Advertisement Advertisement
Emlak Katılım

El Kuddüs ne demek? El Kuddüs Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları..

El Kuddüs ne demek? El Kuddüs Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları..

El Kuddüs ne demek? Er Rahim isminin anlamı nedir? El Kuddüs ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Kuddüs isminin anlamı, fazileti ve sırları...

20 Ocak 2021 14:00:14

El Kuddüs ne demek? Er Rahim isminin anlamı nedir? El Kuddüs ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Kuddüs isminin anlamı, fazileti ve sırları...

El Kuddüs ne demek? Er Rahim isminin anlamı nedir? El Kuddüs ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Kuddüs isminin anlamı, fazileti ve sırları...

El-Kuddûs İsminin Anlamı

Kuddûs -الْقُدُّوسُ (Noksanlıklardan pâk olan): Her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz, kutsî.

El-Kuddûs: Hata, gaflet, acizlikten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pâk ve temiz olandır.

El-Kuddûs: Her türlü noksanlıktan, ayıptan münezzeh, en büyük kutsal'dır.

El-Kuddûs : Her türlü eksiklikten uzaktır.

El-Kuddûs : Noksanlardan münezzeh olandır.

El-Kuddûs : Noksanı mucib her şeyden pâk ve münezzehtir.

Kuddûs Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 170

Zikir Günü : Perşembe

Zikir Saati : Müşteri

Sabah gündoğarken İkindi namazı sonrasında Ve... Tam Gece yarısında; Bu ismi şerif zikir vakitlerinde ve diğer her vakitlerde de esma-i zikir  'El-Kuddûs - Ya Kuddûs' diyerek zikredilir.

El-Kuddûs zikri Arş-ı Azam'ı taşıyan meleklerin yapmış olduğu zikirlerden birisidir.

Ya Kuddûs İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Nazar, göz, hased, kıskançlık, şeytanın şerrinden, cin şerrinden, büyücünün şerrinden, insanların şerrinden korunmak için bu esma-i zikri  'Ya Kuddûs' diye günlük 170 defa zikir saatleri olan müşteri vakitlerinde okunursa tesiri daha çabuk olur.

Belalardan muhafaza olmak için, bu ismi şerifi 'Ya Kuddûs' diyerek 170 defa zikredilmeye devam edilir.

Günahlardan kurtulmak için günlük bu ism-i şerif  'Ya Kuddûs' diyerek 170 defa çekilir.

Kötü ahlâktan kurtulup güzel ahlâk sahibi olmak için, 'Ya Kuddûs' diyerek bu ismi şerifi günlük 170 defa zikredilmeye devam edilir.

Kalp temizliği için bu esma-i zikri günlük olarak 'Ya Kuddûs' diyerek 170 defa devamlı zikredilir.

Maddi manevi hastalıklardan kurtulmak için bu esmayı zikri günlük devam ederek 100 defa 'Ya Kuddûs' diyerek zikrederek okunur.

İnsanlar arasında sevilmek ve saygı duyulmasını istiyorsanız günlük bu ism-i şerifi 'Ya Kuddûs' diyerek günlük 100 defa okuyup zikredilir.

Vesvese ve evhamdan kurtulmak için,  bu ismi şerifi 'Ya Kuddûs' diyerek 170 defa bu ism-i şerif  okunur.

'Subbûhun Kuddüsun Rabbünâ ve Rabb'ül melâiketi ver rûh'

Anlamı : Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin demektir.

'Subbûhun Kuddüsun Rabbünâ ve Rabb'ül melâiketi ver rûh' diye bu zikre devam edenlerin maneviyat aleminde birçok hayırlı kapılar ardına kadar araladığı gibi, ilahiyetten bir takım sırlara ve tecellilere vakıf olur.

Ya Kuddûs ism-i şerifi çekildikten sonra şu duanın edilmesi tavsiye edilir:

Allah'ım! Bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlardan dolayı beni bağışla. Allah'ım! Bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.

(Heysemi, Ed'ıye, 33,)

El-Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz, kutsî, hata, gaflet, acizlikten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pâk ve temiz olan, her türlü noksanlıktan, ayıptan münezzeh, en büyük kutsal olan demektir.

Kuddûs Esmasının Sırları

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah çok tövbe edenleri sever. Allah çok temizlenenleri sever."

Bakara-222

Mescid-i Aksa

Beytü'l Makdis: Kutsal ev demektir. Yani günah ve pisliklerden arınmış pâk olduğu için kutsal mukaddes mekânlardan ve müslümanların ilk kıblesi ve peygamber s.a.v Efendimizin miraç'a yükseldiği kutlu yerdir.

"İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim; artık pabuçlarını çıkar çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ'dasın.

