YAZARLAR

Tüm Yazıları Gözde Altıntaş

Teknoloji sektöründe kadın

12.10.2018 00:01

 

Deloitte Türkiye otomotiv, finans ve enerji sektörlerinde kadının rolüne ışık tutan, ‘Teknoloji Sektöründe Kadın: Türkiye’de kadınları teknoloji sektörüne çekmek ve kariyer yolunda desteklemek’ temalı raporunu yayımladı.

TÜBİSAD işbirliğiyle hazırlanan ve 486 beyaz yakalı kadın çalışanın katıldığı araştırmaya göre, ‘Eğer sektör değiştirecek olsaydınız, nereye giderdiniz?’ sorusuna verilen yanıtların başında bilgi teknolojileri, medya ve eğitim sektörleri geliyor.

Öte yandan sektörden ayrılış sebeplerinin en önemlilerinden biri kariyer yolunda ilerleme fırsatlarının ve terfi olanaklarının az olması olarak ortaya çıkıyor. Bunu, terfi konusunda ortaya çıkan rakamlar da destekliyor. Son şirketinde 5 yıla kadar deneyimi olanların oranı (%18’i 1 yıldan az çalışan oranı olmak üzere) %59 olmasına rağmen, son şirketinde hiç terfi alamayanların oranı %52 ve bir defa terfi alanların oranı ise %21.

Türkiye’de teknoloji sektöründe kadınların %53’ü üst seviye yönetici olmayı hedefliyor. %19’luk kısmı orta seviye yöneticiliği hedeflerken, %10’u bağımsız (freelance) çalışma ve %8’i girişimcilik hedefine sahip.

Kadınların %92’si, kendi kızını ya da ailesinden başka bir kız öğrenciyi teknoloji sektöründe çalışmak üzere teşvik edeceğini söylüyor. Kadın çalışanların %75’i, kadınların sektöre çekilebilmesi için onlara rol model olabilecek kadın liderlerin görünürlüğünün artması gerektiğini düşünüyor. Bu amaçla yapılması gerekenlerin arasında ayrıca lise ve üniversiteli genç kadınlara yönelik programların düzenlenmesi (%50), esnek ve evden / uzaktan çalışma olanaklarının arttırılması (%45), mentorluk programlarının hayata geçirilmesi (%35) ve tanımlanmış kariyer ilerleme adımları (%31) yer alıyor.

Cinsiyet dengesi oluşturulmuş bir yönetim ekibi kadınların %73’ü için dengeli kurumsal yönetim, %71’i için karar alma sürecinde farklı perspektifler ve %51’i için ticari kazanç ve finansal performans artışı anlamına geliyor.

Kadınlar, Türkiye’de teknoloji sektöründe yetersiz temsil edildiklerini düşünüyorlar. Yine de Türkiye’de otomotiv, finans ve enerji sektörleriyle karşılaştırıldığında genel ortalama %43 iken teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı %67 seviyesine çıkıyor.

Kadın liderlerin, etkileme becerisi ve ikna kabiliyeti, organizasyon becerisi, yönetim alanındaki bilgi birikimleri ile öne çıktıkları düşünülürken; erkek liderlerin teknik beceriler, sektör bilgisi ve yönetim alanındaki bilgileriyle sektörde başarılı oldukları düşünülüyor.

Kadın çalışanların %54’ü, erkeklerin bilgisayar ve teknoloji konusunda kadınlardan daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Toplumun, kadın ve teknoloji imajlarını birbiriyle bağdaştırmadığını düşündüğünü söyleyen kadın çalışanların oranı ise %76 gibi yüksek seviyelerde.

Teknoloji sektöründe çalışan kadınların %51’i, kadın ve erkeklere ödenen ücretlerde eşitsizlik ile performans değerlendirmelerinde adaletsizlik olmadığını düşünüyor. Ücret ve performans adaletsizliklerinin nedeni olarak %55 ile toplumsal cinsiyet normlarının içselleştirilememesi, %51 ile sektörün daha çok erkek çalışan tercih etmesi ve %49 oranında sektörün erkek egemen bir sektör olması gösteriliyor.

Teknoloji sektöründe çalışan kadınlar, sektörlerinin ailevi yükümlülükler konusunda anlayışlı (%33) ya da herhangi bir etkiye sahip olmadığını (%45) düşünüyor. Kadınların sadece %29’u, ailevi yükümlüklerini yerine getirirken kariyerlerinin olumsuz etkilendiğini düşünüyor.

Öne Çıkanlar