Eşlerin arasının iyi olması için zikredilen El Muksit Esmaül Hüsnasının faziletleri

Eşlerin arasının iyi olması için zikredilen El Muksit Esmaül Hüsnasının faziletleri

El muksit esmasının anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Muksit isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, El Muksit isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Muksit isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Muksit isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte El Muksit Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

27 Nisan 2019 11:41:00

El muksit esmasının anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Muksit isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, El Muksit isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Muksit isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Muksit isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte El Muksit Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

El muksit esmasının anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Muksit isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, El Muksit isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Muksit isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Muksit isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte El Muksit Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

El-Muksit esmasının manası : Adaletten şaşmayan, bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan, mazlumlara insaf eden, adil, yarattıklarından hiç birine haksızlık, eza, cefa, eziyet ve zulüm etmeyen demektir. Her şeyi yerli yerinde yapan.Zalimden mazlumun hakkını alan.

El Muksit esmasının lügat anlamı:

Kıst kökünden türemiş olan el Muksit ismi; adalet, gerçeğe uygun hükmetmek, dengeyi kurmak, doğru yolu izlemek anlamlarına gelir.

El Muksit esmasının ıstılah anlamı:
  • El Muksit; adaleti en üst seviyede ayakta tutandır.
  • El Muksit; hükmünde ve emirlerinde adil olandır.
  • El Muksit; her şeye belli bir denge ve düzen takdir edendir.
  • El-Muksit; mü’min kullarının mükâfatlarını adaletle verecektir.
  • El Muksit; kafir kullarının cezalarını da adaletle verecektir.
  • El-Muksit; hesap gününde adalet tartılarını kurandır.
  • El Muksit; adaleti ayakta tutmak için peygamber gönderen ve kitap indirendir.
El Muksit esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

1-İman eden kullarının mükâfatlarını adaletle vermesi anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Allah bunu size gerçek bir vaat olarak vermiştir. Çünkü O, halkı önce yaratır. Sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için onları geri çevirir..” (Yunus 4)

2- Kıyamet gününde adaletle hüküm vermesi anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“O zaman kendine zulmeden herkesin yeryüzü dolusu malı olsa azaptan kurtulabilmek için onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını açıklarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.” (Yunus 54)

3-Adalet terazilerini kurması anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Biz kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş hardal tanesi kadar dahi olsa, onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz.” (Enbiya 47)

4-Adaleti yerine getirmek için peygamber göndermesi ve kitap indirmesi anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve nizamı indirdik..” (Hadid 25)

5-Adaleti ortadan kaldırmaya çalışan kâfirleri cezalandırması anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Allah’ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanlar yok mu? Onları acı bir azapla müjdele!” (Ali İmran 21)

El Muksit esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Allah bizden adaletle hükmetmemizi ve adaleti ayakta tutmamızı emreder:

“…Hüküm verdiğin zaman adaletle hüküm ver. Muhakkak ki Allah adaletten ayrılmayanları sever.” (Maide 42)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun…” (Maide 8)

Adalet; eşit davranmak değil, Allah’ın emrettiği şekilde hak ile hüküm vermektir.

2-Allah bize Müslüman kardeşlerimizin arasını adaletle düzeltmemizi emreder:

“Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.” (Hucura 9)

3-İnsanların arasında seçkin kılınan adil ümmet ve adil önderler olmalıyız:

“Yarattıklarımızdan, daima hak ile doğru yolu bulan ve onunla adil davranan bir ümmet vardır.” (Araf 181)

Hak ile batılı birbirine bulayanlardan değil, her zaman hakka sahip çıkanlardan olmalıyız. Her işimizde Rabbimizin koymuş olduğu denge ve düzene uygun hareket etmeliyiz. İnsanların arasını adaletle düzeltmeli, Rabbimizin seçkin kıldığı adil önderler ve adil ümmet olmalıyız.

NAZARDAN KORUNMA DUASI

ESMAÜL HÜSNA

TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ

İSMİ AZAM DUASI

FETİH SURESİ

El Muksit Ebced değeri ve zikir saati:

El-MUKSİT isminin zikri (209) adettir.Zikrin saati Müşteri,zikir günü Perşembedir.

El Muksit Esmasının Fazileti ve Faydaları

EL-MUKSİT: İsmini her gün (208) defa zikreden kimse ibadetlerinde vesveseden kurtulur.huzur ve huşu içinde ibadet yapar.

Bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimse,borçlu ise borcundan kurtulur.Borçlu üzerine okunsa  borcundan kurtulması sağlanır.

Haksız yere  hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa, Allah’ın izniyle kurtulur, adalet yerine gelir.

Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara vekfi yazılıp etrafına  da (66) kere “YA MUKSİT YA ALLAH” yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuk , haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranışlarını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.                                                                                                                                                                                 

El-Muksit : المقسط 

Fazilet ve faydaları

Eşinizle aranızın daha iyi olması için : El- Muksit

* Ruh ve sinir hastalıklarına karşı 275 kere ” Ya Allâh, Ya Muksit celle celâlühû ” ism-i şerifleri okunursa şifa bulup iyileşirler. * 5 vakit namazdan sonra 209 kere ” Ya Muksit celle celâlühû ” zikrine devam eden, hal ve hareketlerinde adaletli olur, herkes tarafından sevilir. * Huysuz geçimsiz eş veya insanlar için her gün 100 kere “Ya Muksit celle celâlühû” ism-i şerifi okunursa o insan yumuşar ve geçimli hale gelir. * Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden ve vesvesinden emin olur. * EL-MUKSİT:ismini her gün (208) defa zikreden kimse ibadetlerinde vesveseden kurtulur.huzur ve huşu içinde ibadet yapar. * Bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimse,borçlu ise borcundan kurtulur.Borçlu üzerine okunsa borcundan kurtulması sağlanır. * Haksız yere hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa,Allah’ın izniyle kurtulur.adalet yerine gleir. * Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara vekfi yazılıp etrafına da (66) kere “YA MUKSİT YA ALLAH”( المقسط- اللّهِ )yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuk , haşarılıktan ve huysuzluktan vazgçer.Kötü davranışlarını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur. * Kim geçimsiz hırçın tabiatlı ise, günde yüz defa bu ismi okumaya devam ederse bu huylardan ve şeytanın namazda verdiği vesveseden kurtulur. * BU ismi şerifi zikreden kimsenin düşmanları varsa hepsinin kin ve adaveti söner yerine muhabbet ve sevgi daim olur. ona katiyyen kimse kızamaz. Kin besleyemez. * Bilhassa aralarında geçimsizlik ve nefret olan karı koca arasındaki kin ve nefreten sıcak sevgi ve muhabbete çevirir. * Hasmın düşmanlığının dostluğa ve sevgiye dönmesi maksadıyla bu ismi şerifle beraber “matlubun ve annesinin ismini “MUKSİT” ismi şerifini toplamı kadar okumak ve buna bir müddet devam etmek ve her yüzde bir kere cenabı haktan matlubunun okuyana musahhar olmasını, adavetin muhabbete dönmesini rica etmek lazımdır. * Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir *Asabi eşin veya her hangi birinin yanında asabi hal mevcutken, bu ismi şerifi (209)defa okuduktan sonra ; “Allahümme inni eselüke bi ismikel afvi el mügsidi en tetfee anni gadabe” (asabi kişinin ismini söyle)” diye dua edilirse bi iznillah matlubun hasıl olur gazabı diner.

El-Muksit esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati : Ebced değeri ve zikir sayısı ; 209 Zikir günü ; Perşembe Zikir saati ; Müşteri (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.) Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Dudak altı sol kısım, göğüs kafesi. Gezegeni : Mars. Hangi burç üzerinde etkili : Terazi

İçinde el Muksit İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Mümtehine suresi 8. ayet

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Okunuşu :Lâ yenhâkumullâhu anillezîne lem yukâtilûkum fîd dîni ve lem yuhricûkum min diyârikum en teberrûhum ve tuksitû ileyhim, innallâhe yuhıbbul muksitîn(muksitîne).

Anlamı :Allah, din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehy etmez (yasaklamaz). Muhakkak ki Allah, adaletli olanları (adaletle davrananları) sever.

Zül Celali Vel İkram Esmaül Hüsnasını faziletleri

Mâlik’ül-Mülk Esmaül Hüsnasının faziletleri ve faydaları

Esmaül Hüsnadan Ya Zel Celali Vel İkram ismi şerifinin fazileti nedir?

ESMAÜL HÜSNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Mâlik-ül Mülk esması, Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsnadan Er Rauf isminin faziletleri