Dolar (USD)
32.23
Euro (EUR)
35.01
Gram Altın
2502.09
BIST 100
10765.23
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

İNTERNET HABER SİTELERİNİN RESMİ İLAN ALMASI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin resmi ilan alması için sağlaması gereken şartlar ve ne zaman ilan alabileceklerine dair bilgilendirmeyi paylaştı.
İNTERNET HABER SİTELERİNİN RESMİ İLAN ALMASI İÇİN ŞARTLAR NELER?
02 Şubat 2023 13:25:41
Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin resmi ilan alması için sağlaması gereken şartlar ve ne zaman ilan alabileceklerine dair bilgilendirmeyi paylaştı.

Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin resmi ilan alması için sağlaması gereken şartlar ve ne zaman ilan alabileceklerine dair bilgilendirmeyi paylaştı.

İnternet haber sitelerinin resmi ilan alması için sağlaması gereken şartlar ve ne zaman ilan alabileceklerine dair bilgilendirme Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından açıklandı.

İşte madde madde merak edilen soruların cevabı...

Resmi ilan başvurusu ne zamana kadar yapılmalıdır?

Resmi ilan alan gazetelere ait internet haber siteleri, resmi ilan yayımlama talebinde bulunmaları halinde en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Resmi ilan yayımlamak üzere Kuruma ilk kez başvuracak internet haber sitelerinin ise 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Resmi ilan yayımlama başvurusu nereye yapılacak?

Faaliyet gösterilen ilin bağlı olduğu Basın ilan Kurumu Şube Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

bik_e0a1a44feb56600418acaf8605d1f21a.jpg

Resmi ilan yayımlama başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Resmi ilan yayımlama talebinde bulundukları dilekçe, Cumhuriyet Başsavcılığına verilen süreli yayın beyannamesi ve alındı belgesi, temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri, istihdam edilen fikir işçilerinin bulunduğu kadro listesi, iş sözleşmeleri, SGK işe giriş bildirgeleri, vergi mükellefi ve şirket ortağı olup olmadıklarını gösteren belgeler, belirledikleri reklam fiyat tarifesi, kurumsal elektronik posta adresi, vergi Levhasının fotokopisi, fatura örneği, yer sağlayıcısı bilgileri ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresine ait evrakın Kurum Şube Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Gazetelere ait internet haber siteleri ne zaman resmi ilan alabilir?

Resmi ilan yayımlama hakkı olan gazetelere ait internet haber siteleri en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapmak şartıyla; Yönetmelikte belirtilen kadro, asgari haber sayısı ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri halinde, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren bekleme süresine tabi tutulmadan resmi ilan alabilecekler.

Kuruma ilk kez başvuru yapacak internet haber siteleri ne zaman resmi ilan alabilecek?

Resmi ilan yayımlamak için 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ilk kez başvuruda bulunacak internet haber siteleri, Yönetmelikte belirtilen şartları 24 ay boyunca yerine getirmeleri halinde bu sürenin sonunda resmi ilan alabilecekler. Ancak, internet haber siteleri bulunduğu il için belirlenmiş kadro ve içerik sayılarının 2 katını ve asgari tekil ziyaretçi sayısının 4 katını, 6 ay boyunca yerine getirmeleri halinde bu sürenin sonunda resmi ilan alabilecekler.

İki farklı süreli yayın aynı iş yerinde çalışmalarını sürdürebilir mi?

Süreli yayınların gazetecilik mesleğini ifa etmek üzere tahsis edilmiş bir işyerinde faaliyetlerini sürdürmeleri zorunludur. Kişi başına en az beş metrekare çalışma alanı olan sadece gazetecilik mesleğine yönelik teknik ekipmanlara sahip birden fazla süreli yayın aynı iş yerinde faaliyetlerini sürdürebilir.

Basın İlan Kurumu_cdbf4e3e389bae4df5675b12662ae9ba.jpg

Gazete ve internet haber sitelerinin imtiyaz sahipleri aynı olabilir mi?

Gazete ve internet haber sitelerinin imtiyaz sahibi kişi veya şirketinin aynı olmasında bir mahsur yoktur.

İnternet haber sitelerinin yönetim yeri ve imtiyaz sahipliği ile alakalı şartlar nelerdir?

imtiyaz sahiplerinin Tür ası veya şirket sermayesinin % 51'inin Türk vatandaşlarına ait olması, karar oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerde bulunması, bahsi geçen kişilerin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması ve şirketin Türkiye'de faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Kadroda yer alacak kişilerin taşıması gereken şartlar nelerdir?

Kadroda yer alabilecek kişilerin belirlenen kıdem şartlarını taşıması gerekmektedir. Bu şartlarla ilgili detaylı bilgi Yönetmeliğin 18 ve 19. maddelerinde yer almaktadır.

İnternet haber sitelerinde çalışacak fikir işçilerinin unvanları neler olmalıdır?

