T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

06 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/397 Esas

Mahkememizce dahili davalı 68113039584 T.C. Kimlik numaralı Hasan Baltacı'nın yapılan yargılama sırasında tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 27/02/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/12/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01945093