Gelecek teknolojide, teknoloji İHL’lerde

Gelecek teknolojide, teknoloji İHL’lerde

• İmam hatip liselerindeki program çeşitliliği ile öğrencilerimiz, sanat, spor ve akademik alanlarda da başarılarıyla yeni zirvelerin kapısını aralıyor. Türkiye’de bir ilk olan Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, ahlak ve maneviyat merkezinde, gençlerimizi çağın gerektirdiği donanımla geleceğe yön veren mucit nesiller yetiştirecek.

22 Temmuz 2020 00:01:00

• İmam hatip liselerindeki program çeşitliliği ile öğrencilerimiz, sanat, spor ve akademik alanlarda da başarılarıyla yeni zirvelerin kapısını aralıyor. Türkiye’de bir ilk olan Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, ahlak ve maneviyat merkezinde, gençlerimizi çağın gerektirdiği donanımla geleceğe yön veren mucit nesiller yetiştirecek.

RÖPORTAJ: E. ETHEM TİRYAKİ

Türk halkı, son yıllarda İmam Hatip Okullarına büyük bir teveccüh gösteriyor. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Hükümet, geçtiğimiz yıl 800’e yakın İmam Hatip Okulunu hizmete aldı. Din ve fen ilmiyle mücehhez bir insan yetiştirmeyi hedef alan bu okullarda yine geçtiğimiz yılın verilerine gore 1 milyon 300 bin öğrenci eğitim-öğretim görüyor. İmam Hatip Okulların geleceği ve vizyonuyla ilgili İstanbul Milli Eğitim Müdürü sayın Levent Yazıcı MİLAT’a konuştu.

  • Efendim sizinle İmam Hatip Okullarının durumunu, bu okullarla ilgili yeni gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Önce Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu’nun imam hatip okullarıyla ilgili hedeflerine değinelim diyorum. Vizyon belgesinde imam hatip okulları nasıl ele alınıyor?

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’nda diğer okul türlerinde olduğu gibi imam hatip ortaokulları ve liselerindeki uygulamaların nasıl olacağına dair kapsamlı hedefler yer aldı. Bu çerçevede öncelikle imam hatip okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterliklerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. İmam hatip okullarının mevcut program çeşitliliğinin korunup, zamanın ruhuna uygun şekilde arttırılarak genel ortaöğretimdeki esnek, modüler yapıyla uyumlu hâle getirileceği vurgulandı.  Yine aynı şekilde genel ortaöğretim kurumlarına nazaran imam hatip okullarının programlarının ders saati ve ders türünün azaltılması, meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanması gibi hususlar da vurgulandı.

Dil Öğretiminde Program Çeşitliliği ve Japonca

  • Dil yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefinden bahsettiniz. Yabancı dil programı uygulayan İmam Hatip Liselerinin durumu nedir?

Bir dil, bir dünya denir ya. İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedefleri doğrultusunda bir program uygulanıyor. İlimiz Kartal Anadolu İmam Hatip Lisemizde açılan İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması, 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde işaret edilen hedefler çerçevesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği Anadolu İmam Hatip Liseleri Program çeşitliliği ile bugün 9 farklı dile ulaşmıştır. İstanbul'da hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerimizde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibari ile İngilizce, Arapça, İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça dilleri öğretilmekteydi. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren de iki farklı okulumuzda Fransızca ve Japonca dillerinde de eğitim vermeye başlıyoruz.

İspanyolca, dünyada İngilizce’den sonra en çok konuşulan bir dil. Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz ile Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisemiz bu dillerde eğitim veriyor. Yine Almanca, Fransızca, Çince ve Japonca… hepsi bir hedef, bir amaç doğrultusunda hazırlık eğitimi verilecek diller arasında belirlenmiştir.

Japonya, Osmanlı'dan bu yana kültürel ve siyasi anlamda köklü ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerden biri. Ta o zamanlardan beri her daim dostluğumuzun devam ettiği, iki ülke insanının da yıllardan beri birbirine her daim sempati duyduğu bir ülke Japonya. Ayrıca kültürel ilişkiler yanında ticaret hacmimizin de her geçen gün arttığı bir ülke olarak Japonya dikkat çekmektedir. İşte 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde vurgulanan hedeflerden biri de tam burada gerçekleşmiş, zamanın ruhuna uygun bir modelleme yapılmış oluyor. 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılında Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye dayalı olarak İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlık sınıfına 30 öğrenci alarak Japonca eğitime başlayacak. Haftada 20 saatin üzerinde Japonca eğitimi görecek olan öğrencilerimize hem Türk, hem Japon öğretmenler eğitim verecek. Öğrenciler yoğunlaştırılmış ders saatleri, ders içi ve ders dışı etkinler, Japonya'da dil eğitimi gibi imkânlara sahip olabilecekler. Pansiyon, kütüphane, spor salonu, laboratuvar, Dene – Yap Atölyesi gibi imkânlara sahip olan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni dönemde Japonca hazırlık sınıfını tercih edecek öğrenciler için önemli bir adres olacak.

