El Hasib Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

El Hasib Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri
14 Kasım 2020 12:52:41

'Kulların hesabını en iyi gören' anlamına gelen El Hasib Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Hasib Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? El Hasib zikrinin Ebced değeri nedir? İşte El Hasib isminin anlamı, fazileti ebced değeri, zikir günü ve saati...

'Kulların hesabını en iyi gören' anlamına gelen El Hasib Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Hasib Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? El Hasib zikrinin Ebced değeri nedir? İşte El Hasib isminin anlamı, fazileti ebced değeri, zikir günü ve saati...

El-Hasîb İsminin Anlamı Nedir?

 El-Hasîb anlamı Allah'ın güzel isimleri anlamına gelmektedir. Bütün varlıkların hayatı boyunca gizli olarak veya açık bir şekilde yaptıkları işlerin ve davranışların çetelesini kayıt altına alan ve hesabını gören, her şeye gücü yeten anlamına gelmektedir. El-Hasîb ismi Kuran'da birçok ayette geçmektedir. El-Hasîb isminin birçok anlamı zikredilmiştir. Aşağıda bu anlamlar belirtilmiştir.

 - Parçaları bütünüyle bilen,

 - Hesap etmeden bilen,

 - Bütün üstün niteliklere sahip olan,

 - Eksiği ve kusuru olmayan,

 - Kıyamet gününde kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olan,

 - Kendi kereminden fazlasını veren anlamlarına gelmektedir.

 Ayrıca El-Hasîb Ebced değeri Esması'nın zikri 80 adettir. El-Hasîb zikir saati Zühre günü, Cuma gündür. 

El-Hasib Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati:

Zikir Adedi : 80

Zikir Saati : Zühre

Zikir Günü : Cuma‘dır.

 El-Hasîb İsminin Faziletleri Nedir?

Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen. Ahirette onları hesaba çeken. Ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül eden kullarına yeten, onlara yardım edendir.

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle hesabını iyi bilen;

Her şey’e ve herkese her ihtiyacı için kâfi gelen…

Allah Teâlâ, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyet varsa hepsinin neticelerini hiçbir ameliyeye (işleme) muhtaç olmadan doğrudan doğruya ve apaçık bilir.

Allah Teâlâ, herkese her ihtiyacı için kâfidir. Bu kifâyet, O’nun varlığının devam ve kemâlini gösterir.

 - El-Hasîb ismi düşmanlarından korunmak ve geçim sıkıntısından kurtulmak için ''Ya Hasib Celle Celalühü'' diyerek 80 kere okunmalıdır.

 - El-Hasîbismi sabah güneş doğmadan önce 77 kez veya 99 kez ''Hasbiyel Hasib'' diye okur ise yırtıcı hayvanlardan emin olur.

 - Kişilerin akrabaları veya çevresindeki kişiler ile hadise çıktığı zaman, veya herhangi bir olaydan korktuğu zaman sabaha karşı gün doğmadan önce ve güneş battıktan sonra 77 kez El-Hasîb ismi 1 hafta boyunca ''Ya Hasib Celle Celalühü'' diyerek okur ise Allah o kişiyi her türlü kötülüklerden korur. Fakat bunun başlangıç günü perşembe günü olmalıdır.