Gelecek Vizyonu ve Dünyamız, Yetkin Düşünce'de

Gelecek Vizyonu ve Dünyamız, Yetkin Düşünce'de

2018 yılı başından beri yayın hayatını sürdüren Yetkin Düşünce dergisi son sayısında kapağına "Gelecek Vizyonu, Kaygı ve İyimserlik Arasında İnsan" konusunu taşımış.

21 Ocak 2021 13:46:00

2018 yılı başından beri yayın hayatını sürdüren Yetkin Düşünce dergisi son sayısında kapağına "Gelecek Vizyonu, Kaygı ve İyimserlik Arasında İnsan" konusunu taşımış.

Dünya gündemi dikkatle takip edildiğinde, hastalıklardan ekonomi ve siyasete kadar bir dizi gelişmelerin ortaya çıkardığı en önemli iki kavramdan birisi kaygı ise diğer ikisi de giderek dünyayı kaplamaya başlayan belirsizlik ve kötümser havadır. Medyadan sürekli üflenen felaket haberleri bir yandan distopyaların egemenliğini artırırken diğer yandan korkulu bir bekleyişi birlikte getirmektedir. Tüm bunlar ise insanlığın ve dünyanın geleceğine bir projeksiyon geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

İçinde yaşadığımız dönemde “gelecek”, bir yandan ajandamıza yeni eklenen birtakım temalar üzerinden tartışma konusudur. Robot, nano teknoloji, yapay zeka, klonlama gibi gelişmelerin insan ve gezegenimizin geleceğini nasıl etkileyeceği ve nasıl formlar oluşturacağı temel sorunsallar olarak bilimsel  ve gündelik hayatın içinde yoğun ve ciddi ana gündemdir. Diğer yandan “gelecek” çok boyutlu olarak siyaset bilimci, ekonomist vb. bilim insanları kadar falcılar, astrologlar ve fütürologların da ilgi alandadır. Fakat “gelecek” konusunun mevcut durum ve değişimlerdeki donelerin bilimsel olarak değerlendirilerek ele alınması daha sağlam bir zemin ortaya çıkaracaktır. 

Yetkin Düşünce dergisi bu gelişmelerden hareketle 12. sayısını “Gelecek Vizyonu, Kaygı ve İyimserlik Arasında İnsan” konusuna ayırmış. Oldukça geniş bir alana hitap eden bu başlık, aynı zamanda “gelecek” kelimesinin içinde barındırdığı çok boyutluluğa ve belirsizliğe de işaret ediyor. Yetkin Düşünce dergisi bu çerçevede bir gelecek haritası çizmeye çalışıyor.