İLANEN TEBLİGAT İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

Adana Besi ve Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (V.N.1660019610) adına Müdürlüğümüzce düzenlenen 21.04.2016 tarihli ve 16CK351900529 sayılı ceza kararı (1.110.750,72-TL) Tebligat Kanunu’nun 7/a ve 35. maddesi uyarınca tebliğ edilememiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmemesi veya açık adres bildirilmemesi halinde, yedi (7) günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanunu 28., 29., 30., 31. md. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940745