Advertisement Advertisement
Emlak Katılım

Er Rahim ne demek? Er Rahim Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları..

Er Rahim ne demek? Er Rahim Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları..

Er Rahim ne demek? Er Rahim isminin anlamı nedir? Er Rahim ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan Er Rahim isminin anlamı, fazileti ve sırları...

19 Ocak 2021 15:06:33

Er Rahim ne demek? Er Rahim isminin anlamı nedir? Er Rahim ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan Er Rahim isminin anlamı, fazileti ve sırları...

Er Rahim ne demek? Er Rahim isminin anlamı nedir? Er Rahim ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan Er Rahim isminin anlamı, fazileti ve sırları...

Rahîm; pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük nimetler vermek suretiyle mükâfâtlandırıcı anlamındadır.

Rahmân ve rahîm, rahmet kökünden türemiştir. İkisi de Allah’ın engin merhamet ve şefkatini bildirir. Ancak aralarında şöyle bir fark vardır: Rahmân ismi dünyada mü’min kâfir herkesi kuşatmışken, rahîm, sadece inananlara mahsustur. Bu bakımdan Allah, âhirette sadece mü’minlere rahmet ederek, onları cennetine koyacaktır.

Rahmân ve rahîm isimleri iki türlü rahmet ifâde eder. Rahmân isminin ifâde ettiği rahmet, hiçbir şarta, kesbe ve irâdeye bağlı olmayarak bahşolunan rahmettir. Bu bütün yaratıkları kapsayan bir rahmettir. Bunda çalışan çalışmayan, itaatli suçlu, inançlı inançsız ayırımı yoktur.

Rahîm isminin ifâde ettiği rahmet ise, Rahmân’ın lütfu olan rahmeti iyiye kullanarak çalışanlara bir mükâfât olmak üzere verilen rahmettir. Bu, en az bire ondur. Çalışanın samimiyetine göre yedi yüz katına ve hatta daha fazla katlara çıkabilir. Elbette çalışanla çalışmayan bir olmaz.

Er-Rahîm İsminin Anlamı

Er-Rahîm - اَلرَّحِيمُ (Bağışlayan - Esirgeyen) : "Allah mü'minlere karşı çok merhametlidir."

Er-Rahîm : Merhamet sahibi yüce Rahîm O'dur.

Er-Rahîm : Sonsuz merhameti ile kullarına büyük nimetler veren Rahîm'dir.

Er-Rahîm : Engin merhamet sahibi olan.

Er-Rahîm : Ahiret yurduna yalnızca mümin kullarına merhamet eden, günahları af ve mağfiret edip bağışlayan yüce Rahîm O'dur.

Er-Rahîm : Kullarının hatalarını kusurlarını günahlarını esirgeyip bağışlayan, merhamet sahibi olan, O'na inanıp rızasına uyan kullarını ahiret aleminde sonsuz nimetleriyle mükafatlandıracak olan Rahîm O'dur.

Er-Rahîm : Ahirette sadece mümin kullarına acıyan merhamet eden O'dur.

Er-Rahîm Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 258

Zikir Günü : Güneş

Zikir Saati : Pazar

Sabah gündoğarken, İkindi namazı sonrasında, Bu ism-i şerif  'Ya Rahîm- Er-Rahîm' diyerek zikir saatlerinde çekmek daha tesirli olur.

Ya Rahîm İsminin Fazileti Havas ve Esrarı

Her duanın kabulü için zikir saati olan vakitlerde 258 defa 'Ya Rahîm' diyerek zikredilir.

Maddi ve manevi rızıklar için günlük bu esma-ı şerif 'Ya Rahîm' diyerek 258 defa zikredilmeye devam edilir.

'Ya-Rahman Ya Rahîm' diyerek 258 defa günlük okunduğunda o kulun üstündeki sıkıntı gider. Umutsuzluklar, çaresizlikler kalkar. Rabbim ona birçok lütuf, ihsan ve ikramlarda bulunur.