Tâ-hâ-12

Tâ-hâ Suresi - 12  Ayet Tefsiri

Ya Musa!.. Sana hitaben (şüphe yok ki, benim) Ben Yüce Yaratıcıyım. Evet... (Ben senin Rabbinim) benden başkası değildir, sana hitabeden (Şimdi pabuçlarını çıkar) Çünkü mukaddes bir mevkide, bir ibadette bulunuken ayakkabılarını çıkarmak edep gereğidir, tevazu ve hürmet âlemetidir. (Muhakkak ki sen) Ey Kelîmullah!.. ( Mübarek bir vadide) yani: (Tuva) denilen kutsal bir mevki (desin). Hz. Musa da hemen ayakkabılarını çıkarıp vadinin ötesine atıverdi. Burada şuna da işaret vardır ki: Bir insan, Cenab-ı Hak'ka ibadet edeceği zaman onun dışındaki şeylerden mümkün mertebe ayrılmağa çalışmalıdır, dünya varlığına iltifat etmiyerek tam bir saflık ve samimiyetle Hakka yönelmelidir. Bir kalp huzuru ile kulluk görevini ifaya gayret göstermelidir.

Kuddûs ismiyle yüce Allah kainatta bulunan herşeyi pâk ve temiz kılan O'dur.

"Yeryüzünü döşedik; bakınız biz ne güzel döşeriz."

Zariyat- 48

Nur Külliyatı

"İsm-i Kuddüs'un cilve-i âzamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kâinatın mevduatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor." (Lem'alar)

Kötü hasletler, bâtıl itikatlar, günahlar, bid'adlar; manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız." (Lem'alar)

Kullar olarak maddi ve manevi kirlerden herdaim kendimizi arındırmamız gerekiyor. Nefse ve şeytanın oyununa gelerek birçok hata, yanlış, günah deryasına dalıp gidiyoruz. İyilik Allah'tan kötülük nefisden olduğunu bilerek ya da bilmeyerek unutarak, iç dünyamızda tam da bunun idrakına vararak, nefse ve hevese uymaktan, günahlardan, haramlardan uzak yaşayan müslüman mümin kullar olarak Kur'an ve sünnet-i seniyye sımsıkı bağlanarak hayat-ı devam ettirmemiz gerekiyor. Ahir zaman ümmeti olarak kuran ve sünnetden ayrılmazsak şayet doğru yoldan sapmayız. Allah'ın takdiri kaderi dışında olanlardan her kul kendinden sorumlu olduğumuzu unutmamak gerekir. Bilinçli ve Allah davasına sonuna kadar hizmet eden müminlerden olmayı Rabbim bize nasip etsin. İnşaAllah...

Yaptığımız her işimizde ilk önceliğimiz Allah rızasını kazanmak olmalıdır. Rabbim bizden razı olursa bize bu dünyayı bize cennet yaparak güzelleştirir.

Bir misal; Bir gülü düşünün... Rabbim birçok renkte güzellikte ve kendisine özgü kokusuyla bahçeleri de gönüllerimizi de güzelleştirir. Bu Kuddûs ismine ayna olmuştur.

Allah'u Teâla içinde bulunduğumuz kâinat alemine gökten o rahmet yağmurlarını indirerek yeryüzünde bulunan bütün pislikleri temizleyip arındırıyor.

Bizlere mümin kullar olarak ve yaradılış gayemizin kulluk olduğunu bilerek  anımsayarak yüce Allah'ı günahlardan tövbe ederek, Allah'u Teâla'yı tesbih ve zikir ederek, manevi kirlerden arınmalıyız.

Cenab-i Zül-Celâl yarattığı ve her şeyden üstün kıldığı insana nasıl temizleneceğini pâk olacağını, kuran, ayet ve hadiselerle bildirmiştir.

Hayvanat alemindeki her bir varlığa da kendince nasıl temizlenip pisliklerinden arınacağını öğretmiştir. Mesela; bir kedi; kendini o patileriyle yalayarak temizler. Mecburi ihtiyacını ise bir toprak bulup onu o patileriyle kazarak işini görür, donra üstünü kapatır. İşte bunların hepsi Kuddûs ismiyle bu kainat aleminde böyle tecelli ederek vuku bulur.

Bir hadis-i kutsi vardır:

"Temizlik imandan gelir"

Bu hadise binayen islam dini herdaim temizliğe özen göstermemiz gerektiğini vurgusunu yapıyor.

Mesela; "Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir." (Müslim Mesacid 284)

Kullar olarak Allah'a yönelik dua, zikir, tesbih, kuran, namaz ve tüm ibadetler öncesinde pisliklerden arınıp, tertemiz olarak Allah'ın karşısına çıkmalıyız. Allah çok temizlenenleri sever. Ayetinde olduğu gibi.

Kuddûs İsminin Geçtiği Ayetler

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

"O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir."

Haşr-23

"Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih ediyor."

Cum'a-1

Kuddûs İsmi Duası

Ey hatadan, gafletten, acizlikten uzal olan

KUDDÛS!

Bütün eksikliklerden, kötü benzetmelerden münezzeh olan Sensin.

Yeri-göğü her türlü kirden temiz tutan Sensin.

Toprağı, suyu, havayı bizim için temizleyen Sensin.

Senin evin olan kalbimizi de rahmetinle  temizle!

Temizsin, temiz olanı seversin.

Ruhumuzdan günah kirini uzak eyle!

Amin... Ecmain...

Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...