beklediği sonuçlar açıklandı!

KPSS tercih tarihleri belli oldu

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesine aktarılacak

YKS cevap anahtarı yayınlandı

ÖSYM'den YKS ile ilgili kritik açıklama

Esmaül Hüsna'dan El Fettah zikrinin faziletleri
Fetih suresinin Türkçe okunuşu
Yasin suresinin Türkçe okunuşu
Arefe günü okunacak dua ve sureler
Boğaz yanması neden olur?
Bademcik şişmesi nasıl geçer?
Boğaz ağrısına ne iyi gelir?
Şuara suresinin nüzul sebebi..
Şuara suresinin faziletleri ve faydaları
Şuara suresinin okunuşu nasıldır?
Lorlu kurabiye nasıl yapılır?
Rahim kanserinin belirtileri nelerdir?
Esmaül Hüsna'da Er Rezzak zikrinin faziletleri
Nazar için okunacak dua ve sureler
Dil yanmasına ne iyi gelir?
Zümer suresi, Zümer suresinin okunuşu ve anlamı