Günlük 5 vakit namaz sonrasında bu esma-ı şerifi 279 defa 'Ya Rahîm' diyerek okuduğunda yüce yaratan o kulunu güzel ahlâk sahibi ettiği gibi rızkını da bollaştırır.

'Ya Rahîm' ismini 258 defa bir kağıda yazdıktan sonra, meyve veren bir ağacın kök kısmına gömüldüğü takdirde o ağacın meyvesi bol olur.

Şefkat ve merhamet sahibi olmak isteyenlerin çekeceği isim ise 'Er-Rahîm' esmasıdır.

Günlük 618 defa 'Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahîm' celle celalühü diyerek bu ism-i şerifi okuyamaya devam eden kimseleri herkes tarafından sevilir, rızkında artış olur. Ömründe de huzur ve refah içinde geçer.

Sinirli, öfkeli asabiyeti olan kimseler bu ism-i şerifi  'Ya Rahîm' diye günlük 100 defa okursa öfkesi geçer, mulayimleşip sakinleşir. Ona bir sükûnet iner.

Bu esma bir zalimin üstüne 'Ya Rahîm' diyerek okunduğu zaman, o zalim zulmünden vazgeçer. Adeletle davranmaya başlar.

'Ya Rahîm' diyerek bu esma-ı şerifi 258 defa bir kağıda yazdıktan sonra suyun içerisine atılıp silindikten sonra, o sudan içen yazan kimseye karşı sevgisi artar.

Bir kimse bir bardak suyun içerisine bu ism-i şerifi 'Ya Rahîm' diyerek 258 defa okuyup, sonra da içine Kuran'daki şifa ayetlerini 7 şer defa okuyup üfleyerek o suyu hastaya içirirse o hasta şifaya kavuşur.

Rahîm ismini okuduktan sonra bu duayı okunursa fayda görülür.

Tavsiye Edilen Dua

"Allah'ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet ve bana rızık ver."

(Ebu Davud, Salat, 145)

Er-Rahîm: Merhamet sahibi olan, sonsuz merhameti ile kullarına büyük nimetler veren, engin merhamet sahibi olan, Ahiret yurduna yalnızca mümin kullarına merhamet eden, günahları af ve mağfiret edip bağışlayan, O'na inanıp rızasına uyan kullarını ahiret aleminde sonsuz nimetleriyle mükafatlandıracak olan müminlere karşı çok merhametli olan demektir.

Allah'u Teâla ahiret aleminde mümin kullarına Rahîm ismi ile tecelli edecektir.

Bu dünya aleminde ise Rahman ismiyle tecellisini kullarına gösterir.

Bismillahirrahmânirrahîm

Kuran-ı Kerim'in ilk ayeti besmele ile başlar.

Manası : Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Fatiha suresi 3. ayetinde de;

Rabbimiz buyuruyor ki,

Türkçe Okunuşu: "Errahma-nirrahim"

Türkçe Meali : "Rahmân ve Rahim"

Er-Rahmani : Rahman esması ile tecelli

Er-Rahîm : Rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nuru sahibi.

Bu dünyanın Rahmânı olarak kullarına merhamet ile tecelli eder. Ahirette ise Rahîm ismiyle mümin kullarına tecelli edecektir.

Rabbim Cennette cemalini kullarına Rahîm ismiyle tecelli ederek gösterecek olan Rahîm O'dur.

Bir hadisi şerifte buyurmuştur ki;

"Rahîm sıfatının en büyük tecellisi, rahmeti kendisine farz kılınan Yüce Allah'ın Hz. Muhammed s.a.v efendimizi alemlere rahmet olarak göndermesidir."

Bir ayette de;

"(Ey Muhammed) seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik."

Enbiya-107

İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Şura-28

Rabbim 'Rahîm' ismiyle kullarına merhamet ederek bağışlar. Birde 'Gâfûr' ismiyle kullarının hatalarını yanlışlarını bağışlayan O'dur.

