Advertisement Advertisement
Emlak Katılım

Er Rahman ne demek? Er Rahman Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları...

Er Rahman ne demek? Er Rahman Esmaül Hüsnasının anlamı, fazileti ve sırları...

Er Rahman ne demek? Er Rahman ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan Er Rahman isminin anlamı, fazileti ve sırları...

19 Ocak 2021 02:00:00

Er Rahman ne demek? Er Rahman ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan Er Rahman isminin anlamı, fazileti ve sırları...

Er Rahman ne demek? Er Rahman ismi şerifi Esmaül Hüsna içinde yer alan isimlerdendir. Esmaül Hüsnada Allah'ın 99 ismi yer alıyor. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan Er Rahman isminin anlamı, fazileti ve sırları...

“Rahmân”, Allah’ın zâtî ismi, “Rahîm” ise fiilî isimlerindendir. “Rahmân”, zâtî ismi olduğundan Allah’tan başkasına isim olarak verilemez. Fiilî isimlerinden olan “Rahîm” ise başkasına isim olarak verilebilir. Allah’ın bu ismi bir kulda tecellî ederse, o kul merhamet kanatlarını bütün yaratıklara açar. Allah’ın rahmeti bütün yaratılmışları kapsar. Rahmetiyle, inanan inanmayan bütün insanlara rızıklarını ve nimetlerini bol bol vermektedir.

Hz. Peygamber Allah’ın rahmetini şöyle anlatır:

“Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yaratıklarına vermiştir. Yaratıkların birbirlerine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah’ın rahmetinin doksan dokuzu kıyâmet günü içindir.”

Er-Rahman Esması Anlamı

Rahman: Merhameti sonsuz olan O'dur.

Rahman: (Esirgeyen-Bağışlayan)

O, kullarını bağışlayan esirgeyen ve ayırım dâhi yapmadan nimetlerini tüm kullarına veren Rahman'dır.

Er-Rahman: Yarattığı her canlıya merhamet eden O'dur.

Er-Rahman: İnsan olsun hayvan olsun, mü’min olsun, kâfir olsun hiçbir fark gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten…

Er-Rahman: Yarattığı bütün canlılara nimet veren, mü’min-kâfir ayırmadan bütün kullarına merhamet gösteren.

Er-Rahman: Rahmet eden, bağışlayan, esirgeyen, bütün canlılara nimet veren anlamına gelir.

Er-Rahman: Ezel’de bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini, sevmediğini ayırt etmeden bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkedendir. Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren anlamına da gelir.

Er-Rahman Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 298

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş, Sabah gündoğarken, İkindi namazı sonrasında; Bu esma-ı zikir zikir vakitleri ve diğer vakitlerde 'Er-Rahman' - 'Ya Rahman' diyerek zikredilir.

Ya Rahman İsminin Fazileti Havas ve Esrarı

Dünya ve ahirette Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız bu esma-ı zikri günlük 'Ya Rahman' diyerek 298 defa zikredilir.

Her gün namaz sonrasında bu ism-şerifi 'Ya Rahman' diyerek 100 defa okursa Allah'ın rızasını kazanarak birçok nimetler de ona verilir.

Günlük 40 gün boyunca sessiz sakin bir köşede bu ismi 'Ya Rahman' diyerek 1000 defa zikrederek okursa o kimsenin kalp gözünü Allah açar.

Günlük 5 vakit namazin hemen akebinde bu esma-ı zikri 'Ya Rahman' diye 2500 defa okursa Allah'u Teâla her şeyden onu haberdar eder.

Bir kimse her türlü dilek, istek ve muradına nail olmak istiyorsa bu esma-ı zikri 'Ya Rahman' diyerek günlük 290 defa zikredilir.

Günlük bu esmayı 'Ya Rahman' diye 100 defa zikrederek okuduğunda o kişinin merhamet duygusunda artış olur.

Rahman İsminin Geçtiği Ayetler

BismillahirRahmanirRahim

"En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."

Araf Sûresi - 180

"İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin; hangi isimle dua ederseniz edin, en güzel isimler O’nundur."

İsrâ Suresi - 110

"Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân’dır."

Ta-ha: 90

"Rahmetim ise herşeyi kuşatmıştır."

Âraf-156

"İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir."

Bakara-163

De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.

Enbiya- 42.

"Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalblerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir."

Yunus-57

Böylece Biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmiş olan bir ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye. Oysa onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki: "O, benim Rabbimdir, O'ndan başka İlah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve son dönüş O'na'dır."

Ra'd- 30

De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)dır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz."

Mülk- 29

(Resulullah) Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz, sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahman (olan Allah)dır."

Enbiya-112

Hadis-i Şerifler

"Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları öğrenir ve hayatı boyunca Allah'ı bu şekilde tanıyarak yaşar ve hayatını bu iman ve yaşayış üzere bitirirse cennete girer."

(Tirmizi, "Daavât", 82)

"Şüphesiz ki; Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse cennete girer."

Rahman İsmi Duası

Ey rahmeti gazabını geçen

RAHMAN!

Annelerin şefkati rahmet denizinde bir damla gibi kalır.

Kullarına bir anneden daha merhametli olan Sensin.

Sen lütfetmesen nimetleri, mahlukât yok olur, gider.

Bütün canlıların rızkını veren Sensin.

Rahmetinden ümidi kesmek ne bedbahtlıktır!

Rahmeti her yeri kuşatan Sensin.

Ey Rahman!

Rahmetinle bütün muhtaçlara yardım et!

Dünya hayatında bizlere sayısız nimetler verdiğin gibi,

Ahirette de cennetin ve Cemâlinle müjdele!

Amin… Amin…. Amin…. Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…