ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

22 May 2024 00:00:00

Esas No : 2021/150

Esas Karar No : 2023/747

Karar Mahkememizin 05/06/2023 tarih ve 2021/150-2023/747 E.K sayılı ilamı ile sanık Mohammad ve Aysheh oğlu, 02/03/1962 Al Turra doğumlu MAHMOUD MOHAMMAD AHMET QAZZAZ ve Mosa ve Hacer oğlu, 30/05/1985 Wadı Seer doğumlu SAID MOSA MAHMUD AL SABATIN hakkında, 29/11/2015 tarihinde işledikleri iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye sokmak suçu nedeniyle eylemlerine uyan 6455 Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/1, 7242 Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/23, TCK'nın 62, 52/2 maddeleri uyarınca sonuç olarak 3 AY 10 GÜN HAPİS ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca 1 yıl süreyle herhangi bir yükümlülük yüklenmek sizin denetime tabi tutulmalarına, suç konusu eşyaların 5607 Sayılı Yasanın 13/1.maddesi yollamasıyla TCK'nın 54/4.maddesi uyarınca müsaderesine, katılan gümrük idaresi kendisini vekille temsil ettiğinden 9200,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıklardan eşit olarak alınarak katılan kuruma verilmesine, yapılan yargılama giderlerinin sanıklardan eşit olarak tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiştir. Kararın sanıkların yargılama aşamasında bildirmiş olduğu yurt dışı adresine talepname düzenlenmek suretiyle tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yeni bir adres de tespit edilemediği, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02036154