ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

09 Haziran 2023 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2020/372
KARAR NO : 2023/279
DAVALI : AYNURAOSMANOVA (VEKALET VE Malahat kızı 25/011984 D.lu Azerbaycan/ Bakü doğumlu
Davacı BÜLENT GÖRÜCÜ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Aynura Osmanova'nın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve dava dilekçesi ile duruşma günü'nün ilanen tebliğ edildiği anlaşılmış olmakla, karar metninin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE, Çorum ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler Mah, Cilt No:1, Hane No:245'te nüfusa kayıtlı, Şahin ve Huriye oğlu, 01/11/1967 Çorum doğumlu, BÜLENT GÖRÜCÜ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Vekalet ve Malahat kızı, 25/01/1984 Bakü doğumlu, Azerbaycan uyruklu AYNURA OSMANOVA'nın TMK m.166/1 gereğince BOŞANMALARINA,
2-Davacı tarafından yapılan 125,50 .- TL harç gideri, 8,854,5.- TL yargılama gideri ve 9200.- TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
Dair, verilen hükümilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, yasal süresi içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleştirileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/05/2023
ELAN
ÇORUM 2-ci AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN
ƏSAS NO: 2020/372
QƏRAR NO: 2023/279
MÜQAVİLƏÇİ: AYNURA OSMANOVA (Vəkalet və Məlahətin qızı, 25/011984-cü il təvəllüdlü D.Azərbaycan/ Bakı)
İddiaçı BÜLENT GÖRÜCÜ haqqında məhkəməmizə açılan Boşanma iddiasının açıq məhkəmə prosesinin sonunda;
Təqsirləndirilən şəxs Aynura Osmanova’nın bütün axtarışlara rəğmən tapılmadığı və iddia ərizəsi ilə iclas tarixinin elan olunduğu anlaşıldığından, qərarın mətninin elan edilməsinə qərar verilib.
MÜDDƏT:
1- İŞİN QƏBUL EDİLMƏSİ, Çorum vilayəti, Merkez mahalı, Bahçelievler Mah, Cild №: 1, Ev No: 245 qeydiyyatdadır, Şahin və Huriye oğlu, 01.11.1967-ci ildə Çorumda anadan olmuş, BÜLENT GÖRÜCÜ ilə eyni yerdə qeydiyyatdadır. Vəkalet və Məlahət qızı, 25.01.1984-cü ildə Bakıda anadan olub, Azərbaycan milliyyətli AYNURA OSMANOVA TMK sənəti. 166/1-ə uyğun olaraq boşanmalarına,
2- 125.50 TL haqq, 8.854.5.- TL məhkəmə xərcləri və iddiaçının çəkdiyi 9200.- TL.
vəkil haqqı cavabdehdən alınır və iddiaçıya ödənilir;
Hökmün elanın dərc edildiyi tarixdən 15 gün keçdiyi və əsaslandırılmış qərarın bildirildiyi gündən etibarən 2 həftə müddətində Samsun Region Ədliyyə Məhkəməsinin 4-cü Hüquq Dairəsi qarşısında verdiyi qərarın qanuni qüvvəyə minmiş olduğu hesab edilir. çarə açıqdır, qanuni müddət ərzində heç bir müraciət edilmədiyi təqdirdə yekunlaşdırılacaq bildirişin yerinə bildiriş elan edilir. 16/05/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01841960