Batman Üniversitesi'nden Türkiye'nin 'geleceğine yatırım'

Batman Üniversitesi'nden Türkiye'nin 'geleceğine yatırım'

​Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, "Ülkemiz için enerji ve petrol alanında uzman bir üniversite planlıyoruz" dedi.

19 Ocak 2021 16:43:14

​Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, "Ülkemiz için enerji ve petrol alanında uzman bir üniversite planlıyoruz" dedi.

Dünyanın nüfusunun arttığını,  ekonomik ve jeopolitik güç dağılımlarının bu yüzyılda yeniden şekillendiğini belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, "Bu konular çerçevesinde enerji üretimi ve teknolojileri çok önemli bir noktaya geldi. Batman Üniversitesi olarak biz de bu bağlamda projeler üreterek, ülkemizin enerjisine enerji katmak için gece gündüz çalışıyor, enerji ve petrol alanında uzman bir üniversite planlıyoruz" dedi.

Çarpıcı tespitlerde bulunan Batman Prof. Dr. Aydın Durmuş şöyle devam etti:


Üniversitedeki iş gücünü multidisipliner projeler ile petrol ve enerji sektörüne teşvik ediyoruz. Planlanan projeler ile petrol ve enerji sektörü konusunda dünyada köklü üniversiteler arasında yer almak istiyoruz. Köklü üniversitelerden lisans ve lisansüstü eğitim almış,  Endüstri 4.0 uygulamalarını geliştirebilecek deneyime sahip iyi bir akademik kadroya sahip olmak bölge ve petrol sektörü için büyük bir avantaj. Petrol kuyularında meydana gelen arızaları takip edecek ve üretim kayıplarını minimize edecek Yapay Zekâ Tabanlı TÜBİTAK projesini Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında multidisipliner olarak bitirme aşamasına geldik, buna benzer değerlendirme ve başvuru aşamasında olan proje çalışmalarımız devam ediyor.

Teknopark binasının hızlı bir şekilde bitmesinin ardından önceliği enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara vererek bu anlamda tematik bir teknopark kurmak istiyoruz. Batman Üniversitesi’nde uzmanlık alanı enerji olan güçlü insan kaynağına sahibiz, petrol alanında güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz, alanında uzman kişilere ve projelere üniversitemizin kapıları her zaman açık. 

Dünyada enerji gereksinimi 2030-2060 yılları arasında zirve yapacağı ön görülüyor, yeni ve akıllı enerji teknolojilerine olan gereksinim giderek artacak, petrolün başkenti konumunda olan Batman ilinin yenilenebilir enerji kaynakları yönüyle de büyük potansiyele sahip. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile devlet politikalarını destekleyici projeler geliştirerek, Üniversitemizin Batı Raman Külliyesinde enerji teknolojileri ve enerji verimliliği konusunda uygulama ve yatırım projeleri planlıyoruz. Bu anlamda akademisyen ve öğrencilerden gelecek projeleri destekleyeceğiz, bu yolla ülkemizin enerji temalı örnek uygulama kampüsünü oluşturacağız. 

 

Teknopark binasının bitmesi ile birlikte petrol ve yenilenebilir enerji kaynakları için ülke genelinde ihtiyaç duyduğumuz milli ve yerli ürünlere yönelik biçimde güçlü bir akademik danışmanlık ofisi oluşturacağız. Yatırımcı projelere ön fizibilite, Ar-Ge ve maliyet analizleri yönüyle akademik destek sağlayacağız. Teknopark ikinci etap binalarında enerji şirketlerinin ortak kullanımına sunacak tam donanımlı laboratuvar imkânları planlıyoruz.

Gelecek 20-30 yıllık süreçte enerji gereksinimi yönüyle dışa bağımlı olmayan ülkeler stratejik güç olacak, ülkemiz bu anlamda yeraltı, yerüstü kaynakları, eğitimli iş gücü kapasitesi, devletimizin enerji politikaları yönüyle stratejik güç olmaya aday ve bu potansiyele sahip, Üniversitemiz bu anlamda ülkemizin enerji politikalarını destekleme konusunda istekli.

Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile son yıllarda uluslararası düzeyde ses getiren ve ülkemizin enerji geleceğinin teminatı niteliğindeki; Akkuyu Nükleer Santrali, Karadeniz ve Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri, Ege ve Trakya bölgelerinde jeotermal enerji konusundaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Akademisyen ve öğrencileri bu çalışmaları yerinde görme, izleme, imkân olursa projelerde görev alma konusunda teşvik ediyoruz ve destekliyoruz.