​AKÇAABAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

25 Nisan 2024 00:00:00

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2014/104
KARAR NO : 2017/57
SANIK : Giorgi KULEJİSHVİLİ Zebur ve Guguli oğlu 1990doğumlu
Tbelabuseridze Sok. No : 21/a, D: 3Batum/ GÜRCİSTAN
SUÇ : 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 27.12.2013
KARAR TARİHİ : 26.01.2017
HÜKÜM : 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıve 1.660,00 TL Adli Para Cezası (5607 S.K.3/18 md)

Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Sanık hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu sebebiyle mahkememizde yapılan yargılama sonunda verilen 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ve 1.660,00 TL Adli Para Cezasına ilişkin karar sanığın savunmasında beyan ettiği ve bilinen yukarıda yazılı adresinde kendisine tebliğ edilmesi için Gürcistan dilinde tercüme yaptırılarak Adalet Bakanlığı aracılığı ile istinabe yoluna gidilmiş, tebligat yapılamamış, uyap sisteminde adres sorgulamasında yurt dışı adresi bulunamamış, sanık tarafından adres değişikliği mahkememize bildirilmemiş ve aradan geçen yaklaşık 6 yılık süre içerisinde tebliğ imkanı bulunamamış olmakla, verilen karar gereğince sanığa gazete ile ilanen tebligat yapılmak suretiyle kararın tebliğ edilmesi gerektiğinden tebligat kanununun 31. Maddesi gereğice işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek Zabıt Katibinine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle temyiz yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.02.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02021555