Dolar (USD)
17.9652
Euro (EUR)
18.2862
Gram Altın
1025.69
BIST 100
2908.92
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

GÜNAHLARDAN ARINMAK

GÜNAHLARDAN ARINMAK

Günah işlemek ve ardından tevbe etmek insana has bir özelliktir. Melek günah işlemediği için tevbeye ihtiyaç da duymaz. Hayvan akıldan mahrum olduğu için günah ve tevbe bilincinden uzaktır. Şeytan ise işlediği günahtan pişmanlık duymadığından tevbe şerefinden yoksundur.

28 Haziran 2013 00:00:00

Günah işlemek ve ardından tevbe etmek insana has bir özelliktir. Melek günah işlemediği için tevbeye ihtiyaç da duymaz. Hayvan akıldan mahrum olduğu için günah ve tevbe bilincinden uzaktır. Şeytan ise işlediği günahtan pişmanlık duymadığından tevbe şerefinden yoksundur.

HAZIRLAYAN: SABRİ GÜLTEKİN

Allah insanı hayvan, melek ve şeytandan farklı bir statüde hayır ve şerre, sevab ve günaha, iyilik ve kötülüğe kabiliyetli olarak yaratmıştır. Nitekim Allah Rasu00fblü bu gerçeği şu ifadelerle anlatmaktadır: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah, sizin yerinize günah işleyen ve tevbe eden bir topluluk yaratır ve onları bağışlardı."(Müslim, Tevbe, 10) Sanki insan kişiliğinin bir parçası günah işleme kabiliyeti. Doğrusu insan dünyaya işlediği günah sebebiyle geldi. İnsaniyet sıfatı onunla sürmektedir.

Günaha düşenlere büyük fırsat

Allah kendisine halife sıfatıyla ahsen-i takvu00eem su00fbrette mükerrem olarak yarattığı insanı günah çukuruna düşmekten; günahın açığından ve gizlisinden sakındırmakta; büyük günahlardan sakınanların küçük günahlarını örteceğini haber vererek hasbelbeşer günaha düşenleri tevbeye çağırmaktadır: "Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir." (En'am, 120); "Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız."(Nisa, 31)

Allah rızasına varmanın yolu

Kur'an'ın ifadesiyle ru00fbh-ı ilahu00eeden menfu00fbh olan insan ru00fbhu, Mevlana'nın ifadesiyle ten kafesine girip bu aleme geldikten sonra nisyan ile ma'lu00fbl olur ve Allah'a verdiği sözü unutarak günaha düşmeye başlar. Hakk'a vuslata ermenin; kula kulluktan, nefs, şeytan ve hevaya tapınmaktan, günaha düşmekten kurtulmanın; gönülde aşk şerbeti içip Allah rızasına varmanın yolu, ahdini ve andını unutmamaktır. Günah ve suçluluk psikolojisi insanda refleks tepkiler oluşturur. Vicdandaki suçluluk, gönülde daralma meydana getirir. Pişmanlık duygusu insanda tevbe psikolojisini ve günahtan arınma halet-i ru00fbhiyesini tetikler. Şartlarına uygun olarak gelişen tevbe, nefsin günah ile kirlenip kararmasına, neticede kalbin katılaşmasına engel olur. Tevbesiz günah ise kalbin kirlenmesine müncerdir. Nitekim Allah Teala buyurur: "Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (günahlar) kalplerini kirletmiştir"(Mutaffifin, 14) İnsanoğlunun günah kirlerinden arınması onun iki dünyasını da aydınlatır. Adım adım yürüyerek manevu00ee pisliklerden, günahlardan arınmak ve onların üstesinden gelmek için aşıkane bir hamle yaparak Hakk ile buluşmak lazımdır. Zaten Allah günahlarından arındırmak için insanların gönüllerini gözyaşı ve tevbe ile temizlemelerini, ibadet ve secde ile iradelerini güçlendirmelerini istemekte ve "Namazın insanı her türlü kötülük ve münkerden alıkoyacağını"(Ankebu00fbt, 45) haber vermektedir. Çünkü insanın gönülden Allah diye diye isyan etmesi imkansız denecek kadar zor bir hadisedir.

Nefsini yenen huzura kavuşur

Şehvete boyun eğen günahlara, manevu00ee pisliklere gömülür. Bütün güzel huylar gönülden gelmektedir, bütün kötülüklerin kaynağı ise balçıktan olan bedendir. Nefsine uyanın, şehvete boyun eğenin, beden balçığı daha kalınlaşır, artar da günahlara, manevu00ee pisliklere daha çok gömülmüş olur. Nefsanu00ee istekleri terk hususunda tembel davranmak insanı zayıf düşürmektedir. Halbuki heveslerini, nefsanu00ee isteklerini yenebilen bütün zorlukları aşarak huzura kavuşmaktadır. (Hasan Kamil Yılmaz)

HZ. FATIMA'NIN DUASI

Her şeyin şerrinden Sana sığınırım

"Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah'ım! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan yüce Allah. Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren; taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, Senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki,Senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et."

KISSADAN HİSSE

Günah hastalığının ilacı

Bayezid-i Bistami hazretleri bir gün akıl hastanesinin önünden geçerken birinin tokmakla bir şeyler dövdüğünü görüp sordu:

-Ne yapıyorsun?

-Delilere ilaç yapıyorum.

-Benim hastalığıma da bir ilaç tavsiye eder misin?

-Nedir hastalığın?

-Günah işlemek.

-Ben günah hastalığından anlamam Ben delilere ilaç hazırlıyorum.

Tam bu sırada konuşulanları duyan bir deli, Bayezid-i

Bistami Hazretleri'ne seslendi:

-Senin hastalığının çaresini ben söyleyeyim. Tevbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır. Kalb havanında tevhid tokmağı ile döv, insaf eleğinden geçir, göz yaşıyla yoğur, aşk fırınında pişir.

Akşam-sabah bol miktarda ye. O zaman göreceksin senin hastalığından eser kalmaz.

Bistami Hazretleri: "Hey gidi dünya hey! Demek, seni de deli diye buraya getirmişler" diyerek oradan ayrıldı.

TEBESSÜM

Ayının orucu!..

Dinsiz, imansız bir adam ava gitmiş. Bir ayı ile karşılaşmış. Tüfeğini çekmiş tam ayıyı vuracak fakat tüfek arızalanmış. Ayı adamın üzerine üzerine geliyor. Hava karardım kararacak. Adam ellerini açmış:

- Allah'ım beni bu durumdan kurtar; imana geleceğim, tüm servetim ile ihtiyacı olanlara yardım edeceğim, demiş.

- O anda bir mucize olmuş. Ayı pençelerini havaya açmış ve dile gelmiş:

- Allah'ım senin rızan için oruç tuttum! Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum!..