Dolar (USD)
32.83
Euro (EUR)
35.58
Gram Altın
2530.31
BIST 100
10991.57
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Hz. Ayşe, Hz. Muhammed (S.A.V.) ile kaç yaşında evlendi?

16 Haziran 2024 11:00:00
​ Hz. Ayşe, Hz. Muhammed (S.A.V.) ile evlendiğinde kaç yaşında olduğu yeniden gündem oldu. Tarihçi Kadir Mısıroğlu, o dönem Araplar'da kızların yaşının ergenlikten sonra sayıldığını söylerken, tarihi hesaplamalar da Hz. Ayşe'nin yaşının çok daha büyük olduğunu kanıtlıyor.

Farklı kaynaklarda, Hz. Aişe'nin evlilik yaşı ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetler, Hz. Muhammed (S.A.V)'in kızı Fatıma ve Hz. Aişe'nin kız kardeşi Esma'ya atfedilen bilgilerden yola çıkarak yapılan çeşitli çıkarımlar üzerinde durmaktadır. Hz. Aişe'nin doğum tarihi ve evlilik yaşı konusunda ortaya atılan farklı rakamlar, bu rivayetlerden kaynaklanmaktadır. Ortaya atılan iddialar Hz. Aişe'nin Hz. Muhammed (S.A.V.) ile evlendiğinde 6 yaşında olduğu yönündedir. Ancak o dönemlerde Arap toplumunda ergenlik yaşından sonrası hesaplanırdı. Bu durumda Hz. Aişe'nin evlilik yaşı ergenlik döneminden sonra yani 6 yaş ilave edilerek hesaplanır.

Hz. Aişe Hz. Muhammed (S.A.V.) ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

Hz. Aişe Hz. Muhammed (S.A.V.) ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? sorusu tekrar gündeme gelen konular arasında. Birçok kişi Hz. Aişe'in Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ile evlendiğinde henüz 6 yaşında olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu durum Arap toplumunun yaş hesaplama tablosunu incelediğimizde ortaya çıkar. Zira Arap toplumunda o dönemler kızların yaşı ergenlik döneminden sonra hesaplanmaya başlanır. Kız ergenliğe girdikten sonra yaşı 1-2-3.. şeklinde hesaplanmaya başlar. Bir genç kızın ergenlik çağı 10-14 yaş arasında başlar. Hz. Aişe'in 10 yaşında ergenliğe eriştiği varsayıldığında evlilik yaşı da 6 olarak biliniyorsa 10+6=16 şeklinde bir rakam çıkar ortaya. Dolayısıyla bu ele alınan rakam minimum olarak hesaplanan rakamdır.

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve Türk İlahiyatçı olan Süleyman Ateş, Hz. Aişe'nin evlilik yaşı ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmaktadır.

"Tarihçilerin ve bibliyografların tespitine göre Aişe, Peygamberimizin kızı Fatıma'dan beş yaş küçüktür. Fatıma, peygamberlikten 5 yıl önce doğmuştur. Demek ki Aişe, peygamberliğin başlangıç yılında doğmuştur. Hazreti Muhammed, peygamber olduktan sonra 13 yıl kadar Mekke'de kaldı. Peygamber hicret ettiği zaman Aişe 13 yaşında olmalıdır. Peygamber Medine'ye göçtükten iki yıl sonra Aişe ile evlendiğine göre, demek ki evlendiği zaman Aişe en az 15 yaşındaydı. Ayrıca Aişe, Peygamber ile nişanlanmadan önce Cübeyr ibn Mut‘im’e nişanlı veya sözlü idi. Bu da onun, Peygamber ile sözlenmeden önce evlenecek yaşta olduğunu göstermez mi? Bu yaş da herhâlde dokuz yaş değildir. Demek ki Peygamber istediği zaman Aişe, en azından evlenecek çağ olan 15 yaşlarındaydı.

Aişe'yi direkt olarak Peygamber istememiş; halası onu Peygamber'e önermiş, o da uygun görmüştü. Bir başka rivayete göre ise Aişe, Peygamberimizin kızı Fatıma ile yaşıttır. Fatıma’nın doğumunda babası 35 yaşındaydı. Bu durumda Aişe evlendiğinde 20 yaşlarındadır."

