Vakif_Katilim

El Afüvv Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

El Afüvv Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

​El Afüvv ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. El Afüvv zikrinin pek çok faziletleri vardır. Günahları bağışlayan manasına gelen El Afüvv Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte El Afüvv ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

09 Ocak 2021 13:11:56

​El Afüvv ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. El Afüvv zikrinin pek çok faziletleri vardır. Günahları bağışlayan manasına gelen El Afüvv Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte El Afüvv ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

El Afüvv ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. El Afüvv zikrinin pek çok faziletleri vardır. Günahları bağışlayan manasına gelen El Afüvv Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte El Afüvv ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

El-Afüvv Esmasının Anlamı Nedir?

El Afüvv; günahları bağışlayandır.

El Afüvv; kolaylıkla affedendir.

El-Afüvv; cezaları kaldırandır.

El Afüvv; ayıpları ve kusurları örtendir.

El Afüvv; günahların yazılı olduğu kayıtları silendir.

El Afüvv; ahirette kullarına günahlarını unutturandır.

El-Afüvv; cezadan sonra affedendir.

El-Afüvv ismi şerifinin anlamı ‘Allahu Teala günahları kökünden kazımak suretiyle tamamen ortadan kaldırır’ şeklinde kısaca ifade etmek mümkün. Kiramen Katibin meleklerinin Allahu Teala kayıtlarını siler. Hatırlamak suretiyle kulları mahcup olmasın diye onların günahlarını unutturur. Bu isim üzerinden nasip almış olan kullar, diğer taraftan sürekli olarak Allah'tan af diler. Bu doğrultuda ayrıca herhangi bir şekilde ümitsizliğe kapılmazlar. Allahü Teala yarattığı kullarına karşı çok affedicidir.

Ebced değeri ve zikir saati:

EL-AFÜVV isminin zikri (156) adettir. Zikrin saati Güneş, günü Pazardır.

El-Afüvv Esmasının Faziletleri

Belirtilen gün ve saatte bu ismin zikriyle  meşgul olan kimsenin kusur ve günahları bağışlanır.kalbi nurlarla dolar.

Kişi, nefsani arzu ve isteklerinden vazgeçer.gönlü huzur ve mutluluklarla dolar,ferahlar.Her gün (156) defa zikredenlere rıza kapısı açılır.

Her şeyden huylanan ve şüphe ve vesveseden kurtulmak isteyen kimse her gün (156) kere okumaya devam etse, vesveseden kurtulur.

El-Afüvv ismi şerifi pek çok farklı fazilete sahiptir. Bu faziletleri üzerinden yaşadığınız sorunlara karşı çözüm bulabilir ve dertlerinize deva bulabilirsiniz.

- Kabahatlerin örtülebilir ve günahın affı için, aynı zamanda güzel ahlak sahibi olabilmek adına bu ismi şerifi 156 kere okumak gerekir,

- Pek çok defa bu ismi şerifi zikreden eden kişilerin duaları kabul olur ve rızıkları açılır,

- Aynı zamanda kalp huzuru ile beraber rızık bolluğu için düzenli okunur,

Bu gibi faziletler konusunda deva olabilmek adına İsmi şerifi farklı sayıları üzerinden gün içerisinde okumak gerekir. Özellikle 156 kez okumak suretiyle günahların affı gerçekleşebilir; güzel ahlak sahibi olunabilir ve kabahatler örtülebilir. İyi bir rızık elde edebilmek ve huzur kazanabilmek için gün içerisinde El-Afüvv Celle Celalühü şeklinde defalarca dile getirmek gerekir.