İnternet haber sitelerinin tamamında sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), internet editörü ve muhabir istihdam edilmesi zorunlu olmakla birlikte, kategorilerine göre haber müdürü (istihbarat şefi) ve yazar unvanlı kişilerin de bulunması gerekmektedir. Kadro sayısı ve dağıtımına ilişkin ayrıntılar Yönetmeliğin 59. maddesinde yer almaktadır.

İnternet haber sitelerinin kadrolarında kimler yer alabilir?

İmtiyaz sahibi tüzel kişi temsilcisi, şirket ortakları, müdürleri, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin annesi, babası, eşi, öz ve üvey çocukları, evlatlığı, eşinin anne ve babası dışındakiler kıdem şartlarını taşımaları koşuluyla fikir işçisi kadrosunda yer alabilirler. Konu ile alakalı detaylı bilgi Yönetmeliğin 20. maddesinde yer almaktadır.

Bir fikir işçisi aynı veya farklı şirkete ait gazete ve internet haber sitesinin kadrosunda yer alabilir mi?

Bir fikir işçisi yalnız bir süreli yayının kadrosunda alabilir. Gazete ve internet haber sitelerinin yazı işleri müdürü dahil olmak üzere tüm kadrosunun birbirinden ayrı olması esastır.

İnternet haber sitelerine resmi ilan dağıtımı hangi esaslara göre yapılacaktır?

Resmi ilan yayımlama şartları ile dağıtımı il bazlı olarak belirlenen kategorilere göre yapılacaktır. Genel Kategori ise il kategorilerinden hangisinde olduğuna bakılmaksızın belli niteliklere sahip internet haber sitelerinin ayrıca yer alacakları kontenjan yeridir. Genel Kategoride yer alan internet haber siteleri il sınırları esas alınarak oluşturulmuş kontenjan yerlerindeki resmi ilanlardan da faydalandırılır. İllerin bulunduğu kategoriler Yönetmeliğin 53. maddesinde yer almaktadır.

Genel Kategoriye nasıl dâhil olunabilir?

Genel Kategoride yer alabilmek için 32 fikir işçisi istihdamı, günlük 240 haber içeriği, 500 bin tekil ziyaretçi, 1 milyon 500 bin sayfa görüntüleme ve en az 2 dakika sayfada kalma süresi şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Türkiye'deki tüm 'ilerden bu şartları taşıyan internet haber siteleri Genel Kategoride yer alabilir.

içerik ve mahreç kullanımı ile ilgili şartlar nelerdir?

İnternet haber sitelerinin günlük olarak yayımlamak zorunda oldukları haber sayıları İl bazlı kategorilere göre belirlenmiş olup, haber sayısının en az altıda birinin kadrodaki fikir işçileri tarafından üretilmesi ve yazar istihdam edenlerin de yedi günde en az iki köşe yazısına yer vermeleri gerekmektedir. Bülten, haber ajansı, haber merkezi, alıntı yapılan yayın ve içerik aktarımı yapılan yayınlarda mahreç belirtilmesi zorunludur. Haber sayısının yüzde onunu geçmemek ve aktarım yapılan haber veya köşe yazısının en fazla yüzde otuzuna yer verilmek suretiyle içerik aktarımı yapılabilir.

İnternet haber siteleri içeriklerini ne kadar süre muhafaza etmelidir?

Her bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ve saati ile sonraki güncelleme bilgileri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir. incelemeye imkân vermek üzere içeriklerin en az 2 yıl muhafaza edilmesi zorunludur.

Yurtdışından internet haber sitesine yapılan ziyaretler hesaplamalara dahil edilir mi?

Ziyaretçi trafik bilgilerinde yurtiçi kaynaklı olanlar dikkate alınır. Ancak, Genel Kategoride yer alan internet haber siteleri için yurtdışı kaynaklı ziyaretlerin %5'i hesaplamaya dahil edilir.

Ziyaretçi trafiklerinde manipülasyon yapan internet haber sitelerine nasıl bir yaptırım uygulanır?

Kendi asına ait internet ha .e sitelerinin trafiklerine yönelik kasıtlı manipülasyon yaptığı tespit edilen internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı sona erdirilir.

İnternet haber sitelerinin ziyaretçi trafik ölçümleri nasıl yapılacaktır?

Her yayım gününe ilişkin trafik bilgileri, Kurumun talebi halinde bir sonraki gün saat 17.00'ye kadar Kurum İlan Bilişim Sistemi (İLANBİS) üzerinden ulaştırılmak zorundadır. İnternet haber siteleri Kurum tarafından belirlenen ve ziyaretçi trafik bilgilerini toplayan ölçüm aracını kullanmak zorundadır.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin internet haber siteleri, resmi ilan yayımlama haklarını başkasına devredebilir mi?

Gazetelere ait resmi ilan yayımlanan internet haber sitelerinin, yayın sahipliğini ve resmi ilan yayımlama haklarını 2 yıl içerisinde devretmeleri halinde, resmi ilan yayımlama hakları sona erdirilir.

TDV kurban