Yine 'Sorularla İslamiyet' kaynağını incelediğimizde; bu konu, daha detaylı bir şekilde Mevlana Şibli’ nin “Asr-ı Saadet” kitabında geçer. (İst. 1928. 2/ 997)

Hz. Ayşe’nin evlendiği zaman yaşının büyük olduğunu, ablası Esma’nın biyografisinden kesin olarak anlıyoruz. Eski biyografi kitapları Esma’dan bahsederken diyorlar ki:

“Esma yüz yaşındayken, Hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde yirmi yedi yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicrette tam on yedi yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Ayşe, Hz. Peygamber’den önce Cübeyr’le nişanlanmıştı. Demek evlenecek çağda bir kızdı.” (Hatemü’l-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, s. 210)

Hz. Aişe Kimdir?

Hz. Aişe bint Ebu Bekir, İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)'in üçüncü eşi olarak bilinen ve İslam tarihinde önemli bir rol oynamış kadınlardan biridir. Hz. Aişe'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, genel olarak 613 veya 614 yılında Mekke'de doğduğu kabul edilir. Babası Hz. Ebu Bekir, İslam'ın erken dönemlerinde peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in yakın arkadaşı ve ilk halife olarak bilinir.

Hz. Aişe'nin ailesi, İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlardan biri olan Hz. Ebu Bekir'in liderliğinde İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Hz. Aişe'nin annesi ise Ümmü Ruman olarak bilinir ve Hz. Aişe, ailenin İslam'ın yayılmasındaki erken dönemlerindeki zorluklarını ve Müslümanların yaşadığı toplumsal ve siyasi değişimleri yakından gözlemleme fırsatı bulmuştur.

Hz.Aişe'nin genç yaşta peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ile evlenmesi, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Hz. Aişe'nin evliliği, peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in vefatına kadar devam etmiş ve onun ölümünden sonra İslam toplumunda liderlik rolü üstlenmiştir. Hz. Aişe'nin evliliği sırasında ve sonrasında peygamberimiz Hz. Muhammed' (S.A.V.)in hayatı, onun sünnetini anlama ve İslam'ı doğru bir şekilde yaşama konusunda büyük bir örnek oluşturmuştur.

Hz. Aişe'nin Eğitimi

Hz. Aişe, İslam dünyasında bilgeliği ve öğreti yeteneği ile tanınan biridir. Hadis literatüründe, Hz. Aişe'nin rivayet ettiği peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in sözleri ve yaşamıyla ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. Aişe'nin bu hadisleri rivayet etmesi, onun İslam toplumunda hadis ilminde önemli bir figür olarak kabul edilmesine yol açmıştır.

Hz. Aişe'nin entelektüel merakı ve öğrenme arzusu da bilinmektedir. İslam tarihçileri, Hz. Aişe'nin döneminde Arap edebiyatı, şiiri ve tıp gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirtirler. Hz. Aişe'nin çeşitli konularda danışılan biri olarak kabul edilmesi, onun dönemindeki İslam toplumunda kadınların eğitim ve bilgiye erişimi konusunda bir ilham kaynağı olmuştur.

Hz. Aişe 'nin İslam Toplumundaki Etkisi

Hz. Aişe'nin ölümünden sonra, onun mirası İslam dünyasında uzun süre devam etmiştir. Hz. Aişe'nin hayatı ve öğretileri, İslam'ın tarihi ve hukuku üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir referans noktası olmuştur. Onun İslam toplumundaki etkisi, kadınların dini liderlik ve bilgi sahibi olma konusundaki potansiyelini ortaya koymuştur.

Hz. Aişe'nin yaşamı, İslam'ın kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda da önemli bir simge olarak kabul edilir. Onun liderlik yetenekleri ve İslam ilimlerine katkıları, günümüzde de İslam dünyasında büyük bir saygıyla anılmaktadır.

VF kat sağ