Ayrıca ilimizdeki 4 uluslararası İmam Hatip Okulumuz sayesinde dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelen ve 4 yıl süreyle bizimle olan çocuklarımız ortak dil olarak Türkçede buluşuyor, insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlikte başarmaya çalışıyoruz.  Zaten bundan dolayı da okullarımızın uluslararası kimliğinin yükselmesi çok çok önem kazanıyor.

Dört Temel Dil Becerisi

  • İmam Hatip Okullarında dil öğretimi dediğinizde aynı zamanda Arapçadan da söz ediyoruz. Bu konuda ne tür çalışmalar var?

Uzaktan eğitime geçtiğimiz salgın dönemindeki bir uygulamadan bahsederek bu sorunuzu cevaplamak isterim: TRT EBA TV’de İmam Hatip Ortaokuluna devam eden çocuklarımıza Arapça alanında nitelikli destekler sunuldu.  Bu bağlamda Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim programları düzenleniyor. Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek şekilde bir bütün hâlinde tasarlanıyor. Bu doğrultuda çalıştaylar düzenlendi. Arapça öğrenimi etkileşimli kaynaklarla destekleniyor.  İmam hatip okullarında dil öğretimi başta olmak üzere başarılı örnekler teşvik ediliyor. Bunun yanı sıra Arapça hazırlık sınıfı bulunan imam hatip liselerimiz hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerimizden istekli veya yetenekli olanları Arapça konuşulan ülkelere yaklaşık iki aylık dil ve kültür eğitimine götürüyorlar. Bu çalışmayı dil eğitimi için çok kıymetli buluyorum.

Kurumsal İş Birliği ve Bütünlüklü Gelişim

  • 2023 Eğitim Vizyonu kurumsal iş birliği anlayışını öne çıkaran bir perspektife sahip. Bu bağlamda İmam Hatip Okulları açısından neler söylemek istersiniz?

Bilindiği üzere İmam Hatip Okulları, Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak açılan ve genel ortaöğretim sistemi içerisinde yer alan köklü kurumlarımızdan. Üniversitelerimizle yapılan protokollerle İmam Hatip Okullarındaki çocuklarımızın bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler tarafından farkındalık ve vizyon etkinlikleri düzenleniyor. Zira iş birliği odaklı çalışmalar İmam Hatip Okullarının model olma hüviyetini destekliyor.

Vizyon belgesi çerçevesinde ilahiyat fakülteleriyle iş birlikleri geliştirilerek, başta alan dersleri olmak üzere çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılıyor. Çocuklarımızın başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımını önemsiyoruz.

Öğrencilerimizi bireysel danışmanlık ve koçluk sistemi ile birebir takip eden okul yöneticilerimiz onları periyodik deneme sınavları ve akademik öğrenmelerle destekleyerek yükseköğretime hazırlıyor. Bu bağlamda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün ülke çapında düzenlediği İmam Hatip Okulları yönetici vizyon seminerleri de büyük önem arz ediyor. Tüm bunlar Sayın Bakanımızın da belirtiği gibi öğrencilerimizin sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe almasını sağlıyor.

Ayrıca sivil toplum kurumlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde çeşitli yarışmalar, seminerler ve sempozyumlar düzenleniyor. Tüm bu faaliyetler okul, öğrenci ve veli arasındaki etkileşimi artırarak eğitim süreçlerinin niteliğini yükseltiyor.

Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesine Önemli Bir Katkı

  • Biraz önce İmam Hatip Okullarındaki program çeşitliliğine dil öğrenimi açısından dikkat çekmiştiniz.  Giderek çok çeşitli alanlarda eğitim veren İmam Hatip Liseleri teknoloji alanında da adım attı.  Bu bağlamda Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesinin açıldığını biliyoruz. Bize biraz bu okulumuzdan bahseder misiniz?

Tabii ki memnuniyetle…“Gelecek teknolojide, teknoloji geleceğin okulunda" şiarıyla yola çıkan Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 90 öğrenci alarak eğitim camiamıza yeni bir soluk, yeni bir ivme kazandırarak eğitim öğretime başlamış olacak inşallah. Türkiye’de bir ilk olan Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisemizde teknoloji ve fen bilimleri programı uygulanacak. Okulda her iki programdaki öğrenciler de oluşturulacak teknoloji programında yer alabilecekler. Bu okulumuzun faaliyete başlamasıyla dijital çağda yeni nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup, ahlak ve maneviyat merkezinde, gençlerimizi çağın gerektirdiği donanımla geleceğe yön vermek üzere hazırlamış, akla ilme ve irfana dayalı, inovatif düşünebilen nesiller olarak yetiştirme arzumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye'nin millî teknoloji hamlesine katkı sunabilecek gençlerin yetiştirilmesini hedefleyen okulumuzun öğrenim süresi ise hazırlık sınıfıyla birlikte beş yıl olacak.

