El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri

El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri

El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri nelerdir? El Muğni esmasının anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Muğni isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları,El Muğni isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Muğni isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Muğni isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

01 May 2019 10:53:00

El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri nelerdir? El Muğni esmasının anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Muğni isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları,El Muğni isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Muğni isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Muğni isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri nelerdir? El Muğni esmasının anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Muğni isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları,El Muğni isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Muğni isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Muğni isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte El Muğni Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

NAZARDAN KORUNMA DUASI

ESMAÜL HÜSNA

TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ

İSMİ AZAM DUASI

FETİH SURESİ

Ğaniyy: “Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olan.” 

“Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyden müstağni olan.” 

Muğnî: “Dilediğine zenginlik veren.”

“Has kullarını, istiğna kemâline erdiren.”

“Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız; Allah ise, Ğaniyy’dir, Hamîd’dir (övülmeye lâyıktır).” (Fâtır Sûresi, 35/15)

Önce Ğaniyy ismi için verilen birinci mânâ üzerinde duralım: “Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olan.”

İnsan mutlak fakirdir. Göze muhtaç olduğu gibi güneşe de muhtaçtır. Gecenin gelmesine ihtiyacı olduğu gibi, gitmesine de ihtiyacı vardır. Havadan, sudan, mevsimlerin gelip gitmelerine kadar her türlü ihtiyacını ancak bütün varlık âleminin yegâne sahibi olan Allah karşılamaktadır. 

İkinci mânâ: “Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyden müstağni olan.” 

Varlığı vâcip, kadîm ve bâki olup bütün kemâl sıfatlara sahip olan Allah, yarattığı ve bütün ihtiyaçlarını bizzat gördüğü mahlukatından elbette müstağnidir. 

Allah, Rezzak ismini tecelli ettirmekle besleyip büyüttüğü bir kulunun, yiyip içmesine nasıl muhtaç değilse, aynı şekilde Hâdî ismiyle kalb gözünü açtığı ve kendisine manevî nimetler ihsan ettiği bir kulunun da imanına, ibadetine öyle muhtaç değildir. Allah bütün bunlardan müstağnidir. 

Bütün insanlar iman, amel ve ahlâk sahasında kemâle erseler, Allah’ın kemâlinde bir ziyadelik olmayacağı gibi, yine bütün insanların küfür ve dalâlete düşmeleriyle de O’nun kemâlinde bir noksanlık olmaz. 

Allah’ın sıfatları da tecelliden müstağnidirler, yani tecelliye muhtaç değildirler. Bütün tecelliler mahlukat içindir, mahlukatın kemâlleri içindir, onlara rahmet ve inayet içindir.

Bu isimlerden feyiz alan bir insan, kalbini sadece Allah’a bağlar, mutlak Ğaniyy olarak ancak O’nu tanır ve her türlü ihtiyacını yalnız O’na arz eder ve eriştiği her türlü maddî ve manevî nimetler için ancak O’na hamd ve şükür eder.

Sebepler âleminden ve bütün mevcudattan istiğna gösterir. Allah’ın azîz bir kulu olarak yaşar; mahlukata dilencilik etme zilletinden kurtulur. 

Bu şuura ermiş bir kul, artık kendi gibi aciz, kendi kadar fakir olan başka bir mahluka gönül bağlamaz, bütün mümkinat âleminden istiğna ile Ğaniyy ve Muğnî olan Allah’ın dergahına sığınır, “yalnız sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz” diyerek manen yükselir.

El-Muğni esmasının ıstılah anlamı:

El-Muğni; kullarını maddi anlamda zengin kılandır. El-Muğni; kullarını ilim ve Kur’an bilgisiyle zengin kılandır. El-Muğni; kullarına her konuda yeterli gelendir. El-Muğni esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

 1-Allah’ın hükümlerini yerine getirirken yoksulluktan korkanları Allah kendi lütfuyla zengin kılacaktır:

“Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin kılacaktır. Çünkü Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe 28)

2-İffetini korumak kastıyla evlenen kimseleri zengin kılacaktır:

“Aranızdaki bekârları, köleleriniz ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah onları kendi lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.” (Nur 32)

El Muğni esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

 Fakirliğimiz ve muhtaçlığımız konusunda Rabbimizden bizi zengin kılmasını ve insanlara muhtaç etmemesini istemeliyiz. Her türlü ihtiyacımızı O’na arz etmeliyiz. “O Allah zengin kılandır, her türlü ihtiyaçtan kurtarandır.” (Necm 48)

Bu konudaki en güzel örneğimiz de Rasulullah (s.a.v)’tır. Rabbimiz O’nu zengin kılmıştır ve O’na yetmiştir. Biz de Rabbimize güvendiğimiz zaman O bize her konuda yetecektir. “Seni yoksul iken bulup da zenginleştirmedi mi?” (Duha 8)

El-Muğni

El Muğni Ebced değeri ve zikir saati

El Muğni  isminin ebced değeri (1100) adettir.Zikir saati Zühre, günü Cuma‘dır.

El Muğni Esmasının Fazileti ve Faydaları

Gününde ve saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur,zenginse zenginliği artar.Giriştiği hiç bir işte başarısız olmaz.Hiç bir konuda maddi sıkıntı çekmez,ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendisine beklemediği kısmetler çıkar. Özellikle Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.

 

Esmaül Hüsna! El Muğni zikrinin faydaları...

Küsleri barıştırmak için zikredilen Ya Cami Esmaül Hüsnasının faziletler

 Eşlerin arasının iyi olması için zikredilen El Muksit Esmaül Hüsnasının faziletleri

Zül Celali Vel İkram Esmaül Hüsnasını faziletleri

 Mâlik’ül-Mülk Esmaül Hüsnasının faziletleri ve faydaları

 Esmaül Hüsnadan Ya Zel Celali Vel İkram ismi şerifinin fazileti nedir?

 ESMAÜL HÜSNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Mâlik-ül Mülk esması, Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsnadan Er Rauf isminin faziletleri