​AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

27 May 2024 00:00:00

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Belediye Meclis Toplantı Salonunda 04.06.2024 Salı günü satış ihaleleri yapılacaktır.

Meydan Mahallesi 3645 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel I Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm ( G Blok Ek-1 ) 242,16 m² İşyerinin (Restaurant) satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.500.000,00 TL, geçici teminatı 105.000,00.TL’dir.
Katılımcıların 04.06.2024 Salı günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02036597