Rabbim yeryüzü semasında bulutları biraraya getirirek onların çarpışması sonucunda yağmur meydana getiren, rahmetini yere indirerek kullarına ordan türlü türlü rızıklar ikram ve ihsan eden Rahîm'dir. O suyu içerek bütün canlılar hayat bulur, can bulur. O topraktan çıkan rızıklar ile çeşitli nimetler bitirerek kullarını doyuran da O'dur. İşte bunların hepsi Rahîm isminin bir tecellisi ile vuku bulur. Buluta vermiş olduğu görevle bulutlar suya dönüşerek yeryüzü semasına rahmet olarak toprakla buluşur.

Allah yarattığı herşeye bir görev kılmıştır. Bütün kainatta ne varsa hepsinin de farklı bir görevi vardır.

Örnek olarak bir arıyı verelim : Bir arı binbir çiçekten topladığı o çiçekleri yapmış olduğu peteklere bir bir getirerek karnından boşaltır. İşte o şifa kaynağı olan bal meydana gelir. Rabbim de arıyı bal yapmak ile bu dünyada görevli kılmıştır. Bu Rahîm isminin tecellisi ile gerçekleşir.

Birde Kuran-ı Kerim'in Nahl suresi vardır. Bu süredeki Nahl'ın anlamı ise "bal arısı"demektir. Nahl ismi 68'ci

ayette geçiyor. Ve bu sureye isim olmuştur.

Nahl-68

"Rabbin bal arısına şöyle vahyetti; "Dağlardan, ağaçlardan ve kuracakları kovanlardan göz göz evler edin."

Nahl-69

"Sonra, meyvelerin her çeşidinden yiyip Rabbinin kolay kıldığı yollara koyul." Onların karınlarında, insanlar için bir şifa olan çeşitli renklerde bir içecek peyda olur. Şüphesiz ki bunda, düşünen bir topluluk için elbette bir ibret vardır.

Nahl suresindeki 69. ayet ise aynı zamanda Kuran-ı Kerim'in 6 şifa ayetinden birisidir.

Rasululah s.a.v efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Şu şifalı iki şeye devam ediniz: Bal ve Kur'an."

(İbn-i Mace, C.9, Hno: 3452)

Bahar geldiğinde bütün ağaçlar, çiçekler binbir renkte çeşitte çiçek açarak, yeryüzünü güzelleştirirler, donatırlar. Rabbim o ağaçtaki çiçekleri meyveye dönüştürür. İlk olarak o çiçekten küçücük meyve şeklinde hamlaşır, daha sonra olgunlaşarak o güzel tadı lezzeti ve rengiyle yiyenlere ikram olur. Her birinin ayrı bir rengi, tadı, kokusu, lezzeti farklıdır. Bütün bunlar Rabbimizin Rahîm ismiyle kullarına tecelli eder.

Rahîm İsminin Geçtiği Ayetler

"O öyle Allah ki O'ndan başka ilâh yok! Gaybı da bilir, hazır olanı da, O Rahman'dır, Rahîm'dir."

Haşr-22

"Allah müminlere karşı çok merhamet edendir."

Ahzab-43

"Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir."

Yusuf-64

"Allah bütün günahları mağfiret buyurur, şüphesiz ki O öyle Gafûr öyle Rahîm O."

Zümer-53

"Ancak tevbe edip hali düzeltib hakkı söyleyenler başka, ben onları bağışlarım, öyle Rahîm Tevvâbım ben."

Bakara-160

"Ve Allah'a istiğfar eyle, çünkü Allah Gafur, Rahîm bulunuyor."

Nisa-106

"Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim."

Hicr-49

Rahîm İsmi Duası

Ey hususî ihsanların ve karşılıksız

lütufların sahibi olan

RAHÎM!

Sen Sana itaat eden kullarını

merhamatinle sevindirensin.

Sen mü'min kullarına

Cenneti müjdeleyensin.

Sen salih amelleri zayi etmeyecek olansın.

Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Ey dünyanın Rahmânı,

ey ahiretin Rahîmi!

Ebedî Cennetler hazırladıklarına dâhil et bizi!

Hususî şefkâtinden mahrum bırakma bizi!

Amin... Ecmain

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullâh

Ebeden Daima...