Hac suresini okumanın faydaları

Hac suresini okumanın faydaları
13 Kasım 2020 14:07:12

Kuranı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kuranı Kerim vahiy olarak Cebrail (a.s) aracılığı ile Allah'tan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmiştir. Kuranda Allah kulları için öğütler göndermiştir. Kuranı Kerimi okumak, anlamak ve öğütleri hayata geçirmek çok önemlidir. Hidayet rehberimiz Kuranı Kerimi okuyana armağanlar verilir. Kuran surelerinden biri de Hac suresidir. Peki Hac suresini okumanın faydaları nelerdir? Hac suresinin faziletleri ve sırları nelerdir? İşte Hac suresini okumanın faydaları...

Kuranı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kuranı Kerim vahiy olarak Cebrail (a.s) aracılığı ile Allah’tan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmiştir. Kuranda Allah kulları için öğütler göndermiştir. Kuranı Kerimi okumak, anlamak ve öğütleri hayata geçirmek çok önemlidir. Hidayet rehberimiz Kuranı Kerimi okuyana armağanlar verilir. Kuran surelerinden biri de Hac suresidir. Peki Hac suresini okumanın faydaları nelerdir? Hac suresinin faziletleri ve sırları nelerdir? İşte Hac suresini okumanın faydaları...

Kur’ân-ı Kerîm okumakla alâkalı olarak sevgili Peygamberimiz buyurdu ki “Kur’ân-ı Kerîm okunan evin hayrı artar, sâkinle-rini sıkmaz, melekler oraya toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’ân-ı Kerîm okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Bu evden melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.”

“Her gece on âyet okuyan, gâfillerden sayılmaz.” “Kur’ân okuyun! Kıyâmette şefâat eder.”

Kur’ân-ı kerîmin yirmi ikinci sûresi.Hac sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Yetmiş sekiz âyet-i kerîmedir. Sûrede, hac ibâdetinin ilk önce İbrâhim aleyhisselâm tarafından yapıldığından ve Peygamber efendimizle devâm ettirildiğinden bahsedildiği için Sûret-ül-Hac denilmiştir. Hac sûresi nde; îmân, tevhîd, Allahü teâlânın birliği akîdesi (inancı), kıyâmetin alâmetleri ve dehşeti, öldükten sonra dirilme, Allah yolunda cihâd, hac ve kurbandan bahsedilmektedir.

HAC SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Kim Hac sûresini okursa, hac yapanın hac sevâbı, ömre yapanın ömre sevâbı, gelmiş ve gelecek hac ve ömre yapanların sevâbı kadar sevâb verilir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Resulullah (Sallallahü Aleyhçi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Hac Suresini okursa, geçmişte ve gelecekte hacc ve umre yapmış kişilerin sayısınca hacc ve umre sevabı verilir.” (Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzilk ve Esrarut-Te’vil), 2/98)

Hac Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler

* Mahşer’de Azap Çekmek İstemeyen müminler sürekli okumalıdır, Hac Suresini okuyan müminler, Mahşer Azab ve zorluklarından emin olur,

* Hac suresinin tamamı bir kaba yazılır, içine su konulur ve yazıların silinmesi kadar müddet bekletildikten sonra, bu suyu, devamlı zulmeden bir kimsenin bulunduğu yere serpilirse, bi-iznillah en kısa zamanda o zalimden kurtulunur.

* HAC süresini her kim devamlı olarak okursa ,kıyamet korkusundan emin olur ve ölümü de asan olur.