Kardeseli

Esmaül Hüsna'dan El Kaviyy zikrinin faziletleri....

Esmaül Hüsna'dan El Kaviyy zikrinin faziletleri....
09 Eylül 2020 17:53:24

Allah'ın 99 isminden biri olan El Kaviyy Esmaül Hüsnası Kudreti en üstün ve hiç azalmaz olan anlamına geliyor. Ebced değeri 117 olan El Kaviyy Esmaül Hüsnası cuma günleri sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrasında zikredilir. El Kaviyy Esmaül Hüsnasını kendine virt edinen vücudunda takatsizlik veya kansızlık bulunan bir kimse, her gün 114 defa El-Kaviyy isminin zikrine devam ederse zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti bulur. İşte Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'dan El Kaviyy zikrinin faziletleri....

Allah'ın 99 isminden biri olan El Kaviyy Esmaül Hüsnası Kudreti en üstün ve hiç azalmaz olan anlamına geliyor. Ebced değeri 117 olan El Kaviyy Esmaül Hüsnası cuma günleri sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrasında zikredilir. El Kaviyy Esmaül Hüsnasını kendine virt edinen vücudunda takatsizlik veya kansızlık bulunan bir kimse, her gün 114 defa El-Kaviyy isminin zikrine devam ederse zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti bulur. İşte Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'dan El Kaviyy zikrinin faziletleri....

El-Kaviyy Anlamı Nedir?

Pek Kuvvetli.

Kavî, kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan.

Güç ve kuvveti sonsuz olan

Kudreti en üstün ve hiç azalmaz olan

El-Kaviyy esması Allah’ın zati sıfatları arasında bulunmaktadır. Bu bağlamda El-Kaviyy, O’nun her şeye gücü yeten olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda Allah, sınırsız bir kudretin sahibidir ve bunu istediği yönde kullanabilmektedir. O, asal yorulmayandır ve zafiyet göstermeyendir. Allah’ın gücü ve kuvveti sonsuzdur. Esmaül Hüsna’da yer alan bazı isimlerin insanlara da verildiği görülmektedir. Ancak El-Kaviyy, yalnızca Allah’a ait bir vasfı simgelediği için insanlara verilememektedir.

EL-KAVİYY isminin ebced değeri

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 117

Zikir günü ; Cuma

Zikir saati : Zühre (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve tam gece yarısı.)

EL-KAVİYY isminin ebced değeri “117” adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.

El-Kaviyy zikrinin Faziletleri Nedir?

El-Kaviyy esmasının zikri fetih için uygundur. İstanbul’un fethinde bu ismin Fatih Sultan Mehmet tarafından da zikredildiği rivayet edilmektedir. Yavuz Sultan Selim de Mısır’ın fethinde bu ismin zikrini yaptığı belirtilmektedir.

Vücudunda takatsizlik veya kansızlık bulunan bir kimse, her gün 114 defa El-Kaviyy isminin zikrine devam ederse zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti bulur.

El-Kaviyy ism-i şerifini zayıf bir mazlum okusa zalimin zulmünden emin olur.

Her gün evinden çıkmadan 126 defa El-Kaviyy ism-i şerifini okuyan kimse, bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtulur. İşleri kolayca yürür. Kalp ve ruh kuvveti kazanır.

5 vakit namazdan sonra 116 kere “Ya Kaviyy celle celâlühû” zikrine devam eden kimse her türlü güçlüğe karşı emin olur.

“Ya Kaviyy celle celâlühû” ism-i şerifini her gün okumaya devam eden kimse her isteği yerine gelir, muradına erer, dilek ve isteklerine kavuşur.

Bir bardak suya 13454 kere ”Ya Kaviyy celle celâlühû” ism-işrifi okunup hasta olana içirilirse, en kısa zamanda Allah’ın izniyle şifa bulur.

Her gün 116 kere “Ya Kaviyy, Ya Kadir celle celâlühû” zikrine devam edenin bedeni kuvveti artar.

 Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar.

Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse Allah’ın izniyle zorluk çekilmez.el-kaviy_00214

El-Kaviyy ism-i şerifini yolculuk sırasında okuyan kimse, kaza, bela ve hastalıklardan korunur, yorgunluk hissetmez.

El-Kaviyy ism-i şerifini cılız ve zayıf olan kimseler okurlarsa kuvvetlenirler.

El-Kaviyy ism-i şerifini zalimi perişan etmek için 1000 defa niyet edilerek okunur.

Güçsüz olanlar, mazlumlar, El-Kaviyy ism-i celilini 1000 defa okurlarsa maksatlarına Allah’ın izni ile ulaşırlar.

Bir tehlike veya sıkıntıya düşen kimse: “Bismillâhirrahmânirrahiym, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.” derse, mutlaka Allah-u Teala dilediği bela ve musibetleri ondan uzaklaştırır.

Sabah namazlarından sonra (100)’er defa El-Kaviyy ism-i şerifini okuyanlar dünya ve ahirete ait muradlarına nail olurlar.

El-Kaviyy ism-i şerifini vird edinen kimse maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Ruhu güçlenir.

El-Kaviyy ism-i şerifini, kalb, ruh ve bedenin kuvvetli olması ve düşman tarafından mağlup edilmemek için, “Ya Kaviyy Celle Celalühü” diyerek 116 kere okunur.

Rüzgarın, suyun, ateşin felaketinden korkanlar El-Kaviyy ism-i şerifini okurlarsa, korktuklarından emin olurlar.

Müslümanlara Allah’a dua ederken, O’nun en güzel sıfatlarından faydalanması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde edilen duaların geri çevrilmeyeceğine inanılmaktadır. Esmaül Hüsna’da yer alan tüm isim ve sıfatların kendine has bir fazileti bulunmaktadır. Bu bağlamda El-Kaviyy ismini okuyan kişiler de aşağıda faziletlere ulaşma imkanı kazanmaktadır.

Namazdan sonra okuyan kişinin hastalıkları şifa bulur.

“Ya Kaviyy Celle Celalühü” teşbihine devam eden kişi tüm muratlarına kavuşur.

Her gün okuyan kişi himmetli olur ve bedeni güç kazanır.

Zorluklara karşı okunduğunda, kişiye bunu atlatabileceği kolay bir kapı açılır.

Yolculuk sırasında okunduğunda kaza ve belalardan uzak durulur.

Mazlum ve güçsüz kimseler okuduğunda, emellerine ve maksatlarına ulaşırlar.

Sabah namazında okuyan kişi hem dünya hem de ahiret nimetleriyle mükafatlandırılır.

Borçlu kimse okuduğunda, bunu ödeyecek güce kavuşur.