Bir şehri sevmek; o şehri yaşamaktır

Bir şehri sevmek; o şehri yaşamaktır

17 Şubat 2020 00:01:00

SABRİ GÜLTEKİN

Sivas’ın azizleri Şemsi Sivasî ve İhramcızade İsmail Hakkı Hazretlerine ithaf edilen kitabın kapağındaki Divriği Ulu Camii’nin neresine baksanız Allah’ı hatırlatan muhteşem kapısından girerken “Gardaşlığın Ötesindeki Dostluk-Sivas”la karşılıyor güzel insan Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya. Emin Yayınları tarafından okuyucusuyla buluşturulan eserde kadîm beldenin uçsuz bucaksız gönül coğrafyasında bir seyahat çıkarıyor.

 “Bir şehri sevmek için, mutlaka o şehirde doğup büyümek gerekmez” diyerek eserin takdimine mim koyan Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Hatta sevdalandığınız şehirde kısa bir süre yaşamanız da elzem değildir” diyerek meramını pekiştiriyor. Ve ekliyor “önce kulak âşık olur” hükmüne intisab edip bir şehri sevmenin bam teline dokunuyor.

Bir şehri sevmek; şehrin kültürel tarihini, söz varlığını, töresini, mana ve mazmunu ile intikal eden mirasını müdrik olmak demektir. Sokaklarında kaybolmak, soğuk sularını içmek, ozanlarına kulak vermek, destanlarını dinlemek, şadırvanlarında abdest almak, mâbedlerinde huzura durmak, sofralarında ikram edilen nimetleri tatmak... İşte bu minavalde Sivas’ı sevmek, Sivas’ı yaşamaktır. Gönül diliyle konuşanların meclisine âşinalığınız varsa idrak edebilirsiniz; kadîm belde Sivas’ı.

Eserin kapağındaki mühre bakıp “Sivas’ı sadece Sivaslılar iyi anlatır” vehmine kapılırsanız, yanıldığınızı Konyalı Prof. Dr. Bayram Ali hocanın satırları arasında gezindiğinizde anlarsınız. Ve onun gönlünde pişirip, kalemiyle serdettiği “Gardaşlığın Ötesindeki Dostluk”ta yaşanmışlıkları tekrar yâd edersiniz. Ulu mâbedlerin gölgesinde, ruhanî şahsiyetlerin ilim sofrasında, mızrabın tınısında kendinize gelirsiniz.

Çünkü kadîm şehir Sivas, İslâm medeniyetinin ilim, hikmet ve irfan merkezidir. Bu şehir dostluk ve muhabbetin buluştuğu İslâm şehrinin ozanları, gönül ve irfan türküleriyle yürekleri sular ve onlara hayat verir. İnsanî değerlere kıymet veren âşıklar, ilâhî ve beşerî aşkı, tılsımlı dilleriyle sözcüklere ve mısralara dökerler. Onlar, yaşadığı aşkı, dünyanın hiçbir maddi servetiyle karşılaştırmazlar.

Bu şehre mihmandarlık yapan aşk ve gönül rehberlerinden birisi de Şems-i Sivasî’dir.

Güneş, şarktan doğmaktadır; lakin şehrin azizi, Şems-i Sivasî’nin ruh dünyası, asırlar geçmesine rağmen hâlâ tüm insanlara ışık ve sıcaklığını sunuyor.

Sivas’ın en kadim mabedlerinden Sivas Ulu Camii’nin bahçesinde medfun bulunan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı Efendi Hazretleri’nin kabrinin başında okunan Fatihalar, Yâsînler; mezar taşlarında, cami duvarlarında, gül yapraklarında yankılanarak dokunduğu her şeye hayat veriyor.