Beşinci Halife Ömer b. Abdülaziz

Beşinci Halife Ömer b. Abdülaziz

19 Şubat 2020 13:28:00

MUHSİN İlyas Subaşı’nın Mihrabad Yayınlarından çıkan “Ömer bin Abdülaziz” isimli tarihi romanını okurken, içime bir hüzün çöktü doğrusu. Muhsin beyin, Emevi Halifeleri döneminin şerlerini, Ömer bin Abdülaziz’in nasıl önlemeye çalıştığını anlatırken kullandığı kelimeler son derece ince seçilmiş… Sonuçta Emevi Halifeleri, Hz. Osman’ın soyundan gelmekteydi ve bazıları da sahabiydi. Ne var ki, Emevi Halifeleri, bu makamı kendi soylarının bekâsı için kullandıkları gibi, şan şöhret peşinde koşmuşlar, hatta ve hatta sarhoş ve işret halleriyle nam salmışlardır. Tabii ki her şeyin doğrusunu Allah bilir…

Nasıl 5. Halife’dir!

Muhsin İlyas Subaşı, Ömer bin Abdülaziz’i “5. Halife” olarak görüyor. Nitekim ehli sünnet âlimlerinin genel kabul gören görüşleri de bu yöndedir. Aslında Ömer bin Abdülaziz, İslam tarihinin 12’inci, Emevilerin ise 8’inci halifesidir. Ancak Emevi döneminde kendinden önce geçen 7 halife döneminde yaşananlar, ne yazık ki Sevgili Peygamberimizin getirdiği hükümlerle asla bağdaşmamıştır.

Hz. Ömer’in torunuydu

Ömer bin Abdülaziz, 2. Halife Hz. Ömer’in torunu Leyla’nın oğludur. Babası Mısır Valisi Abdülaziz bin Mervan’dır. Amcası ve Emevi Halifelerinin 7’incisi olan Süleyman bin Abdülmelik vefat edince, onun vasiyeti üzerine halife seçilir. Emevi soyundan olmamasına rağmen Halifeliğe getirilen Ömer bin Abdülaziz, kendinden önceki Emevi Halifelerin yaptığı tüm kötülükleri birer birer silmeye başlar.

Haksız alınan mallar

Ömer bin Abdülaziz, Emevi halifelerinin haksızca gasp ettiği malları ve toprakları onların ellerinden alınca, kendine düşmanlar edinir. Tıpkı büyük dedesi Hz. Ömer gibi son derece adaletli davranır. Emevi halifelerinin tersine, işlerini; kurduğu bir Meşveret Meclisi kararlarıyla yürütür. Onun döneminde İslâm dininden soğuyan bir çok kişi yeniden İslâma ısınır. Yahudi ve Hristiyan kabileler bölük bölük İslamiyet’e girerler… 

Emevilerin hataları

Muhsin Bey, bu romanında Emevilerin yaptığı hataları tarafsız bir şekilde, ifrat ve tefride kaçmadan harika bir biçimde kaleme dökmüş… Emevilerin bir çoğunun kendilerinden olmayanları katletmesi, (Ki Hz. Hüseyin r.a. gibi)  hatta tekfirle suçlaması bilinen bir vakıa. Hele hele Muaviye’nin oğlu 1. Yezid’in ve onun zalim komutanı Haccac’ın yaptıkları zulümler asla ve asla bizim dinimizle bağdaşmaz… Dikkat ederseniz, Ehli Sünnet cenahında, Emevi soyundan gelenlerin isimlerine Osman dışında hemen hemen hiç rastlanmaz. Bunun da sebebi budur…

Hainler boş durmaz

Arpalıklarının kesildiğini, itibarlarının yerle yeksan olduğunu gören Emevilerin şer güçleri, 2. Yezid’in sarhoşken yaptığı hain planıyla Ömer bin Abdülaziz’i şehit ederler. 2.5 yıllık hilafeti döneminde Müslüman dünyasını yeniden birbirine kaynaştıran, Haricileri bile hizaya getiren Ömer bin Abdülaziz’i, bizzat kendisinin azat ettiği kölesi, 50 bin dinar karşılığında yemeğine zehir koyarak şehit eder. Sonra pişman olur, bu parayı Ömer bin Abdülaziz’in ailesine verir ama ne çare…

Muhsin İlyas Subaşı beyi böylesine harika bir eseri bizlere sunduğu için müteşekkirim. Kitabın hazırlığında emeği geçenleri ve yayınlayan Mihrabad Yayınları’nı da kutluyorum.

Emevi dönemini daha iyi anlamak istiyorsanız, adeta bir tarihi kitabı biçimde formatlanan Ömer bin Abdülaziz romanını mutlaka okumalısınız.