“Aracı Dilsiz” Eğitim ve Dijital Çağ

  • Peki, bu okuldaki dil eğitimi nasıl olacak?

Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında İngilizceyi dilin dört temel becerisine göre Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde “aracı dilsiz” eğitim yaklaşımıyla uluslararası düzeyde öğrenme imkânına sahip olacaklar. İngilizce ile beraber Arapça ve isteğe bağlı olarak Çince ya da Japonca dillerinden birini öğrenme imkânı da sunuluyor olacak

  • Teknoloji eğitimi bağlamında neler öne çıkacak?

Okulumuz akademik ve teknolojik yönden iyi yetişmiş dijital çağa hazır bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Okulumuzun programında hazırlık sınıfından itibaren tasarım, ileri robotik, nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, yapay zekâ, havacılık ve uzay teknolojileri gibi dersler yer alıyor. Teknoloji eğitimi proje tabanlı öğrenmeye ve bilim mentörleri eşliğinde takım çalışmaları temeline dayanıyor. Fen lisesi programında ise STEM eğitim modeli hayata geçirilecek.  Fen ve teknoloji alanlarında üniversiteler ve teknoloji kurumlarıyla yürütülen iş birliğiyle danışmanlık ve eğitim desteği alınacaktır.

Akademik, Sosyal ve Kültürel Gelişim

  • Sadece yabancı dil ve teknoloji odaklı değil imam hatip okullarındaki çalışmalar. Öteden beri devam eden uygulamalar da var değil mi?

Elbette. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl Türkiye geneli düzenlemiş olduğu Genç Muhafızlar, Genç Sadâ, Ezan ve hutbe okuma yarışmaları genç sesler musiki yarışmaları, klasik ve görsel sanatların icra edildiği, hat, tezhip ve ebru yarışmaları, ata sporumuz güreşin yaygınlaşması için yapılan geleneksel güreş turnuvaları gibi onlarca proje ve çalışma öğrencilerimizi sosyal, sanatsal ve kültürel açıdan geliştiriyor. Mesela Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi var. Proje örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimiyle hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde desteklenmesini hedefliyor. Yine hafız öğrencilerimizin öğrenim gördüğü imam hatip liselerimiz var. Bu okullarımızda ise önceden hafız olmuş öğrencilerimiz bir yandan hafızlıklarını devam ettiriyor, unutmamaları sağlanıyor, diğer taraftan ise akademik eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisemizde Musiki ve Görsel Sanatlar Programındaki öğrencilerimiz adeta konservatuarda eğitim alıyormuşçasına musiki ve hat eğitimi alıyorlar. Öte yandan Pendik Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisemiz başta ata sporumuz güreş ve okçuluk olmak üzere birçok spor branşında öğrencilerimiz yeteneklerine göre yetişmekteler.

  • Son olarak neler söylemek istersiniz?

Mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişim alanları açısından imam hatip okulları bir modeldir. Öğretim programlarının yapısı bunu açıkça ortaya koymaktadır. Okullarımız, yeni ortaöğretim tasarımı çerçevesinde bakıldığında oldukça geniş bir yelpaze ortaya koymaktadır. Musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlardan fen ve sosyal bilimlere, çeşitli dillerden İslami ilimlere kadar hayatın her alanını içeren bir yaklaşımla şekilleniyor okullarımızın programları. Bilim, kültür ve teknoloji odaklı etkinliklerin öne çıkması da bununla bağlantılı.

İmam Hatip Okullarımız, fiziki bakımdan da gelişmektedir. Bu okullarımızın iç tasarımına yöneticilerimizin kattıkları yenilikçi boyutlar okullarımızın niteliğini artırmaktadır. İmam Hatip Okulları bilimle, manevi atmosferi, maddeyle manayı birlikte ele alan bir atmosferi, ortamı ve iklimi sunuyor. Sanattan spora, din öğretiminden diğer alanlara kadar okullarımızı şekillendiren eğitim yöneticilerimizdir. Öğrencilerimizin gerek Türkiye gerekse uluslararası yarışmalarda çok farklı alanlara yayılan başarıları da bunun bir göstergesi.

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamalarıyla da öne çıkan İmam Hatip okullarımızın kuruluşundan bugüne kadar gelişiminde emeği geçenlerden ebediyete irtihal edenleri rahmetle, hayatta olanları şükranla yâd etmek isterim.

 

 

Yorumlar

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement